Hoidatko läheisesi pankkiasioita?

Kun omien pankkiasioiden hoitaminen ei enää suju itsenäisesti, on luotettavien läheisten apu korvaamatonta. Toisen raha-asioiden hoito tuo mukanaan myös vastuuta ja velvoitteita. Lue tältä sivulta vinkit läheisen raha-asioiden hoitoon.

Tilin käyttöoikeudet auttavat arjen raha-asioiden hoidossa

Jos arjen raha-asioissa tarvitsee jonkin verran apua, voi luotettavalle läheiselle antaa käyttöoikeudet omaan tiliin. Tällöin läheinen voi esimerkiksi nostaa tililtä rahaa ja maksaa laskuja.

Tilin käyttöoikeudet oikeuttavat myös muuttamaan laskuja e-laskuiksi, mikä voi helpottaa läheisen raha-asioiden hoitoa. Käyttöoikeudet eivät kuitenkaan oikeuta esimerkiksi muuttamaan tilin käyttörajoituksia tai muita asetuksia.

Turvallinen pankkiasiointi

Pankkitiliä tai siihen liitettyjä verkkopankkitunnuksia saa käyttää vain tilinomistaja tai henkilö, jolla on tilille riittävät käyttöoikeudet. Oman läheisen tunnuksia ei saa käyttää edes hänen luvallaan, eikä omaa tunnusta saa koskaan luovuttaa edes samaan perheeseen kuuluvalle.

Verkkopankkitunnus, kuten OP Tunnus, on henkilökohtainen maksu- ja tunnistusväline, jonka avulla voi tehdä myös monia sitovia oikeudellisia toimia ja erilaisia sopimuksia. Tunnusten luovuttaminen ulkopuolisen tietoon on kielletty myös lainsäädännössä. Pankki ei saa koskaan hyväksyä tunnusten perhekohtaista käyttöä.

Varmistakaa siis yhdessä, että sinulla on läheisesi tilille tarvittavat käyttöoikeudet.

Edunvalvontavaltuutus antaa luvan hoitaa toisen asioita

Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia hyvissä ajoin. Oman läheisen raha-asioista on helpompi ottaa vastuuta, jos asioista on ehditty sopia hyvissä ajoin ja hallitusti yhdessä, kun kaikki osapuolet ovat vielä toimintakykyisiä ja hyvissä voimissa.

Hallinnan tunne omiin raha-asioihin

Vaikka läheisen toimintakyky heikkenee ja muistikin saattaa takkuilla, on hallinnan tunne omista raha-asioista mahdollista säilyttää.

Tilin saldon ja tapahtumien seuraaminen

Jos läheisesi seuraa tilinsä tapahtumia ja saldoa käymällä pankkiautomaatilla tai konttorissa, OP Tiliviesti -tekstiviestipalvelu voi helpottaa hänen arkeaan. Palvelu lähettää kaikista tilitapahtumista ja halutessa tilin saldosta tekstiviestin tilinomistajan puhelimeen.

Laskujen maksaminen

Moni ikääntynyt kantaa huolta siitä, menevätkö laskut maksuun ajallaan ja onko tilillä riittävästi rahaa niiden hoitamiseen. Myös maksamiseen on tarjolla palveluita ja ratkaisuja, jotka tukevat asiointia erilaisissa elämäntilanteissa.