KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Yleiselektroniikka Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2019

06.11.2019 klo 09:30 Yleiselektroniikka Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2019

Yleiselektroniikka Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2019

Osavuosikatsaus 6.11.2019 kello 9:30

Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla

Heinä-syyskuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto oli 15,1 (13,6) miljoonaa euroaLiikevoitto oli 1 019 (1 034) tuhatta euroaOsakekohtainen tulos 0,27 (0,28) euroaLiikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto oli 43,9 (41,6) miljoonaa euroaLiikevoitto kasvoi 10,5 prosenttia ja oli 2 716 (2 456) tuhatta euroaOsakekohtainen tulos 0,70 (0,69) euroaLiikevaihto oli 5,5% edellistä vuotta parempi

       
(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

Aiemmin epävarmuustekijänä nähty Brexit on siirtynyt ensi vuodelle eikä vaikuta kuluvan vuoden tulokseen. Enemmistöomistajan vaihtumisen ei nähdä vaikuttavan liiketoimintaan vuonna 2019. Vuoden 2019 voiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin 2018.

AVAINLUKUTAULUKKO                       AVAINLUVUT 7-9.19 7-9.18 1-9.19 1-9.18 1-12.18 Liikevaihto, Me 15,1 13,6 43,9 41,6 57,2 Liikevoitto, Me 1,0 1,0 2,7 2,5 3,5 Liikevoitto-% 6,7 7,6 6,2 5,9 6,2 Tulos ennen veroja, Me 1,0 1,0 2,5 2,4 3,6 Katsauskauden tulos, Me 0,8 0,8 2,0 2,0 2,9             Liiketoiminnan rahavirta, Me 0,8 0,4 1,2 1,4 3,0             Tulos/osake, eur 0,27 0,28 0,70 0,69 1,00 Oma pääoma/osake eur     5,73 4,91 5,15 Oman pääoman tuotto (ROE), %     18,5 18,1 21,6 Omavaraisuusaste, %     62,7 59,1 63,4

TOIMITUSJOHTAJA JANNE SILVENNOINEN:

”Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi edellisen vuoden vastaavasta kaudesta 11 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla, Venäjällä peräti 19 prosenttia.

Suhteellinen kannattavuus heikentyi hieman edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Tähän vaikutti kateprosentin lasku, joka juontaa pienempikatteisten tuotteiden myynnin suhteellisesta osuudesta katsauskaudella. Kilpailutilanteen ei uskota pysyvästi muuttuneen. Kannattavuuteen vaikutti myös kulujen kasvu Venäjällä katsauskaudella.

Vuosi on edennyt suunnitelmien mukaan ja liikevaihtomme on kolmen kvartaalin jälkeen 5,5 prosenttia parempi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena.  Liikevoitto parani 0,28 M€ (10,5 prosenttia.)

Venäjän yhtiömme täytti 25 vuotta, joka on harvinainen saavutus alallamme Venäjällä.
Juhlistimme tapahtumaa tukemalla paikallista insinöörikoulutusta. Kahdeksan yliopistoa vastaanotti meiltä lahjoituksena työkaluja sekä RF-tekniikan laitteita, joita voi käyttää sekä opetuksessa että tutkimuksessa.

RS liiketoiminta

Tausta: Olemme englantilaisen RS Components PLC:n jakelu- ja markkinointipartneri. Yhteistyö on jatkunut jo 25 vuotta. RS Components laajentaa tarjontamme yli 1.000.000 yön yli
pikatoimituksessa olevaan elektroniikka-, sähkötekniikka- ja automaatiotuotteeseen.

Brexitin lykkääntymisen vuoksi sen mahdolliset vaikutukset eivät näy kuluvan vuoden tuloksessa.

Valmistautuminen Brexitiin on auttanut meitä ja päämiestämme virtaviivaistamaan ja automatisoimaan prosessejamme ja pystymme nyt palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.

