Työkone pellolla

Finansieringsstöd för investeringar i jordbruket

Med investeringsstödet för gårdsbruk är det möjligt att bevilja understöd och räntestöd för finansieringen av de viktigaste investeringarna hos ett lantbruksföretag.