Yhdistävät tekijät

Mitä laajemmin asioit, sitä enemmän hyödyt

Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat asioinnistasi sekä OP-bonuksia että helppoutta ja mielenrauhaa. Arki rullaa, hommat luistavat ja askel on kevyempi. Mitä laajemmin OP:n palveluita käytät, sitä enemmän etuja ja alennuksia saat – ja sitä enemmän sinulle kertyy rahanarvoisia bonuksia.

Huoletonta elämää ei voi rahassa mitata, mutta OP-bonukset voi. Kun olet omistaja-asiakas, saat bonuksia 40 % enemmän kuin normaalisti vuonna 2024.

Kokeile bonuslaskuria ja katso, paljonko OP-bonuksia sinulle ja perheellesi voisi kertyä esimerkiksi asuntolainasta tai säästöistä.

OP-bonusten ansiosta sinulla jää enemmän elämiseen

OP-bonusten käyttökohteita ovat esimerkiksi

 • lainojen palvelu- ja toimitusmaksut
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksut
 • säästöjen ja sijoitusten säilytys- ja salkunhoitopalkkiot
 • lakipalveluiden palkkiot
 • OP Kodin kiinteistönvälityspalkkiot 

Samalla vapautuu rahaa arjen tasapainottamiseen, mieliharrastuksiisi tai vaikka perheen lomamatkaan.

OP-bonuksia myös asuntolainasta

Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit saada asuntolainastasi jopa satojen eurojen arvosta OP-bonuksia, joita käytetään henkilökohtaisen pankki- ja vakuutusasioinnin maksuihin ja palkkioihin. Asuntolainan myöntää osuuspankki.

Hae tai siirrä laina

Monipuolisesti etuja ja alennuksia

Omistaja-asiakkaana saat paitsi OP-bonuksia myös

 • tuntuvia alennuksia vakuutuksista sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluista
 • valtakunnallisia ja paikallisia etuja yhteistyökumppaneiltamme
 • mahdollisuuden vaikuttaa oman osuuspankkisi vastuullisuustekoihin
 • mahdollisuuden sijoittaa omaan osuuspankkiisi Tuotto-osuuden kautta.

Lisäksi saat lukuisia muita etuja.

Entistä enemmän yhteistä: lisää etuja omistaja-asiakkaille vuonna 2024

Omistaja-asiakkaana saat lisää etuja päivittäispalveluista sekä ylimääräisiä OP-bonuksia. Hyödynnä myös jo olemassa olevat edut kotivakuutuksesta ja sijoittamisesta.

ajankohtaista

Hyödynnä omistaja-asiakkaan etu

Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja vuoden 2024 loppuun. Etu koskee myös OP Gold –korttia.

Omistaja-asiakkaaksi liittyminen ja jäsenosuusmaksu

Omistaja-asiakkaaksi liittymiseen vaikuttaa nykyinen asiakkuutesi ja mahdolliset käytössäsi olevat tunnukset.

• Jos olet osuuspankin asiakas ja sinulla on OP:n tunnukset voit liittyä omistaja-asiakkaaksi kirjautumalla op.fi-palveluun. Liity omistaja-asiakkaaksi

• Jos olet osuuspankin asiakas, mutta sinulla ei ole OP:n tunnuksia, aloita varaamalla aika neuvotteluun. Varaa aika

• Jos et ole osuuspankin asiakas, mutta sinulla on toisen pankin tunnukset ja osuuspankin asiakkuus kiinnostaa, tule asiakkaaksemme verkossa. Tule asiakkaaksi helposti verkossa

Jäsenosuusmaksu

Liittymisen yhteydessä maksat kertasijoituksena jäsenosuusmaksun, muita maksuja ei ole. Useimmissa pankeissa jäsenosuusmaksu on suuruudeltaan 100 euroa. Löydät jäsenosuusmaksun määrän omistaja-asiakashakemukselta ja omasta osuuspankistasi.

Jos joskus päätät luopua omistaja-asiakkuudestasi, saat jäsenosuusmaksun kokonaan takaisin. Jäsenosuusmaksu palautetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolloin omistaja-asiakkuus päättyi. 

Kuka voi liittyä omistaja-asiakkaaksi?

Omistaja-asiakkaaksi voi liittyä OP Ryhmän palveluja käyttävä henkilö, yhteisö tai säätiö kansalaisuudesta riippumatta.

