KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Valoe Oyj on sopinut Global BOD Groupin kanssa Liettuan aurinkokennotehtaan kauppahinnan loppuosan maksun ja omistuksen siirtymisen ehdoista

21.10.2019 klo 20:00 Valoe Oyj on sopinut Global BOD Groupin kanssa Liettuan aurinkokennotehtaan kauppahinnan loppuosan maksun ja omistuksen siirtymisen ehdoista

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 21.10.2019 klo 20.00                                                                        


Valoe Oyj ("Yhtiö") tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n ("SoliTek") aurinkokennoliiketoiminnan. Valoe tiedotti 16.9.2019 sopineensa kauppahinnan loppuosan, 3,2 miljoonan euron, maksuajan jatkamisesta 18.10.2019 asti.

Yhtiö ja BOD ovat tänään sopineet Liettuan aurinkokennotehtaan kauppahinnan loppuosan maksun ja omistuksen siirtymisen ehdoista seuraavasti: ostettavan, aiemmin tiedotetusti jakautumisen tuloksena syntyneen, Solitek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan kiinteän ja immateriaalisen omaisuuden kuten kennotehtaan omistavan liettualaisen yhtiön osakkeet siirtyvät Valoen omistukseen kun Valoe maksaa 28.10.2019 mennessä BOD:lle kauppahinnasta n. 1,6 miljoonaa euroa sekä maksaa kaikki ostovelkansa, noin 0,4 miljoonaa euroa,  BOD:lle ja sen lähipiiriyhtiöille. Kauppa tulee voimaan ja omistus kaupan kohteena olevan yhtiön (joka omistaa mm. kennotehtaan) osakkeisiin siirtyy Valoelle sen suoritettua nämä maksut.

Lisäksi Valoe maksaa BOD:lle kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalla, jonka Yhtiö antaa BOD:lle 4.11.2019 mennessä. Vaihtovelkakirjalainan vuosikorko on 8 % ja eräpäivä 31.1.2020. Valoe maksaa jäljelle jäävän kauppahinnan osuuden, 1,1 miljoonaa euroa, 30.11.2019 mennessä ja vaihtovelkakirja vaihdetaan automaattisesti Valoen osakkeiksi 0,09 euron osakekohtaisella merkintähinnalla 1.12.2019. Mikäli Valoe ei pystyisi maksamaan jäljellä olevaa 1,1 miljoonan euron kauppahintaa 30.11.2019 mennessä, Valoen tulee BOD:n niin halutessa maksaa vaihtovelkakirjalainaa takaisin nimellisarvoisena vastaava määrä, joka jää puuttumaan sovitusta 1,1 miljoonasta eurosta. Valoen tulee maksaa tämä summa ja jäljellä oleva kauppahinta viimeistään 31.1.2020. 

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: “Valoe kiittää BOD:ta sen joustavuudesta. Erityisen tärkeänä pidämme BOD:n sijoitusta, joka lujittaa BOD:n ja Valoen jo entuudestaan hyviä suhteita ja yhteistyötä.  Me Valoessa keskitymme nyt IBC-kennoteknologiasiirron loppuun viemiseen ja Vilnan tehtaan valmiiksi saattamiseen. Työskentelemme varmistaaksemme, että asiakastoimitukset voidaan aloittaa suunnitellusti.”

Mikkelissä 21. päivänä lokakuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

GlobeNewswire