Näin annat valtuutuksen tai suostumuksen alaikäisen tunnuksia varten

Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, hän tarvitsee molempien suostumuksen ja voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen pankkitunnusten myöntämistä varten.

Jos lapsella on kaksi huoltajaa eivätkä molemmat pääse tämän kanssa konttoriin, toisen huoltajan tulee antaa valtuutus pankkiin menevälle huoltajalle verkkopankkisopimuksen avaamiseksi. 

Anna valtuutus kopioimalla alla oleva teksti op.fi:n yleisvaltakirjan tekstikenttään. Täydennä siihen paikalle saapuvan huoltajan ja alaikäisen tiedot. 

Tutustu ennen valtakirjan lähettämistä verkkopalvelusopimuksen ehtoihin ja “Tärkeää tietoa tunnuksista” -asiakirjaan sivuillamme.

Kopioi tämä teksti valtakirjaan ja täydennä puuttuvat tiedot:

Valtuutan [PAIKALLE SAAPUVAN HUOLTAJAN NIMI JA HENKILÖTUNNUS] avaamaan alaikäiselle [ALAIKÄISEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS] verkkopankkisopimuksen. Sopimukseen voidaan liittää valtuutetun harkinnan mukaisesti joko Osuuspankin verkkopalvelutunnus tai OP:n Palvelutunnus. Tunnuksen avulla alaikäinen voi tunnistautua ja käyttää sekä hankkia OP Ryhmän ja kolmansien osapuolten tarjoamia tuotteita ja palveluita. Tunnukset luovutetaan alaikäiselle itselleen. Sitoudun vastaamaan yhdessä alaikäisen verkkopalveluiden käyttämisestä pankille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja vastaan yhdessä alaikäisen kanssa siitä, että tunnuksia säilytetään sopimusehtojen sekä lain vaatimusten mukaisesti. Valtuutettu on oikeutettu päivittämään alaikäisen tilinkäyttöoikeuksia niin, että valtuutettu on oikeutettu lisäämään tai poistamaan alaikäisen käyttöoikeuksia alaikäisen omiin tileihin. Olen tutustunut valtuutuksen kohteena olevan verkkopankkisopimuksen ehtoihin sekä Tärkeää tietoa tunnuksista -asiakirjaan ja hyväksyn ne.

Nuori, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi asioida konttorissa yksin. Tähän hän tarvitsee huoltajien suostumuksen. Jos nuori asioi pankissa vain toisen huoltajan kanssa, pois jääneeltä huoltajalta tarvitaan myös etukäteinen suostumus. 

Anna suostumus kopioimalla alla oleva teksti op.fi:n yleisvaltakirjan tekstikenttään. Täydennä siihen paikalle saapuvan huoltajan ja alaikäisen tiedot. 

Tutustu ennen valtakirjan lähettämistä verkkopalvelusopimuksen ehtoihin ja “Tärkeää tietoa tunnuksista” -asiakirjaan sivuillamme. Verkkopalvelussa nuori pystyy näkemään kaikki omistamansa tilit sekä käyttämään tilejä, joihin hänelle on käyttöoikeus. Kehotamme tarkistamaan nuoren tilinkäyttöoikeudet tarvittaessa omasta osuuspankista.

Kopioi tämä teksti valtakirjaan ja täydennä puuttuvat tiedot:

Annan suostumukseni siihen, että alaikäinen [ALAIKÄISEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS] saa tehdä Osuuspankin verkkopalvelusopimuksen ja että alaikäiselle luovutetaan Osuuspankin verkkopalvelutunnus. Alaikäinen saa käyttää Osuuspankin verkkopalvelua sopimusehtojen mukaisesti. Tunnuksen avulla alaikäinen voi tunnistautua ja käyttää sekä hankkia OP Ryhmän ja kolmansien osapuolten tarjoamia tuotteita ja palveluja asiointipalveluiden ehtojen mukaisesti. Olen tutustunut Osuuspankin verkkopalveluehtoihin sekä Tärkeää tietoa tunnuksista -asiakirjaan.