Verkkopalvelu yritysvakuutuksille

Sköt företagets försäkringsärenden på nätet

I nättjänsten sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden när det passar dig bäst.
1

Sköt dina ärenden när det passar dig bäst

En lättanvänd tjänst som du kan använda med dator, pekdator och telefon, när du behöver den.

2

Sköt försäkringsärenden i en handvändning

Sköt försäkringsärenden snabbare genom att anmäla skador, skicka meddelanden via nätet och skriva ut försäkringsintyg via nätet.

3

Använd tjänsten på tre språk

Du hittar försäkringshandlingar i nättjänsten på svenska, finska och engelska.

Vad kan du göra i nättjänsten?

Du kan bl.a.:

 • Göra skadeanmälan
 • Skriva ut försäkringsintyg
 • Beställa Green Cad för ditt företags fordon
 • Skriva ut reseförsäkringsintyg för visum

Snabbare försäkringsärenden på nätet

Sköt dina skade- och försäkringsärenden snabbare genom att ingå ett nättjänstavtal och börja sköta ärenden via nätet. I avsnittet Försäkringar och skador kan du bl.a. granska företagets försäkringar och göra skadeanmälningar.

Försäkringar

 • Granska företagets gällande försäkringar
 • Skriv ut försäkringsbekräftelse genom att öppna försäkringsspecifikationen
 • Anmäl ändringar gällande arbetstagare som försäkrats med Hälsoskydd
 • Dela digitalt försäkringskort för arbetstagare

Skador

 • Gör en ny skadeanmälan
 • Lämna kompletterande redogörelser till skadeanmälningar
 • Granska anmälda skador

Utkast

 • Granska pågående försäkringsärenden
 • Fortsätt försäkringsärendet genom att välja en pågående händelse i listan

Ärenden

 • Granska skade- och försäkringsärenden som företagets nättjänstanvändare uträttat

Stöd och störningar

Om du har frågor som gäller digitala tjänster för företag eller om det finns störningar i dem, kontakta Pohjola Försäkrings nätstöd på 010 253 6198.

Ta i bruk nättjänsten

 1. Ingå ett nättjänstavtal
 2. Utse ditt företags administratörer och deras behörigheter
 3. Administratören kan utse andra användare efter att behörighet beviljats

Om du använder nättjänsten som bokförings- eller disponentbyrå loggar du in i tjänsten i avsnittet Logga in (se närmare i punkten Så här loggar man in i nättjänsten). Efter att du loggat in väljer du representation, varefter du styrs till den gamla tjänsten (Nättjänsten för försäkringar för företag).

I nättjänsten kan bokförings- och disponentbyråer utöver sina egna försäkringsärenden också sköta försäkringsärenden för sina kundföretag samt för bostads- och aktiebolag. Bokförings- eller disponentbyrån behöver inte vara kund hos OP för att kunna använda nättjänsten.

Observera att bokföringsbyråernas kundföretagare måste befullmäktiga bokföringsbyråerna att sköta försäkringsärenden med fullmakten nedan.

Digitaalinen vakuutuskortti_kuva
Digitalt försäkringskort
Det digitala försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe och ger arbetstagaren anvisningar i händelse av sjukdom eller olycksfall.