Pohjola Sijoitusobligaatio Osinkoyhtiöt IV/2015

Globaalin talouskasvun ennustettu kiihtyminen puoltaa edelleen sijoittamista osakkeisiin.

Analyytikot ennustavat eurooppalaisten pörssiyhtiöiden osakekohtaisten tulosten ja osingonmaksun kasvavan selvästi lähivuosina, minkä takia näemme sijoittamisen erityisesti eurooppalaisiin osinkoyhtiöihin mielekkäänä. Pohjola Sijoitusobligaatio Osinkoyhtiöt IV/2015 -lainan kohde-etuudeksi on valittu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 -osakeindeksi, joka sisältää noin 50 eurooppalaista yhtiötä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

iSTOXX Europe Next Dividen Low Risk 50 -osakeindeksi

Laina-aika: 

noin 3 vuotta (24.6.2015 - 11.7.2018)

Merkintäaika:

11.5. - 18.6.2015

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 -osakeindeksiin, johon sisältyy 50 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Osakeindeksin arvonmuutos lasketaan lähtö- ja loppuarvon välisenä arvonmuutoksena. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 2,40 Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakeindeksin arvonmuutos on -17,1 % (ks Seurantaraportti). Näin ollen hyvitys on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 11.7.2018 nimellispääoma takaisin.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.