KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Ovaro Kiinteistösijoituksen ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

14.11.2019 klo 15:30 Ovaro Kiinteistösijoituksen ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
Yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote 14.11.2019 kello 15.30

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUKSEN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.11.2019.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 14.11.2019 hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 247.016 kappaletta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta oikeudesta osakkeeseen eli hallituksella on oikeus suunnata omien osakkeiden antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista omien osakkeiden antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Osakkeenomistajien etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muut Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2020 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:

”Mielestäni johdolla tulee olla samat mahdollisuudet ja samat riskit kuin osakkeenomistajalla. Suora osakeomistus on ylivertainen tapa yhdenmukaistaa johdon ja omistajien intressit. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vahvistaa intressien samansuuntaisuutta. Yhtiökokouksen nyt tekemä päätös mahdollistaa tämän.”

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

GlobeNewswire