Fastighetsplaceringar

Räntabla internationella och inhemska fastighetsplaceringar

Letar du efter ett enkelt och räntabelt sätt att placera ditt företags tillgångar i fastigheter? Fastighetsplaceringarna ger ditt företags tillgångar ett årligt förutsägbart kassaflöde, en lockande avkastnings/riskrelation och inflationsskydd samt en fungerande spridning av den totala risken i din placeringsportfölj.

Börja fastighetsplacera med våra experters stöd

Vi erbjuder ditt företag flera alternativ för fastighetsplaceringar. I vårt sortiment finns många räntabla alternativ för placeringar i såväl bostäder som affärs- och kontorsutrymmen samt för internationella fastighetsplaceringar och skuldplaceringar.

Våra experter ger ditt företag stöd vid valet av placeringsalternativ och i andra praktiska frågor. Vi följer också fortlöpande upp marknadsläget och lägger vid behov till nya placeringsalternativ i vårt sortiment.

Då du vill börja fastighetsplacera, kontakta din kontaktperson vid OP eller närmaste andelsbank.

OP Kiinteistösijoitus Oy erbjuder olika lösningar för fastighetsplaceringar.

OP Kiinteistösijoitus Oy hör till Finlands mest aktiva bostadsplacerare. Vår bostadsfond OP-Vuokratuotto äger tusentals lägenheter och bygger årligen hundratals nya. Som placerare hos oss har ditt företag möjligheten att vara med i en mycket diversifierad bostadsplaceringsportfölj. Därtill gynnas ni ekonomiskt av portföljens omfattning i form av en högre avkastning än genomsnittet på marknaden.

OP-Hyresinkomst

OP-Hyresinkomst är en specialplaceringsfond som gör det möjligt att diversifiera bostadsplaceringarna i stället för att äga några bostäder direkt.

OP Kiinteistösijoitus har tiotals år av erfarenhet av att placera i affärs- och kontorsutrymmen för olika institutionella placerare. Vi förvaltar cirka etthundra objekt med affärs- och kontorsutrymmen med hundratals hyresgäster.

OP Toimitilakiinteistö Ky

Fonden är avsedd för professionella placerare och den passar ditt företag om det har som mål att få en hög kontantavkastning från affärs- och kontorsfastigheter runt om i Finland. Fondens placeringsobjekt är bland annat logistikobjekt, produktionsutrymmen och kontorslokaler. Fonden betalar hyresintäkterna kvartalsvis.

OP-Servicefastigheter

Specialplaceringsfonden OP-Servicefastigheter placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-, motions- och hälsoväsendets fastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder.

Fastighetsfond-i-fonder erbjuder ditt företag en möjlighet att placera professionellt på den internationella fastighetsmarknaden. Via fonderna får ditt företag en vältäckande diversifiering på sina placeringar såväl geografiskt som enligt fastighetsplaceringstyp.

Fond-i-fonderna startas i jämn takt efter det att den föregående fondens placeringsperiod slutar.

OP Kiinteistösijoitus har varit en aktiv placerare inom skuldplacering för sina kunder under en lång tid. Skuldplaceringar gör det möjligt för ditt företag att som placerare få en god, stabil och riskjusterad avkastning.

Vi erbjuder ditt företag två möjligheter för internationella skuldplaceringar:

  • Juniorfinansiering via fond-i fonder
  • Seniorskuldplacering med säkerhet i fastighet i samarbete med olika parter i Europa.