Lapsi omistaja-asiakkaana

Lapsi voi liittyä omistaja-asiakkaaksi. Jos molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia, vanhemmat allekirjoittavat yhdessä alaikäisen lapsensa omistaja-asiakashakemuksen. Vanhemmat antavat samalla suostumuksensa sille, että lapselle alkaa kertyä OP-bonuksia. Jos jäsenosuusmaksu maksetaan lapsen omalla työllä hankkimilla varoilla, voi lapsi itse allekirjoittaa jäsenhakemuksen ja maksaa jäsenosuusmaksun.

OP-bonuksia käytetään omistaja-asiakkaan henkilökohtaisen asioinnin maksuihin. OP-bonuksia ei käytetä henkilöasiakkaan elinkeinotoimintaan ja maatalouden harjoittamiseen liittyviin tuotteisiin tai palveluihin.

OP-bonuksia käytetään automaattisesti kaikkiin OP:n määrittelemiin käyttökohteisiin, kuten pankin palvelumaksuihin, vakuutusmaksuihin, OP Kodin kiinteistönvälityspalkkioihin ja lakipalveluiden palkkioihin.

Pankin palvelumaksut

 • päivittäiset pankkipalvelut (käyttötili, OP:n digipalvelut, OP:n maksukortti)
 • lainojen automaattisen veloituksen palvelumaksut
 • koti- ja ulkomaisten arvo-osuuksien ja arvopapereiden säilytyspalkkiot
 • markkinainformaatiopalvelun sijoitustutkimuksen, uutispaketin ja kurssipaketin kuukausimaksut
 • OP-eläkesäästön säilytyspalkkiot
 • tallelokerovuokra ja asiakirjasäilytyspalkkiot
 • luottotakauksen vuosi- ja kuukausimaksut
 • verkossa tehtyjen ulkomaanmaksujen palvelumaksut
 • indeksilainojen merkintäpalkkiot
 • OP Privaten yksilöllisen sijoitusvakuutuksen varainhoitopalkkio, hoitokulut ja nostoprovisiot
 • varainhoidon palkkiot
 • lainan toimitusmaksu

Vakuutusmaksut

OP-bonuksia käytetään kodin ja perheen eli Mittaturvan vakuutusmaksuihin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • henkilövakuutukset, mm. terveys- ja toimeentulovakuutukset
 • kotivakuutukset, palo-, murto-, vuoto-, arvotavara-, vene-, seuraeläin- ja hevosvakuutukset
 • vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
 • metsä- ja metsäpalovakuutukset
 • jatkuvat matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja oikeusturvavakuutukset

OP-bonuksia käytetään ajoneuvojen eli Autoturvan vakuutusmaksuihin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • liikennevakuutukset
 • liikennevakuutusta täydentävä Kriisiturva
 • Super-, Iso-, Kevyt- ja Osakasko

Vakuutusmaksut veloitetaan bonustililtäsi joko osittain tai kokonaan riippuen siitä, paljonko OP-bonuksia on käytettävissä. Vakuutusmaksuihin käytetään OP-bonuksia aina siltä bonustililtä, jossa niitä on eniten. Asiakas ei voi valita mihin vakuutukseen OP-bonuksia käytetään. Bonustilille jätetään aina pankkipalveluiden veloitusta varten vähintään 10 euroa. OP-bonuksia käytetään vakuutusmaksuihin, kun vakuutuksen ottaja ja maksaja ovat sama henkilö.

OP-bonusten käyttö vakuutusmaksuihin näkyy bonustililläsi heti, kun laskusi on muodostunut laskutusjärjestelmässä. Vakuutussopimuslain tiedonantovelvoitteesta johtuen vakuutusten laskut lähtevät asiakkaille viimeistään kuukausi (1) ennen eräpäivää. Bonukset käytetään siis jo ennen laskun lähettämistä, jotta mahdollinen rahana maksettava summa näkyisi laskullasi oikein.

Kertyneitä OP-bonuksia käytetään perhekokonaisuuden omistajan vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia käytetään automaattisesti myös perhekokonaisuuden osallisten asiointiin, mikäli he ovat omistaja-asiakkaita. OP-bonuksia käytetään vakuutusmaksuihin, kun vakuutuksen ottaja ja maksaja ovat sama henkilö.

Lue lisää perhekokonaisuudesta kohdassa ”Koko perheen OP-bonukset”.

OP Kodin palkkiot

OP-bonuksia käytetään automaattisesti OP Kodin kiinteistönvälityspalkkioihin joko osittain tai kokonaan riippuen siitä, paljonko kertyneitä bonuksia on käytettävissä.

