Poikien kädet

OP deltar i många samarbeten på landsbygden

Bokföringsprogrammet WebWakka förmånligt från andelsbanken för medlemmar i SLC och MTK.

OP Gruppens medlemsförmåner för MTK/SLC 2019

En förutsättning för att OP Gruppens förmåner ska beviljas är att personen är ägarkund i andelsbanken och kan verifiera sitt medlemskap med ett medlemskort i MTK/SLC när han eller hon uträttar ärenden.

1. Försäkringen Guldtrygg vid allvarlig sjukdom
Det första året får MTK:s och SLC:s medlemmar och deras familjemedlemmar 15 procent rabatt på premierna för försäkringen Skydd vid allvarlig sjukdom, förutsatt att försäkringen har tecknats 2018 eller 2019. Försäkringen beviljas av OP:s samarbetspartner AXA.

2. Fastighetsförmedlingstjänster
MTK:s och SLC:s medlemmar får 250 euro rabatt på OP-Fastighetscentralens normala momsbelagda förmedlingsprovisioner (dock inte på minimiprovisionen).

3. WebWakka-förmån
En medlem i MTK eller SLC som beställer Mtech Digital Solutions (f.d. Lantbrukets datacentral) bokföringsprogram WebWakka via Andelsbanken får cirka 40 procent rabatt på bruksavgiften under de 12 första månaderna. Erbjudandet gäller nya WebWakka-kunder (dock inte medlemmar i samma familj eller samma lantbruksföretag) och fram till 31.12.2019. Förmånspriserna enligt tariffen 1.1.2019, moms 0 %:

 • WebWakka 97,80 € (norm. 163 €)  
 • WebWakka Pro 142,80 € (norm. 238 €)

Vid beställning av följande program får WebWakka-kunder dessutom en rabatt på cirka 40 procent under det första användningsåret:

 • WebWisu 70,80 € (norm. 118 €)
 • MobiWisu 39,00 € (norm. 65 €)
 • WisuEnnuste 30,00 € (norm. 50 €)
 • Min Gård, mjölkproduktion (Ammu) 144,00 € (norm. 240 €)
 • Min Gård, köttproduktion (Pihvi) 144,00 € (norm. 240 €)

Specialerbjudande till den som fortsätter vid en generationsväxling (gäller gårdsköp där köpebrevet undertecknats 1.1.2019 eller senare):

 • WebWakka de första 12 månaderna avgiftsfritt (förmån 163 €)
 • WebWakka Pro de första 12 månaderna avgiftsfritt (förmån 238 €)

Erbjudanden på andra program till den som fortsätter vid en generationsväxling:

 • WebWisu 6 mån. avgiftsfritt (förmån 59,00 €)
 • Min Gård, mjölkproduktion (Ammu), avgiftsfritt 6 mån. (förmån 120,00 €)

4. Andra förmåner
En ägarkund i Andelsbanken kan samla OP-bonus för bank- och försäkringsärenden och dessutom få rabatt på flera bank- och försäkringstjänster. Med OP-bonus betalas avgifter för banktjänster samt försäkringspremier och OP-Fastighetscentralens provisioner.

Projektet Körkort till arbetslivet

Körkort till arbetslivet är ett samarbetsprojekt mellan OP och föreningen 4H med målet att stöda ungas övergång till arbetslivet.

Inom projektet ordnar andelsbanken och 4H-föreningen på den egna orten tillsammans kurser som ger färdigheter för arbetslivet åt den som fyllt 13 år. Kursen Körkort till arbetslivet ger de unga verktyg för att söka arbete och lär ut arbetslivets spelregler. Målet med kursen är också att öka insikterna i ekonomi och att stärka de ungas självständiga grepp om hur man sköter sina penningärenden.

Kurser ordnas varje år med andelsbankernas stöd på olika orter runt om i Finland. På kurserna håller andelsbanken en lektion om hanteringen av den egna ekonomin och berättar om banken som arbetsplats.

Skogsnöten

Skogsnöten är en riksomfattande skogsfrågesport för klasserna 7–9. OP belönar de bästa eleverna med ett penningpris.