Komponenttien avainasiakasmyynti elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistajille sekä alihankkijoille

Tausta: Tämä on Yleiselektroniikka -konsernin suurin liiketoiminta-alue. Se on sopimusmyyntiä asiakkaidemme tuotannon tarpeisiin. Toimitamme näihin tarpeisiin valmistajien komponentteja, joiden myynti- ja markkinointiedustajana toimimme.

Panostimme digimarkkinointiin usean päämiehemme brändeillä ja tuotteilla. Mm. Molexin liittimet ja Meanwellin teholähteet saivat uutta näkyvyyttä verkkosivuillamme ja verkkokaupassamme.

Tuotanto- ja mittaustekniikka

Tausta: Tuotanto- ja mittaustekniikka on synerginen ryhmä komponenttimyyntimme kanssa.   Asiakkaidemme tuotekehityksen ja tuotannon testauslaitteiden hankinnat ovat entistä merkittävämmässä osassa meille varsinkin Suomessa. Edustamme useita maailman huippumerkkejä, joista tunnetuimpia ovat Fluke, Chroma, Weller, Flir sekä Rohde & Schwartz.

Weller juotosrobotit ovat olleet mielenkiintoinen päänavaus tuotantotekniikassa. Ensimmäiset kaupat on tehty ja asiakkaat ovat osoittaneet laajasti kiinnostusta uuteen tekniikkaan.

Markkinointi

Yleiselektroniikka osallistui elokuussa Sijoitussummit -online tapahtumaan, jossa yhtiöstä kiinnostuneita seuraajia oli yli 6000. Haastatteluvideo on nähtävissä sijoitussummit.fi sivustolla.

Osallistuimme Alihankinta 2019 messuille, jossa vierailijoiden määrä ja kontaktien laatu oli hyvä. Avainasiakkaille suunnattu YE International Estonian asiakaspäivät vetivät aiempia vuosia enemmän kävijöitä. Nyt meitä voi tavata Helsingissä Tekniikka 2019 messuilla 5-7.11. ”

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.9.2019

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS JA INVESTOINNIT

Yleiselektroniikka –konsernin katsauskauden liikevaihto oli 43,9 (41,6) miljoonaa, kasvua 2,3 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia. Liikevaihto kasvoi eniten Venäjällä.

Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 2 716 (2 458) tuhatta euroa, kasvua 258 tuhatta euroa eli 10,5 %.  

Tulos ennen veroja oli 2 508 (2 431) tuhatta euroa. Katsauskauden tulos oli 2 039 (1 973) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,70 (0,69) euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 25,8 (22,7) miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimus-standardin muutokset kasvattivat taseen käyttöomaisuutta ja velkaa 1,9 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 18,5 (18,1) %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,1 (20,1) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 62,7 (61,3) %. Oma pääoma/osake oli 5,73 (4,91) euroa.

Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 254 (438) tuhatta euroa.  Investoinnit olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

SEGMENTTITIEDOT

Suomi

Suomen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 19,0 (18,7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja parani 29,1 prosenttia ja oli 768 (595) tuhatta euroa.

Suomen liiketoiminnan muodostavat Yleiselektroniikka Oyj ja Noretron Komponentit Oy.  Kysyntä on hiljentynyt jonkin verran syksyllä. Komponenttien saatavuus on tänä vuonna parantunut ja asiakkaat ovat hankkineet varastoihinsa reilusti tavaraa heikomman saatavuuden aikana.

Venäjä

Venäjän liiketoiminnan euromääräinen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 11,7 prosenttia 15,9 (14,2) miljoonaan euroon. Liikevoitto parani 1 554 (1 430) tuhanteen euroon. Tulos ennen veroja oli 1 363 (1 414) tuhatta euroa, ruplan vahvistuminen vaikutti negatiivisesti tuloslaskelman kurssieroihin.

Venäjän myynti on vetänyt hienosti ja myynnin kehitykseen ollaan tyytyväisiä.

