Nainen istuu sohvalla tabletin kanssa

Trygga din utkomst

Tryggar din utkomst och balanserar ekonomin.

Personrisker har stor ekonomisk betydelse med tanke på din och familjens försörjning. Särskilt när företagsverksamheten startas upp är det ekonomiska ansvaret stort och försörjningen något som oroar. Försörjningstrygghet för företagare erbjuder ett för dig utvalt skydd som garanterar en snabb vård och återgång till arbetet och ersättning för inkomstbortfall om du råkar ut för en olycka i arbetet och på fritiden. Dessutom tryggar lösningen din förmåga att återbetala lån och din familjs försörjning vid oväntade händelser.

Vad ingår i lösningen?

Försäkringar för arbetstid och fritid:

Försäkringar som tryggar försörjningen och ekonomin:

Mer information på Ilmarinens webbplats:

Olycksfallsförsäkring för företagare ger dig inkomsttrygghet och en möjlighet till snabb återhämtning om du plötsligt råkar ut för en olycka eller drabbas av en yrkessjukdom. Glöm inte att teckna skydd även för fritiden!

Det sker fler olyckor på fritiden än i arbetet. Se till att du får möjlighet till bra och snabb vård. Du får snabbt hjälp efter en skada på fritiden, återhämtar dig snabbt och kan börja arbeta.

Invaliditetsförsäkringen ger dig skydd vid händelse av kortvarig eller bestående arbetsoförmåga. Dessutom minskar försäkringen företagarens ekonomiska risker och kontinuiteten i företagsverksamheten tryggas.

En livförsäkring hjälper dina anhöriga och ditt företag att klara av ett krisläge om någonting händer. Livförsäkringen skyddar också personlig egendom som ställts som säkerhet för företagslån.