Bli företagare som enskild näringsidkare (firma)

Tänker du bli företagare? Att bilda en firma är ett enkelt och snabbt sätt att starta företagsverksamhet som enskild näringsidkare.

Enskild näringsidkare är ett bra val som företagsform, när företagsverksamheten är småskalig. För de flesta småföretagare är det ett bra alternativ att bli företagare på heltid som enskild näringsidkare, om företagaren inte planerar att utvidga företagsverksamheten under de närmaste åren. 

Enskild näringsidkare som företagsform

En enskild näringsidkare, eller i dagligt tal en firmaföretagare, ingår avtal i eget namn och är ansvarig för skulder också med sin privata egendom. Det här innebär att som enskild näringsidkare är riskerna i din företagsverksamhet även dina personliga risker.

De personliga ekonomiska riskerna för en enskild näringsidkare är vid en jämförelse större än för grundaren av ett aktiebolag. Det är därför bra att säkerställa att riskerna inte ökar alltför mycket. Om företagsverksamheten kräver ett stort startkapital och de belopp som krävs i affärsrörelsen är betydande, lönar det sig för företagaren att eventuellt överväga att bilda ett aktiebolag. 

Enskild näringsidkare, det vill säga firma är sannolikt det förnuftigaste valet som företagsform, om den som tänker bli företagare planerar att sysselsätta endast sig själv och omsättningen väntas ligga på mindre än 30 000 euro per år. 

Du sköter etableringsanmälan enkelt på nätet

För att bilda en firma behöver du inget separat etableringsdokument, utan det räcker med en anmälan. Som enskild näringsidkare lönar det sig att lämna en anmälan till handelsregistret. En etableringsanmälan är inte nödvändig i alla situationer, men trots det lönar det sig ofta att göra den. 

Det är lätt att göra en etableringsanmälan, du lämnar den enkelt på nätet i FODS-tjänsten. Det går också att lämna en etableringsanmälan på traditionell pappersblankett. Etableringsanmälan är avgiftsbelagd. En etableringsanmälan till handelsregistret skyddar även företagets namn, det vill säga firma. Handelsregistret kontrollerar samtidigt om det eventuellt finns några hinder för att använda namnet.

I anmälan ska också företagets bransch definieras. Branschen definierar företagarens näringsverksamhet, det vill säga vilken bransch företaget verkar eller planerar att verka i. 

I och med etableringsanmälan får företaget ett företags- och organisationsnummer, dvs. FO-nummer. FO-numret specificerar företaget och det används som en kundkod till exempel i bankens system. Efter etableringsanmälan är det också möjligt att ansöka om företagsinteckning som säkerhet för kredit.

När du har registrerat dig som en enskild näringsidkare i handelsregistret, blir du officiellt företagare. Det är skäl att beakta att det här kan inverka på till exempel arbetslöshetsersättningen i situationer där det inte finns tillräckligt med arbete. Samma sak gäller givetvis även andra företagsformer. 

När lönar det sig att byta från firma till aktiebolag? >