Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Placera i fastigheter och skog

Med fastighetsfonderna kan du med små belopp ta del av placeringar i bostäder och skog.

Skogen växer och bostäderna och fastigheterna generar hyresinkomst också då det stormar på aktiemarknaden. Därför har de här realtillgångarna traditionellt utgjort en del av stenfoten i de professionella placerarnas placeringsportföljer. Småplacerarna och spararna har däremot haft svårt att komma åt de här placeringarna.

Med fonderna har vem som helst möjlighet att sprida sina besparingar mångsidigt utanför de traditionella aktie- och ränteplaceringarna. Att placera i fonder är enkelt och kräver ingen tidigare placeringserfarenhet. Fonder som placerar i fastigheter och skog lämpar sig för långsiktiga placerare som strävar efter ett stabilt kassaflöde och mångsidig spridning.

OP-Servicefastigheter

Fonden koncentrerar sig på att producera tjänster som är viktiga både för finländarna under hela deras liv och för samhället. Fonden placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendets fastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder.

OP-Skogsägare

I fondportföljen finns det i stället för värdepapper skog som fortsätter att växa oberoende av konjunkturerna. Genom att placera i fonden blir du delaktig i de möjligheter som skogen erbjuder med ett mindre belopp än vid traditionell direkthandel och får erfarna experter som tar hand om skogsbruksåtgärderna.

OP-Hyresinkomst

Fonden äger hyresbostäder samt affärs- och kontorslokaler i Finland. Fonden bedriver också uthyrning av fondportföljens bostäder samt affärs- och kontorslokaler samt byggherreverksamhet. Placeringen i och byggandet av affärs- och kontorslokaler ökar fondens förväntade avkastning och förbättrar spridningen jämfört med enbart placeringar i bostäder.

Fonder som placerar i realegendom

 

Vid sidan av fastighetsfonder lönar det sig att sprida besparingarna också till andra tillgångsklasser. Om du tycker att det är svårt att välja placeringsobjekt, lönar det sig att överväga fonder för sparare. I fonder för sparare sprids tillgångarna i aktie- och ränteplaceringar och portföljförvaltningsexperterna ser till att tillgångarna alltid är placerade förnuftigt enligt marknadsläget.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.