Företagare och personal

Utöver den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar du din personal och en snabb återgång till arbetet efter sjukdom eller olycksfall med frivilliga försäkringar såsom Hälsoskydd och Gruppolycksfallsförsäkring. Pohjola Hälsomästare och övriga tjänster vid Pohjola Sjukhus stöder återhämtningen genast från början.

 

De populäraste personförsäkringarna

 

Andra personförsäkringar