KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Saga Furs Oyj:s samarbetsförhandlingar avslutade

03.04.2020 klo 15:03 Saga Furs Oyj:s samarbetsförhandlingar avslutade

Saga Furs Oyj, Börsmeddelande 3.4.2020 kl. 15.00

Saga Furs har avslutat samarbetsförhandlingarna som inleddes den 30.3.2020 pga. den temporära förändringen i efterfrågan som en följd av coronaviruspandemin.

Som resultat av förhandlingarna kommer Saga Furs att permittera hela personalen för en månad. Permitteringarna genomförs i perioder med beaktande av affärsverksamhetens behov fram till slutet av innevarande räkenskapsperiod.

Koncernens hela personal omfattas av sparåtgärderna. Till följd av sparåtgärderna, inklusive permitteringarna, kommer inbesparingar på totalt över 3 miljoner euro att uppnås under räkenskapsperioden.

Tilläggsinformation:
Personaldirektör Marjatta Paunonen, tel. 050 343 7940


www.sagafurs.com

GlobeNewswire