Personförsäkringar

Utöver den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar du din personal och en snabb återgång till arbetet efter sjukdom eller olycksfall med frivilliga försäkringar såsom Hälsoskydd och Gruppolycksfallsförsäkring. Pohjola Hälsomästare och övriga tjänster vid Pohjola Sjukhus stöder återhämtningen genast från början.

 

De populäraste personförsäkringarna

Kuva_säiliö_mies
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Terveysturva_kuva_nainen
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.

 

Andra personförsäkringar

Yrittäjän_tapaturmavakuutus_kuva_mies_leipomossa
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Yrityksen matkavakuutus_mies_turkoosi_vesi
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
kuva_mies_toimistossa_tabletti
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Ryhmätapaturmavakuutus_kuva_fysioterapiassa
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Yrityksen henkivakuutus_kuva_nainen_katsoo_merelle
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Työkyvyttömyysvakuutuksen kuva
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
Ammattiurheilijan urheiluturva
Skydd för professionella idrottsutövare.
Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden