Lantbrukets riskhantering

Lantbruksföretagare – Är du förberedd på sämre tider?

De största riskerna med ett lantbruk förknippas med personer

Har du garderat dig mot att det kan hända dig, din företagspartner eller din egendom någonting? 

En lantbruksföretagare har värdefullt kunnande och värdefull kännedom om verksamheten på lantbruket. Därför är risker som riktar sig uttryckligen mot dig kritiska för kontinuiteten i gårdens verksamhet. 

Du har väl viktiga avtal i ordning? 

En viktig del av riskhanteringen på lantbruk är att avtal som är viktiga för gårdens verksamhet och kontinuitet har gjorts upp på rätt sätt. I gårdens olika skeden och i lantbruksföretagarens föränderliga livssituationer kan det bli nödvändigt att uppdatera avtal eller göra upp nya. 

Det lönar sig att till exempel sköta om äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakt och testamente när det sker förändringar i familjeförhållandena – och med tilltagande ålder. Det är också klokt att göra upp ett intressebevakningsavtal i god tid, när alla parter fortfarande är vid god vigör. 

Det blir aktuellt med avtal för sammanslutning och delägare till exempel till följd av bolagisering av gården, eller om du vill ha samarbetspartner till ditt lantbruk.  Genom att vara förutseende kan du trygga din egen, din familjs och dina anställdas vardag, och ta hand om kontinuiteten hos ditt lantbruksföretag. 

Ju större gårdskomplex det är fråga om, desto viktigare blir också olika juridiska avtal.

I vårt nätverk av jurister hittar du sakkunnig hjälp

Som vår kund får du det bredaste nätverket med bankjurister i Finland. Vi är insatta också i lantbruksföretagarnas juridiska behov. Våra jurister har specialiserat sig på juridiska frågor i anslutning till kapitalförvaltning, såsom: 

  • testamenten, bouppteckningar och arvskiften
  • generationsskiften, äktenskapsförord och avvittringar
  • intressebevakningsfullmakter och
  • gåvobrev. 

I din andelsbank får du också hjälp med fastighetsköp och med att göra upp hyresavtal.

Glöm inte heller försäkringsskyddet

Riskerna på en lantgård vilar på lantbruksföretagarens axlar. Därför är det viktigt att fundera på och förutse vilka följderna av olika skador som värst kunde vara för lantbruksproduktionen och gårdens ekonomi. 

Många glömmer att försäkra den viktigaste resursen i lantbruket: företagaren själv. Är också det allra värdefullaste på din gård försäkrat?