Autamme sinua valitsemaan tarpeisiisi sopivat yrittäjän vakuutukset.

Försäkringar för företagare

Försäkringarna för företagare ger dig skydd, om till exempel en sjukdom eller ett olycksfall överraskar. Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.

Vad är de obligatoriska försäkringarna för företagare?

Företagaren ska se till att försäkra sig själv och sina anställda. Den viktigaste försäkringen för företagare är pensionsförsäkringen, dvs. FöPL-försäkringen, som är obligatorisk för nästan alla företagare och med vars hjälp du skyddar din inkomst i olika livssituationer. Håll din egen arbetsinkomst för din FöPL-försäkring uppdaterad, eftersom den ligger till grund för beräkningen av den dagpenning som du erhåller till exempel när du blir sjuk.

Om ditt företag har anställda, tillhör pensionsförsäkringen för arbetstagare ArPL, den lagstadgade Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt grupplivförsäkringen för anställda till de obligatoriska försäkringarna för arbetstagare. Arbetsgivaren betalar även arbetslöshetsförsäkringspremier för sina anställda. 

Förbered dig på en arbets- och olycksfall på fritiden

Förebyggandet är det bästa sättet att minska olyckor, men trots det kan allt möjligt hända i arbetet och på fritiden. Olycksfallsförsäkringen för företagare omfattar olycksfall som inträffar i arbetet samt yrkessjukdomar. Försäkringen ersätter dina sjukvårdskostnader och tryggar dina inkomster på så sätt att du kan fokusera på att bli frisk i lugn och ro. Olycksfallsförsäkringen för företagare och de ersättningar som betalas ur den baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Dina anställda skyddas däremot av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, som likaså baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I samband med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen debiteras även grupplivförsäkringspremierna för arbetstagare. Du kan utvidga försäkringen både för företagare och för arbetstagare till att omfatta även olycksfall på fritiden.  

Komplettera ditt försäkringsskydd med andra försäkringar för företagare

Med de andra försäkringarna för företagare kan du gardera dig till exempel mot sjukdomar eller invaliditet. Att förbereda sig är särskilt viktigt, eftersom ett insjuknande eller ett olycksfall alltid har en inverkan på företagets verksamhet. Försäkringarna möjliggör bland annat en snabb tillgång till vård, vilket stöder en snabb återhämtning och återgång till arbetet.

  • Hälsoskydd är en sjukkostnadsförsäkring som är ett kompletterande skydd till  olycksfallsförsäkringen för företagare och ersätter undersöknings- och vårdkostnader för sjukdomar och olyckor. Med hjälp av den försäkrar du dig om att du snabbt får god vård även då du insjuknar. De läkare som vi samarbetar med fakturerar oss direkt de kostnader som försäkringen ersätter.
  • Reseskydd för företag är en nödvändig försäkring för företagare, om du gör arbetsresor I Finland eller utomlands. Försäkringen kan skräddarsys enligt dina behov och ersätter de kostnader som uppkommer till exempel på grund av avbeställning.
  • Ur invaliditetsförsäkringen får du ersättning, om du på grund av sjukdom eller olycksfall blir bestående arbetsoförmögen. Ur försäkringen kan också betalas dagpenning under en period av övergående arbetsoförmåga. Den här försäkringen för företagare ger dig ekonomiskt skydd i den förändrade situationen.
  • Skydd vid allvarlig sjukdom tryggar dina inkomster, om du insjuknar eller skadar dig allvarligt. Ur försäkringen utbetalas den skattefria engångsersättning du själv valt upp till 100 000 euro  så fort en diagnos har ställts. Skyddet vid allvarlig sjukdom täcker 11 allmänna allvarliga sjukdomar i Finland, en allvarlig skada till följd av olycksfall eller om du avlider till följd av en ersättningsgill sjukdom eller ett olycksfall.
  • En livförsäkring kompletterar det lagstadgade skyddet och hjälper den försäkrades anhöriga att klara sig i en krissituation. Livförsäkringen kan också fungera som tilläggssäkerhet för företagslån.

Företagaren behöver ofta även företagsförsäkringar

Om ditt företag äger till exempel fordon, fastigheter eller annan egendom, behöver du utöver försäkringar för företagare också andra företagsförsäkringar. Vi erbjuder utöver enskilda försäkringar även försäkringspaket som inkluderar de försäkringar som behövs för att trygga företagets lösegendom och kontinuiteten i verksamheten.