Taivas kuvattuna kahden suuren säiliön välistä.

Att anställa en arbetstagare är ett stort steg

Då arbetsbördan blir för stor att bära ensam lönar det sig för företagaren att anställa en arbetstagare. Först lönar det sig dock att ta reda på vilka skyldigheter en arbetsgivare har.

Då företagaren har arbete upp över öronen lönar det sig att överväga att anställa en arbetstagare. Vad ska du beakta innan du rekryterar din första arbetstagare?

Börja med att överväga dina behov. Behöver du extra hjälp under följande säsong, utomstående expertis då och då eller kanske en heltidsanställd som får vardagen att löpa?

Om du beslutar dig för att anställa en ny arbetstagare medför det vissa skyldigheter. Till exempel utöver lönebetalningen ska arbetsgivaren sköta arbetspensionsförsäkringen och socialskyddsavgifterna samt redovisa förskottsinnehållningen.  Naturligtvis ska kollektivavtalen följas.

Du bär också ansvar för att dina anställda har ett tillräckligt försäkringsskydd bl.a. vid arbetsolycksfall och vid sjukdom. Till dina viktiga skyldigheter hör också att ordna arbetshälsovård och arbetsskydd. Kom också ihåg att anmäla dig till arbetsgivarregistret, hos skattemyndigheterna samt pensions- och försäkringsbolagen.

Då du blir arbetsgivare kan vi hjälpa dig särskilt med lagstadgade och frivilliga försäkringar.

Enligt lagen skyddar de obligatoriska försäkringarna dina anställda vid olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar, invaliditet, sjukdom och dödsfall.

” ”
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
” ”
Försäkringar för arbetstagare
Läs om försäkring av arbetstagare och kontrollera vilka försäkringar av arbetstagare som är obligatoriska för ditt företag.