” ”

Trygga din utkomst

Ekonomisk trygghet för ditt lantbruk

Personrisker har stor ekonomisk betydelse både för dig som lantbruksföretagare och för din familj. Vi hjälper dig att se till att du har de försäkringar som behövs för att din försörjning som lantbruksföretagare ska vara tryggad. Särskilt när lantbruksverksamheten startas upp är det ekonomiska ansvaret stort och försörjningen något som oroar. Försörjningsskydd för lantbruksföretagare kompletterar LPA:s försäkringsskydd och garanterar förmågan att återbetala lån och försörjningen av familjen.

Vad ingår i lösningen?

Som framgår av namnet så innehåller försörjningsskydd för lantbruksföretagare de försäkringar som behövs för att trygga försörjningen och ekonomin: en invalidförsäkring och en livförsäkring.

En livförsäkring hjälper dina anhöriga och ditt företag klara av ett krisläge om någonting händer. Livförsäkringen skyddar också personlig egendom som ställts som säkerhet för företagslån.

Invaliditetsförsäkringen ger dig skydd vid händelse av kortvarig eller bestående arbetsoförmåga. Dessutom minskar försäkringen en företagares ekonomiska risker och tryggar kontinuiteten i företagsverksamheten.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) erbjuder ditt företag ett omfattande försäkringsskydd. Lösningarna för helskydd för lantbruksföretagare kompletterar LPA:s skydd. Arbetspension för lantbruksföretagare (LFöPL) är grunden för ditt socialskydd. Olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA) är i sin tur en lagstadgad försäkring för olycksfall och yrkessjukdomar i lantbruksarbete. OFLA gäller automatiskt parallellt med LFöPL-försäkringarna. Vi rekommenderar också att du skyddar din fritid genom att teckna en omfattande försäkring för olycksfall på fritiden (fritids OFLA).

Se till att ditt försäkringsskydd i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) är uppdaterat. Meddela även arbetsinkomster för bisysslor till LPA.


Om du driver verksamhet som bisyssla enligt näringsskattelagen, ska du försäkra arbetstiden för bisysslan separat genom att ta Olycksfallsförsäkring för företagare. Glöm inte att försäkra fritiden!

Läs om Olycksfallsförsäkring för företagare

LFöPL-försäkring
Lantbruksföretagare som är LFöPL-försäkrade får automatiskt också olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare, OFLA-försäkringen. Dessutom är det lönt att försäkra dig om att du utöver försäkringarna LFöPL och OFLA har ett tillräckligt frivilligt personförsäkringsskydd för riskerna.
” ”
Försäkringar för lantbruksproduktion
Skyddar heltäckande egendom och verksamhet.