Yrittäjä mietteliäänä

Företagspensionsförsäkring

För att stöda engagemang och belöning

En individuell pensionsförsäkring kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet, och säkerställer därmed att både dina anställda och du som företagare får en tillräcklig pension. Dessutom ger det ett livförsäkringsskydd också till de försäkrades anhöriga. Värdet på besparingen i företagspensionsförsäkringen fastställs utifrån de premier som betalats och värdeutvecklingen för de valda placeringsobjekten.

Fördelarna för ditt företag:

  • Ett kostnadseffektivt sätt att engagera och motivera nyckelpersoner i ditt företag.
  • Ett bra sätt att belöna
  • Öka ditt företags attraktionskraft vid rekrytering av nya arbetstagare

Kontakta din närmaste andelsbank, så skräddarsyr vi en försäkring som är lämplig för ditt företag.

Företagspensionsförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkring Ab.

Försäkringsbolagslagen förutsätter att försäkringsbolagen på sina webbsidor offentliggör de av bolagets styrelse godkända skriftliga målen för utbetalning av tilläggsförmåner. Målen gäller försäkringar som enligt försäkringsvillkoren är berättigade till utdelning av överskott. Sådana försäkringar är huvudsakligen spar- och pensionsförsäkringar med beräkningsgrund samt riskförsäkringar. Försäkringsbolaget ska också årligen framställa en rapport om måluppfyllelsen och eventuella motiveringar till att målen inte uppnåtts.