Pankkitakaukset

Stöd för tillväxt och investeringar

Det är bra för ett företag att ha en stark bank som partner. Tillsammans med din bank kan du planera ett lämpligt sätt att finansiera ditt företags tillväxt. OP erbjuder lämpliga lösningar för företag av alla storlekar och krävande finansieringsbehov.

Företag kan växa organiskt, genom företagsarrangemang eller nya investeringar. Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att upprätthålla den befintliga kapaciteten.

OP är den ledande företagsfinansiären i Finland. Vi vill vara med om att säkerställa att ditt företag växer även i framtiden. Vi tar fram och skräddarsyr alla lösningar utifrån ditt företags behov och hjälper gärna till när ditt företag behöver nya alternativ för att sätta fart på tillväxten.

Våra mångsidiga lösningar stöder ditt företags tillväxt

OP stöder ditt företags tillväxt och vi försöker alltid hitta det bästa sättet att finansiera företagets mål.

Vi tar gärna fram lösningar för att underlätta hanteringen av ditt företags kapital- och finansieringsstruktur. Dessutom bistår vi med att analysera marknads- och balansrisker. Vi hjälper också gärna till vid företagsaffärer och strävar efter att hitta det bästa möjliga sättet att finansiera affären.

Våra högkvalitativa och mervärdesskapande lösningar hjälper ditt företag att maximera sitt marknadsvärde, utnyttja finansmarknaden effektivt och hantera sina balans- och finansieringsrisker. Kontakta oss så tar vi fram skräddarsydda finansieringslösningar för ditt företag!