KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

22.10.2019 klo 09:30 BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj                 Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   22.10.2019 klo 09.30 EET

BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 21.10.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:n osakkeista ja äänistä on 18.10.2019 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on laskenut 26 682 915 osakkeeseen, mikä vastaa 4,99 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 18.10.2019 oli 5,23 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteenlaskettu 
%-osuus (A+B)  Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,99 %  0,23 %  5,23 %  Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  5,10 %  0,18 %  5,28 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet 

Osakesarja/
osakelaji 

  Osakkeiden ja
äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja
äänioikeuksien
lukumäärä Osakkeiden ja
äänioikeuksien %-osuus  Osakkeiden ja
äänioikeuksien %-osuus  ISIN-koodi
(jos mahdollista)  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)  FI0009005987    26 682 915   4,99 %  A YHTEENSÄ    26 682 915   4,99 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus Securities Lent  N/A  N/A  Osakeomistus  876 647 0,16 % CFD  N/A  N/A  Nettoarvon tilitys  393 376 0,07 %       B YHTEENSÄ   1 270 023 0,23 % 

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä BlackRock Japan Co., Ltd.     Alle 5 % BlackRock Investment Management, LLC     Alle 5 % BlackRock Investment Management (UK) Limited     Alle 5 % BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Alle 5 % BlackRock International Limited     Alle 5 % BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Alle 5 % BlackRock Fund Advisors     Alle 5 % BlackRock Financial Management, Inc.     Alle 5 % BlackRock Asset Management North Asia Limited     Alle 5 % BlackRock Asset Management Deutschland AG     Alle 5 % BlackRock Asset Management Canada Limited     Alle 5 % BlackRock Advisors, LLC     Alle 5 % BlackRock Advisors (UK) Limited     Alle 5 % BlackRock (Singapore) Limited     Alle 5 % BlackRock (Netherlands) B.V.     Alle 5 %

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

GlobeNewswire