OP-bonuksia käytetään esimerkiksi:

 • välityspalkkioon
 • arviointipalkkioon
 • vuokrattavan asunnon toimeksiantopalkkioon
 • OP Kodissa tehtävien kauppakirjojen palkkioon.

Lakipalveluiden palkkiot

OP-bonuksia käytetään esimerkiksi:

 • perunkirjoituksiin
 • perinnönjakoihin
 • osituksiin
 • testamentteihin
 • edunvalvontavaltakirjoihin
 • avioehtoihin
 • lahjakirjoihin

OP-bonuksia käytetään OP Ryhmän määrittelemien palvelumaksujen, palkkioiden, vakuutusmaksujen ja muiden erikseen määriteltyjen käyttökohteiden maksamiseen.

OP-bonuksia käytetään automaattisesti sen osuuspankin palvelumaksuihin, jossa olet omistaja-asiakkaana. Lisäksi OP-bonuksia käytetään vakuutuslaskujen maksamiseen.

OP-bonuksia käytetään kertymisjärjestyksessä vanhimmasta alkaen. Käyttämättömät bonukset vanhenevat viiden (5) vuoden kuluttua kertymisestä.

OP-bonusten uusi kerroin vuonna 2024 on 0,0035 (vuoden 2022 kerroin oli 0,0025 ja vuoden 2023 kerroin oli 0,00325).

OP-bonusten määrä lasketaan kertomalla vuosittainen asiointisi kertoimella 0,0035. Esimerkiksi 100 000 euron asioinnista kertyy OP-bonuksia noin 29 euron arvosta kuukaudessa eli noin 350 euron arvosta vuodessa.

OP-bonuksia kertyy asioinnistasi siihen osuuspankkiin, jonka omistaja-asiakas olet. OP-bonusten kertymiselle ei ole ylärajaa.

Bonusten kertymisen perustana oleva asiointi lasketaan henkilötasolla. Esimerkiksi laina, jossa on sinun lisäksesi osallisena toinen henkilö, kerryttää molemmille bonuksia siltä osin, mikä on kumpaisenkin osuus lainasta. Jos siis pariskunta haluaa OP-bonuksia koko asuntolainastaan, kannattaa molempien olla omistaja-asiakkaita.

OP-bonuksia kerryttävät

Säästämisen tileillä olevat varat

OP-bonukset lasketaan säästämisen tileillä, esimerkiksi tuottotilillä ja ASP-tilillä olevien varojen kuukauden keskisaldosta.

Lainat

OP-bonukset lasketaan lainojen kuukauden keskisaldosta. Keskisaldoon lasketaan mukaan esimerkiksi asunto- ja opintolainat.

Luoton takaisinmaksuturva

OP-bonuksia kertyy luoton takaisinmaksuturvan vakuutusmaksusta, jos vakuutusmaksu on lisätty lainapääomaan ja maksettu kerralla koko vakuutusajalta.

Sijoitukset, esimerkiksi

 • Sijoitusrahastot
 • Sijoitussidonnaiset OP Sijoitusvakuutukset
 • Sijoitussidonnaiset OP Eläkevakuutukset (25.5.2011 alkaen otetut)

OP-bonukset lasketaan OP Sijoitusrahastojen päivittäisten markkina-arvojen kuukauden keskiarvosta. OP Sijoitusvakuutukset ja OP Eläkevakuutukset lasketaan mukaan asiointivolyymiin kuukauden lopun mukaisella arvollaan. Eläkevakuutuksista OP-bonuksia kertyy myös eläkeajalla. Korkotuottoinen säästö- tai eläkevakuutus ei kerrytä OP-bonuksia.

Vahinkovakuutukset

OP-bonuksia kertyy kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. OP-bonuksia kertyy maksetuista Auto- ja Mittaturvan vakuutuslaskuista siltä kuukaudelta, kun vakuutusmaksu on maksettu. OP-bonuksia kertyy myös OP-bonuksilla maksetusta osuudesta. OP-bonukset kertyvät Pohjola Vakuutukseen ilmoitetulle vakuutuksen maksajalle.

Osuuspääoma

Osuuspankin jäsenosuudesta eli maksamastasi jäsenosuusmaksusta ei kerry OP-bonuksia. Tuotto-osuudet eivät myöskään kerrytä OP-bonuksia.

