Mobiilipalvelut käytössä

Öka ägarvärdet

Ditt företags resultat utgör grunden för ägarvärdet.

I allmänhet betalar företaget en del av de kontanta medlen till ägarna i form av utdelning. En del av vinstmedlen blir kvar i företaget, och företagsledningen kan använda dessa medel till projekt som syftar till att öka ägarvärdet.

Vi erbjuder ditt företag konkurrenskraftiga och skräddarsydda lösningar för eget och främmande kapital och ökning av ägarvärdet. I planeringsfasen reder vi ut dina behov så att våra experter kan hitta de bästa lösningarna för ditt företag.

De vanligaste metoderna för att öka ägarvärdet

Börslistning och nyemissioner är effektiva sätt att samla kapital. Genom en börslistning blir aktierna i likvid form och ditt företags synlighet ökar samtidigt som det samlar kapital t.ex. för investeringar. En lyckad börslistning höjer i sig ditt företags värde. Börsnoterade företag kan ordna nyemissioner antingen för att finansiera investeringar eller för att förbättra balansräkningen.

Investeringar och tillväxt i affärsverksamheten är ett av de vanligaste sätten att öka ägarvärdet. Genom att investera i ny och mer effektiv produktionskapacitet utökar ditt företag sin affärsverksamhet, vilket ger högre försäljningsintäkter. Detta förbättrar ofta företagets resultat och därmed även utdelningsförmågan.

Företagsköp eller förändringar i företagsstrukturen kan påverka ägarvärdet avsevärt. Genom att investera i ett nytt företag kan ditt företag snabbt expandera till nya geografiska områden eller nya branscher. Skickligt genomförda företagsköp ökar försäljningen och lönsamheten, vilket förbättrar ditt företags utdelningsförmåga.

Återköp av egna aktier minskar det totala antalet aktier och gör att resultatet och utdelningen fördelas på ett mindre antal aktier. Detta leder i sin tur till att resultatet per aktie ökar.

Återbetalning av främmande kapital minskar ditt företags skuldsättningsgrad, vilket kan höja företagets värde på längre sikt. Med vinstmedlen kan ditt företag amortera sina skulder, vilket medför lägre finansieringskostnader och bättre lönsamhet. Den förbättrade lönsamheten leder på lång sikt till bättre utdelningsförmåga.