KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Evli Pankki Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

24.10.2019 klo 12:30 Evli Pankki Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2019 KLO 12.30

Evli Pankki Oyj (Y-tunnus 0533755-0) on saanut Oy Fincorp Ab:lta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Fincorp Ab:n ääniosuus Evli Pankki Oyj:n kaikkien äänten lukumäärästä on saavuttanut 23.10.2019 viidentoista prosentin.

Evli Pankki Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 23.901.420 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 15.167.543 ja B-sarjan osakkeita 8.733.877 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. Evli Pankki Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 312.084.737 ääntä.

Oy Fincorp Ab:n ilmoituksen mukaan sen äänisosuus osakelajikohtaisesti Evli Pankki Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)  Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  11,45 % osakkeista ja 15,00 % äänistä - 11,45 % osakkeista ja 15,00 % äänistä 23.901.420 osaketta ja 312.084.737 ääntä Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  - - -  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus    Suora
(AML 9:5)  Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  Suora
(AML 9:5)  Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  FI4000170915 (Evlin B-sarjan osake)  415.991 osakkeita ja 415.991 ääntä   4,76 % osakkeista ja 4,76 % äänistä   FI0009015630 (Evlin A-sarjan osake)  2.319.780 osakkeita ja 46.395.600 ääntä   15,29 % osakkeista ja 15,29 % äänistä   YHTEENSÄ  2.735.771 osaketta ja 46.811.591 ääntä   11,45 % osakkeista ja 15,00 % äänistä  

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Daniela Wahlberg, viestintäasiantuntija, Evli Pankki Oyj, p. 050 401 7714, daniela.wahlberg@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,6 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 75,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,9 prosenttia (30.9.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

GlobeNewswire