OP-bonuksia eivät 1.11.2020 alkaen enää kerrytä:​

 • käyttötilien talletukset​
 • vakuudettomat kulutusluotot (Joustoluotto, Täsmäluotto, Tililuotto, Kertaluotto)
 • OP:n osamaksurahoitus​
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetut ostokset, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldo​

Perhekokonaisuuden voivat muodostaa samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat omistaja-asiakkaita samassa osuuspankissa. Yhdessä kerrytettyjä bonuksia käytetään kaikkien perhekokonaisuuteen kuuluvien henkilöiden pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin.

Perhekokonaisuuden omistaja ja osalliset

Yksi henkilö nimetään perhekokonaisuuden omistajaksi, jonka bonustilille kaikkien OP-bonukset kertyvät. Muut henkilöt ovat perhekokonaisuuden osallisia.

Perhekokonaisuuden omistaja näkee OP-mobiilissa ja op.fi-palvelussa, paljonko osalliset ovat kerryttäneet bonuksia ja mihin niitä on käytetty. Perhekokonaisuuden omistaja voi halutessaan antaa osalliselle luvan nähdä bonustiedot. Tämä on kuitenkin toistaiseksi mahdollista vain perhekokonaisuuksissa, joissa on kaksi täysi-ikäistä henkilöä.

Perhekokonaisuuden muodostaminen tai osallisen lisääminen perhekokonaisuuteen

Perhekokonaisuuden muodostamiseen tarvitaan kaikkien siihen kuuluvien henkilöiden kirjallinen suostumus. Jos haluat muodostaa perhekokonaisuuden tai lisätä osallisen olemassa olevaan perhekokonaisuuteen, voit soittaa OP:n asiakaspalveluun tai lähettää meille viestin OP:n digipalveluissa.

Kun kaksi täysi-ikäistä muodostavat perhekokonaisuuden, tulee heidän etukäteen päättää, kumpi on perhekokonaisuuden omistaja ja kumpi osallinen. Alaikäinen voi olla perhekokonaisuuden osallinen, mutta ei omistaja.

 

OP-bonuksia käytetään omistajan ja osallisten maksuihin

Perhekokonaisuuden OP-bonuksia käytetään kaikkien siihen kuuluvien henkilöiden pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin. Bonuksilla maksetaan ensin bonustilin omistajan palvelumaksut ja sen jälkeen perhekokonaisuuden osallisten palvelumaksut. Bonuksia käytetään lisäksi vakuutusmaksuihin, kun vakuutuksen ottaja ja maksaja ovat sama henkilö.

Alaikäinen perhekokonaisuudessa

Myös alaikäinen voidaan liittää perhekokonaisuuden osalliseksi. Hänelle kertyvät OP-bonukset maksetaan perhekokonaisuuden omistajan bonustilille. Kun lapsi halutaan liittää perhekokonaisuuteen, tarvitaan molempien huoltajien suostumus.

18 vuotta täyttänyt poistetaan perhekokonaisuudesta

Alaikäinen osallinen poistetaan perhekokonaisuudesta automaattisesti, kun hän tulee täysi-ikäiseksi. Jos hän kuitenkin haluaa jatkaa perhekokonaisuudessa, pitää hänen antaa siitä kirjallinen suostumus pankissa.

Koska 18 vuotta täyttävä on omistaja-asiakas, hänelle avautuu automaattisesti oma bonustili, kun hänet poistetaan vanhemman perhekokonaisuudesta.

Perhekokonaisuuden purkaminen

Jos perhekokonaisuus puretaan tai joku osallisista poistuu, kaikki kertyneet OP-bonukset jäävät perhekokonaisuuden omistajalle. Yhdessä kerrytettyjä OP-bonuksia ei jaeta perhekokonaisuuden osallisten kesken.

OP-bonuksia käytetään automaattisesti kaikkiin OP:n määrittelemiin käyttökohteisiin vanhimmasta alkaen niin kauan, kun ne ovat voimassa. Käyttämättömät bonukset vanhenevat viiden (5) vuoden kuluttua kertymisestä.

Omistaja-asiakkuuden päättyessä siihen mennessä kertyneet OP-bonukset ovat voimassa irtisanomisvuoden ja sitä seuraavat kaksi vuotta ja niitä käytetään automaattisesti pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin.

Kuolinpesän palvelumaksuihin käytetään kertyneitä OP-bonuksia. Kuolinpesälle ei kuitenkaan kerry uusia OP-bonuksia eikä aiemmin kertyneitä OP-bonuksia voi siirtää perhekokonaisuuden osalliselle tai kuolinpesän osakkaalle.

