” ”

Trygga din utkomst

Tryggar din utkomst och balanserar ekonomin.

Personrisker har stor ekonomisk betydelse med tanke på din och familjens försörjning. Särskilt när företagsverksamheten startas upp är det ekonomiska ansvaret stort och försörjningen något som oroar. Försörjningstrygghet för företagare erbjuder ett för dig utvalt skydd som garanterar en snabb vård och återgång till arbetet och ersättning för inkomstbortfall om du råkar ut för en olycka i arbetet och på fritiden. Dessutom tryggar lösningen din förmåga att återbetala lån och din familjs försörjning vid oväntade händelser.

Vad ingår i lösningen?

Försäkringar för arbetstid och fritid:

Försäkringar som tryggar försörjningen och ekonomin:

Olycksfallsförsäkring för företagare ger dig inkomsttrygghet och en möjlighet till snabb återhämtning om du plötsligt råkar ut för en olycka eller drabbas av en yrkessjukdom.

Glöm inte att teckna skydd även för fritiden! Det sker fler olyckor på fritiden än i arbetet. Se till att du får möjlighet till bra och snabb vård. Du får snabbt hjälp efter en skada på fritiden, återhämtar dig snabbt och kan börja arbeta.

Invaliditetsförsäkringen ger dig skydd vid händelse av kortvarig eller bestående arbetsoförmåga. Dessutom minskar försäkringen företagarens ekonomiska risker och kontinuiteten i företagsverksamheten tryggas.

En livförsäkring hjälper dina anhöriga och ditt företag att klara av ett krisläge om någonting händer. Livförsäkringen skyddar också personlig egendom som ställts som säkerhet för företagslån.

OP Företagspensionsförsäkringen
Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.
Kaksi yrittäjää iloisina hoitamassa yrityksen asioita tietäen, että vakuutukset on kunnossa.
Försäkringar för företagare
Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.
Mies näppäilemässä kassakonetta kahvilassa, jossa yrittäjän vastuuvakuutus on hoidettu.
Sjukförsäkring för företagare
Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas