Hoidatko läheisesi pankkiasioita? Muista ainakin nämä asiat

Jossain vaiheessa elämää jokaiselle meistä voi koittaa aika, jolloin omien päivittäisten pankkiasioiden hoitaminen ei enää suju itsenäisesti. Silloin luotettavien läheisten apu on korvaamatonta. Toisen raha-asioiden hoito tuo mukanaan myös vastuuta ja velvoitteita. Käytännön asioiden sopiminen ja järjestäminen yhdessä, hyvissä ajoin on omiaan tuomaan mielenrauhaa kaikille osapuolille.

Oman läheisen tukeminen on arvokasta ja monelle etuoikeus, mutta toisen ihmisen raha-asioiden hoitaminen on myös suuri vastuu. Tasapainottelu vastuunkannon ja toisen itsenäisyyden kunnioittamisen välillä voi tuntua raskaaltakin. Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella sopimisella voi kuitenkin välttää monet vaikeudet.

“Kun pystyy auttamaan, on se myös itse auttajalle merkityksellistä. Myös avun vastaanottaminen ajoissa on hieno taito, jota kannattaa opetella,” kertoo muun muassa ikäihmisten pankkipalveluiden kehittäjä, Customer Experience Lead Sari O. Sevón OP:lta.

Läheisesi tilin hoitamista varten tarvitset käyttöoikeudet tilille

Pankkitiliä tai siihen liitettyjä verkkopalvelutunnuksia saa käyttää vain tilinomistaja tai henkilö, jolla on tilille riittävät käyttöoikeudet. Oman läheisen verkkopalvelutunnuksia ei saa käyttää edes hänen luvallaan, eikä omaa tunnusta saa koskaan luovuttaa edes samaan perheeseen kuuluvalle.

Verkkopalvelutunnus on henkilökohtainen maksu- ja tunnistusväline, jonka avulla voi tehdä myös monia sitovia oikeudellisia toimia ja erilaisia sopimuksia. Tunnusten luovuttaminen ulkopuolisen tietoon on kielletty myös lainsäädännössä, eikä pankki saa koskaan hyväksyä tunnusten perhekohtaista käyttöä.

Varmistakaa siis yhdessä, että sinulla on läheisesi tilille tarvittavat käyttöoikeudet.

Hallinnan tunne omiin raha-asioihin tuo mielenrauhaa

Vaikka toimintakyky heikkenee ja muistikin saattaa takkuilla, hallinnan tunne omista raha-asioista on monelle tärkeää. Tilitapahtumien ja saldon seuraamiseen tarjoamme useita, erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia palveluita:

  • Jos käytössä ei ole digitaalisia palveluita, toimitamme tilistä paperisen tiliotteen postitse kerran kuussa. Paperisen tiliotteen läpikäynti on monelle tuttu ja tärkeä rutiini.
  • Jos käytössä on OP:n verkkopalvelut, tilitapahtumia voi seurata kätevästi verkkopalvelussa. Jos läheisesi ei ole aiemmin käyttänyt OP:n verkkopalveluita, niitä voi harjoitella rauhassa yhdessäkin, kunhan tunnukset eivät päädy muiden perheenjäsenten tietoon. Myös asiakaspalvelumme neuvoo palveluiden käyttöönotossa. 
  • Moni ikääntynyt asiakkaamme kantaa huolta siitä, menevätkö laskut maksuun ajallaan ja onko tilillä riittävästi niiden hoitamiseen. Myös maksamiseen on tarjolla erilaisia palveluita ja ratkaisuja, jotka tukevat asiointia erilaisissa elämäntilanteissa.
  • Jos läheisesi seuraa tilitapahtumia ja tilinsä saldoa käymällä pankkiautomaatilla tai osuuspankin konttorissa, OP Tiliviesti -tekstiviestipalvelu voisi olla omiaan helpottamaan hänen arkeaan.
    OP Tiliviesti -palvelu lähettää kaikista tilitapahtumista tekstiviestin tilinomistajan puhelimeen, ja viesteihin voi tilata myös saldotiedon. 

OP Tiliviesti -palvelu syntyi tarpeesta palvella entistä paremmin niitä asiakkaitamme, joille digitaalisten pankkipalveluiden käyttö ei tunnu luontevalta. Palvelun suunnittelu käynnistyi huolellisella tutkimustyöllä ja se rakennettiin asiakkailtamme keräämiemme toiveiden, huolenaiheiden ja tarpeiden perusteella. Huomasimme, että monelle juuri luottamus omien tiliasioiden hallintaan ja ajantasainen tieto tilin saldosta loivat mielenrauhaa. 

“Luottamus syntyy luottamalla ja OP Tiliviesti -tuotteen avulla luottamus rakentuu helposti. Sen avulla kaikista tilin tapahtumista tulee tekstiviesti ja raha-asioidensa hoitoon tukea tarvitseva läheinen saa helposti niiden kautta varmuuden siitä, että mm. omat laskut tuli maksetuksi ajallaan,” toteaa Sari.

Valmistautukaa tulevaan hyvissä ajoin – yhdessä sopien

Mitä selkeämmin ja varhaisemmin asioista on sovittu, sitä jouhevammin niiden hoito usein sujuu. Oman läheisen raha-asioista on helpompi ottaa vastuu, jos siitä on ehditty sopia hyvissä ajoin ja hallitusti, kun kaikki osapuolet ovat vielä toimintakykyisiä ja hyvissä voimissa.

Joskus pelkkä tilin käyttöoikeus ei riitä, vaan läheinen tarvitsee tukea ja apua monissa arjen asioissa. Silloin edunvalvonnasta sopiminen voi tulla ajankohtaiseksi.

Edunvalvonnastakin kannattaa keskustella rauhassa, hyvissä ajoin, ja harkita edunvalvontavaltuutuksen tekemistä. Edunvalvontavaltuutuksen avulla jokainen voi itse etukäteen järjestää omien asioidensa hoidon sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Valtuutuksessa valtuuttaja nimeää henkilön hoitamaan asioitaan, mutta se vahvistetaan vasta, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan itse. 

"Kukaan meistä ei tiedä tulevaa, mutta siihenkin voi varautua. Siksi kannattaa laatia edunvalvontavaltakirja ennakkoon, vaikka asia ei vielä tuntuisikaan ajankohtaiselta,” Sari vinkkaa.