Tutustu bonussääntöihin.

OP-bonuksia kertyy omistaja-asiakkaalle, jolla on bonuksiin oikeuttavaa asiointia OP Ryhmässä.

OP-bonuksia kertyy henkilöasiakkaille hänen henkilökohtaisesta pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutusasioinnistaan.

Bonusten kertymisen perustana oleva asiointi lasketaan henkilötasolla. Esimerkiksi laina, jossa on sinun lisäksesi osallisena toinen henkilö, kerryttää molemmille bonuksia siltä osin, mikä on kumpaisenkin osuus lainasta.

Vakuutusmaksuista kertyy OP-bonuksia vakuutusyhtiön asiakastietoihin ilmoitetulle vakuutuksen maksajalle.

Puolison ja alaikäisten lasten asiointi voidaan laskea mukaan kerryttämään OP-bonuksia, kun perheenjäsenistä on muodostettu perhekokonaisuus ja kaikki siihen kuuluvat osalliset ovat omistaja-asiakkaita.

Lue lisää perhekokonaisuudesta kohdassa ”Koko perheen OP-bonukset”.

OP-bonukset kertyvät bonustilille

OP-bonukset kertyvät kuukausittain sen osuuspankin bonustilille, jossa olet omistaja-asiakkaana.

Edellisen kuukauden asioinnin perusteella kertyneet bonukset näkyvät bonustilillä seuraavan kuukauden alkupuolella. Näet bonustilin saldon ja tapahtumat OP-mobiilissa ja op.fi-palvelussa. Bonustilin tapahtumista näet, kuinka paljon bonuksia on kertynyt ja paljonko niitä on käytetty pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin.

Milloin OP-bonuksia ei kerry?

Liittyessäsi omistaja-asiakkaaksi annat suostumuksesi siihen, että OP-bonuksia alkaa kertyä heti, kun sinulla on OP-bonuksiin oikeuttavaa asiointia. Halutessasi voit kieltäytyä OP-bonuksista. Kieltäytyminen tehdään aina kirjallisesti konttorissa tai valtakirjalla op.fi-palvelussa.

Bonuksia ei kerry henkilölle, jolla itsellään tai hänen perhekokonaisuuteensa kuuluvalla henkilöllä on järjestämättömiä tai perinnässä olevia luottoja, mikäli henkilö itse tai joku hänen perhekokonaisuuteensa kuuluva henkilö on velkajärjestelyssä, tai mikäli henkilö itse tai hänen perhekokonaisuuteensa kuuluva henkilö on väärinkäyttänyt asiakassuhdettaan.

OP-bonusten verokohtelu määräytyy kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, oikeuskäytännön ja Verohallinnon kannanottojen mukaisesti.

OP-bonusten käyttö pankki- ja vakuutuspalveluihin on verotonta, kun bonukset käytetään OP Ryhmän määrittelemiin ja valitsemiin pankki- ja vakuutuspalveluihin sekä muihin ryhmän palvelumaksuihin eikä asiakkaalla ole valintaoikeutta bonusten käyttökohteisiin.

Elinkeinotoimintaan ja maa- ja metsätalouteen liittyvät OP-bonukset

OP-bonuksia kertyy vain osuuspankin omistaja-asiakkaalle henkilöasiakkaana ja henkilöasiakkaan asioinnista. Jos palvelut ja tuotteet ovat yrityksen nimissä (y-tunnus), OP-bonuksia ei kerry lainkaan.

Lue lisää

Verovähennykset

OP-bonuksilla maksettua osuutta palveluista, palkkioista tai vakuutuksista ei voi vähentää verotuksessa.

Omistaja-asiakas eroaa itse

Omistaja-asiakkaalla on milloin tahansa oikeus erota osuuspankin jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti omaan osuuspankkiinsa. Omistaja-asiakkuuden päättymispäivä on se päivä, jona osuuspankki on vastaanottanut eroilmoituksen. 

Omistaja-asiakkaan kuolema

Omistaja-asiakkuus päättyy omistaja-asiakkaan kuolemaan. Kuolinpesä voi vainajan jälkeen toimitettavassa osituksessa tai perinnönjaossa siirtää vainajan omistaja-asiakkuuden tavallisimmin joko leskelle tai perilliselle.

*OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

**1 %:n palkkiokatto koskee arvo-osuustilin kautta tehtyjä kotimaisia osakekauppoja.