Baltia

Baltian liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 9,6 (9,3) miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja oli 377 (423) tuhatta euroa.

Kertaluontoisia suuria komponenttieräkauppoja on toteutettu onnistuneesti vuoden 2018 tapaan myös katsauskaudella.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 236 (238). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 48 (51) henkilöä. Katsauskauden henkilöstökulut olivat 6 394 (6 307) tuhatta euroa.

HALLITUKSEN LAUSUNTO PREATO CAPITAL AB:n PAKOLLISESTA JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Hallituksen lausunto Preato Capital AB:n pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta julkaistiin 6.8.2019 klo 13.  Lausunnon mukaan hallituksen riippumaton komitea arvioi huolellisesti Ostotarjousta ja sen ehtoja kokonaisuutena Tarjousasiakirjan, Fairness opinion –lausunnon, yhtiön julkaiseman tiedon, arvioidun tuloskehityksen ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. Esitetyn perusteella hallitus katsoi, että tarjottua vastiketta on pidettävä alhaisena. Hallituksen jäsenet yksimielisesti eivät suositelleet, että Yleiselektroniikan osakkeen omistajat hyväksyisivät Preato Capital AB:n ostotarjouksen.

Lausunnon taustat, perustelut ja yksityiskohdat löytyvät 6.8.2019 klo 13 julkaistusta pörssitiedotteesta.

Yleiselektroniikan taloudellisena neuvontajana Ostotarjoukseen liittyen toimi Sisu Partners Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy.

LOPULLINEN TULOS KOSKIEN PREATO CAPITAL AB:N PAKOLLISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA

Preato Capital AB:n pakollinen julkinen ostotarjousaika alkoi 24.7.2019 klo 9:30 ja päättyi 15.8.2019 klo 16:00. Pörssitiedote lopullisesta tuloksesta julkaistiin 19.8.2019 klo 12:40. Preato Capital AB tiedotti, että Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 17,50 prosenttia yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet yhdessä Preato Capital AB:n julkisessa kaupankäynnissä ostamien ja muutoin hankkimien yhteensä 2 020 381 Yleiselektroniikan osakkeen kanssa edustavat noin 79,13 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.8.2019.

Yhtiöjärjestyksen kohtaa neljä muutettiin kuulumaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin 22.8.2019.

Hallituksen jäseniksi 22.8.2019 alkaneelle toimikaudelle valittiin uudelleen Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Simon Hallqvist, Sari Nordblad ja Martti Yrjö-Koskinen.

JOHDON LIIKETOIMET

Preato Capital AB myi johdolle 25.9.2019 osakkeita seuraavasti.

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen: Volyymi: 25 625 Yksikköhinta: 8,7 EUR
Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen: Volyymi: 11 495 Yksikköhinta: 8,7 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 37 120 Keskihinta: 8,7 EUR

Preato Capital AB:n omistus 6.11.2019 osavuosikatsauksen julkaisuajankohtana on 1 983 261 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta ja nämä edustavat noin 77,68 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ (päivitetty)

Konserni arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuuden. Varaston kuranttiutta valvotaan jatkuvasti. Asiakas- ja toimittajariskit minimoidaan säännöllisellä yhteistyöllä. Myyntisopimukset ovat valuuttasidonnaisia kurssiriskien välttämiseksi.

Muut liiketoiminnan riskit arvioidaan strategiatyön yhteydessä vuosittain.

Brexit vaikutus on vielä tuntematon liiketoimintaan Suomessa ja Baltiassa.

Baltian komponenttikaupan alihankintapainotteisuus on riski, koska se reagoi suhdanteisiin herkästi.

Venäjän maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi vaikeuttaa teknisten tuotteiden maahantuontia.  Venäjän ruplan nopeat kurssimuutokset vaikuttavat tuontitavaran kilpailukykyyn ja aiheuttavat valuuttariskin. Venäjään kohdistuvat talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti liiketoimintaan.

