Investeringar för lantbruk

Är det dags för investering på ditt lantbruk?

Planerar du en mindre anskaffning eller en större investering för ditt lantbruksföretag?

Ekonomisk framgång för dig och ditt lantbruksföretag är en hjärtesak för oss. Vi är din sparringpartner vid utvecklingen av ditt lantbruksföretag.

Vi betraktar din ekonomi som en helhet. Planenliga investeringar i rätt tid och lämplig finansiering av dem spelar en viktig roll för lantbrukets framtid.

Vi betraktar ditt lantbruksföretag som en helhet – från riskhantering och försäkringar till kassahantering och sparande. Lämna en finansieringsansökan till oss, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Finansieringsalternativ som passar olika behov

 

Företagskonto med kredit

Yrityslaina

Syfte

Passar för företagets dagliga kassahantering och små kapitalbehov

Passar för långvariga investeringar

Finansieringsform

Fortlöpande finansieringsform för företag

Finansieringsform som amorteras

Löptid

Flexibel: amorteringarna frigör kredit för nya ändamål

Lånetiden enligt behov, vanligen 3–12 år

Kreditpris

Euribor + kundmarginal + limitprovision, expeditionsavgift 

Euribor + kundmarginal, expeditionsavgift