OP eFX

Vanliga frågor

Hur kan mitt företag ta i bruk OP eFX?

Kontakta din banks kontaktperson eller OP eFX Försäljning direkt på numret 010 252 2777 eller via e-post opefx.myynti(a)op.fi.

Kan OP eFX öppnas för privatpersoner?

OP eFX är bara avsedd för företagskunder.

Är OP eFX avgiftsbelagd?

Att ta i bruk och använda OP eFX är avgiftsfritt för företagskunder.

Med vilka webbläsare kan OP eFX användas?

Webbläsare som OP eFX stöder är Internet Explorer, Google Chrome och Mozilla Firefox.

Kan jag använda OP eFX med mobiltelefon?

OP eFX har tills vidare inte optimerats för mobil användning.

Behöver jag ett valutakonto för att använda OP eFX?

När du bara sköter valutahandel i utlandsbetalning, behöver du inte ett valutakonto. Om du gör betalningar mellan konton, behöver du ett OP-valutakonto.

Vilka personer i mitt företag kan sköta ärenden med OP eFX?

I samband med att OP eFX tas i bruk, kan du befullmäktiga personer i ditt företag att sköta valutahandel.

Hur kan jag lägga till användare i OP eFX?

Kontakta OP eFX Försäljning för att få anvisningar om hur du ska gå vidare med ärendet.

Hur kan jag lägga till valutor i OP eFX?

Kontakta OP e FX Försäljning. De lägger till de valutor som du behöver i OP eFX.

Något annat?

Om du har ytterligare frågor, kontakta OP eFX Försäljning på numret 010 252 2777 eller sänd e-post till adressen opefx.myynti(a)op.fi.