Nainen sateessa

Kaikkien aikojen tekoja

Kaikkien aikojen tekoja on sinulle, omistaja-asiakas, mahdollisuus vaikuttaa, millaisia vastuullisuustekoja oma osuuspankkisi alueellaan toteuttaa. Kyselyssä voit valita itsellesi tärkeimmän osa-alueen, johon toivot pankkisi tulevien tekojen kohdistuvan.

Rakennamme yhdessä kestävää huomista. Toteutamme omistaja-asiakkaidemme valitsemia vastuullisuustekoja, jotka näkyvät ja tuntuvat. Rakkaudesta Suomeen. 

43 000 osuuspankkien omistaja-asiakasta vaikutti oman osuuspankin vastuullisuustyöhön

Osuuspankit kysyivät tänäkin syksynä omistaja-asiakkailtaan millaisia vastuullisuustekoja niiden tulisi toteuttaa. Kaikkien osuuspankkien omistaja-asiakkaiden vastauksista tärkeimmiksi teemoiksi nousivat lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen sekä nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistäminen. Kysely toteutettiin toista kertaa ja osuuspankit saivat yhteensä 43 000 vastausta.

Kampanja toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021 ja silloin 40 000 omistaja-asiakasta vastasi kyselyyn. Osuuspankit huomioivat tulokset, kun paikallisia vastuullisuustekoja valittiin. Kyselyn vaihtoehdot pohjautuvat OP Ryhmän vastuullisuusohjelmaan.

Rakennamme yhdessä kestävää huomista

Vuoden 2022 teemat olivat:

Lasten ja nuorten taloustaitojen vahvistaminen

Oman talouden hallinnan taidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Valmennamme taloustaitoja lapsille ja nuorille mm. osuuspankkien koulu- ja oppilaitoskäynneillä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastamisen iloon. Tukemalla urheiluseurojen ja yhdistysten toimintaa mahdollistamme harrastamisen yhä useammalle. 

Nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistäminen

Nuoret tarvitsevat positiivisia kokemuksia työelämästä. Osuuspankit tukevat nuorten kesätyöllistymistä esimerkiksi Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjalla, jossa yleishyödyllinen yhdistys tarjoaa tuellamme 15-17-vuotiaalle nuorelle kesätyön.

Digitaitojen valmentaminen erityistä tukea tarvitseville

Digitaidot helpottavat ja sujuvoittavat arjen raha-asioiden hoitamista turvallisesti. Osuuspankit järjestävät digiopastuksia esimerkiksi ikäihmisille.

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen

Monimuotoinen luonto ylläpitää elämän ja taloutemme toiminnan edellytyksiä. Paikallisesti voimme edistää luonnon monimuotoisuutta tukemalla toimijoita, jotka esimerkiksi tekevät vieraslajien hävitystä tai uhanalaisten lajien suojelutyötä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutos on yhteinen haasteemme. Paikallisesti voimme hillitä ilmastonmuutosta esimerkiksi edistämällä energiatehokkuutta ja panostamalla uusiutuvaan energiaan.