OP:s kontaktinformation för företagskunders banksärenden

 

Produktspecifik servicenummer

Fakturering: 
010 252 5850

Övriga ärenden som gäller factoringavtal: 
010 252 4200

Factoring för storföretag: 
010 252 5914
laskusaatavamyynti@op.fi

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

Fakturering och frågor om återstående skuld: 
010 252 5523

Finansieringsavtal och ändringar i betalningsplan: 
010 252 5588

Försäkringar för och registrering av finansierade fordon:
010 252 2860

Fullmakter för utförsel:
010 252 5843

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

Finansieringsavtal och ändringar i betalningsplan:
010 252 1020

Avslutande av leasingavtal:
realisointi@op.fi

Företagsbiltjänster:
010 252 5100

Försäkringar för, registrering av och fullmakter för utförsel av finansierade fordon:
010 252 2860

Leasingavtal  för storföretag:
010 252 5594

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

Fakturering och frågor om återstående skuld:
010 252 5843

Ändringar i betalningsplan:
maksuohjelmamuutokset@op.fi

Försäkringar för och registrering av finansierade fordon:
010 252 2860

Fullmakter för utförsel:
010 252 5843

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

Kundtjänst för export- och importkunder (remburser, inkasso):
010 252 7166 
dokumenttimaksut@op.fi

Garantier:
010 252 7166
takaukset@op.fi

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

Cash Management-tjänster för storföretag:
010 252 7700

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

 

Samtalspriser och inspelning av telefonsamtal

Prisen gäller också köande.

Servicenummer som börjar på 0100

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar med 0100 för lagstadgade försäkringar

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 0304

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Service- och expertnummer som börjar med 010

Från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms). Priset på samtal med experter på lagstadgade försäkringar 0,084 €/min. (priset inkl. moms)

Servicenummer som börjar med 0800

Från finländska mobilabonnemang och inhemska abonnemang i det fasta nätet avgiftsfritt.

Samtal från utlandet

Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.