Varastojen seuranta on olennaisen tärkeä, jotta epäkuranttia tavaraa ei kerry varastoihin. Myyntisaamisiin liittyy luottotappioriski.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto ROE tulos rahoituserien jälkeen ./. verot * 100   oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)         Omavaraisuusaste oma pääoma + vähemmistöosuus * 100   taseen loppusumma ./. saadut ennakot         Henkilöstö keskimäärin Keskiarvo kuukauden lopun henkilömääristä         Tulos/osake (EPS) tulos rahoituserien jälkeen ./. verot     tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä         Oma pääoma/osake oma pääoma     osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa  

TAULUKKO-OSA 1.1.-30.9.2019

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönottoa. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-STANDARDIT

Yleiselektroniikka-konsernissa otettiin käyttöön uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardi 1.1.2019. Tämän seurauksena konsernissa kirjattiin taseeseen ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin mukaista helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät saadaan jättää kirjaamatta taseeseen. Konserni noudatti siirtymisessä yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu eikä omaan pääomaan ole tehty oikaisuja standardin käyttöönotosta johtuen.

Standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseen käyttöomaisuuseriin on 1 972 tuhatta euroa. Vastaavasti pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin on kirjattu 1 972 tuhannen euron suuruinen vuokrasopimusvelka. Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-9/19 1-9/18 1-12/18 7-9/19 7-9/18             Liikevaihto 43 942 41 639 57 217 15 138 13 633             Liiketoiminnan muut tuotot 11 21 26 4 5 Materiaalit ja palvelut -31 785 -29 933 -41 279 -11 014 -9 775 Työsuhdekulut -6 395 -6 307 -8 314 -2 086 -1 919 Poistot ja arvonalentumiset -802 -427 -565 -288 -132 Liiketoiminnan muut kulut -2 254 -2 535 -3 565 -733 -778 Liikevoitto 2 716 2 458 3 520 1 019 1 034 Rahoitustuotot 345 537 722 142 175 Rahoituskulut -554 -563 -690 -172 -224 Voitto ennen veroja 2 508 2 431 3 551 989 985 Tuloverot -469 -458 -687 -203 -212 Katsauskauden tulos 2 039 1 973 2 864 786 774             Katsauskauden tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 1 791 1 763 2 557 697 705 Vähemmistölle 249 210 307 88 69             Tulos/osake (laimentamaton) EUR 0,70 0,69 1,00 0,27 0,28 Tulos/osake (laimennettu) EUR 0,70 0,69 1,00 0,27 0,28             Laajan tuloslaskelman erät (TEUR)         Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää         tulosvaikutteiseksi:           Ulkomaiseen yksikköön liittyvät         muuntoerot 593 -394 -632 108 -165 Katsauskauden muut laajan tuloksen         erät verojen jälkeen 0 0 0 0 0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2 632 1 579 2 232 894 609 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen       Emoyhtiön omistajille 2 326 1 397 1 986 797 545 Vähemmistölle 307 182 246 97 64             Ulkonaolevien osakkeiden lkm ka (tkpl) 2 553 2 552 2 552 2 553 2 552 Ulkonaolevat osakkeet kauden lopussa 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 Osakkeiden lkm (tkpl) 2 563 2 563 2 563 2 563 2 563


KONSERNIN TASE (TEUR) 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018         VARAT       Pitkäaikaiset varat       Muut aineettomat oikeudet 47 67 62 Liikearvo 643 643 643 Aineettomat käyttöom. hyödykkeet 772 698 700 Aineelliset käyttöom. hyödykkeet 3 000 1 615 1 545 Muut rahoitusvarat 237 237 237 Laskennallinen verosaaminen 114 120 115         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus 7 994 7 541 7 093 Myynti- ja muut saamiset 8 324 8 171 7 935 Rahavarat 4 708 3 580 4 722 VARAT YHTEENSÄ 25 838 22 671 23 050         OMA PÄÄOMA JA VELAT               OMA PÄÄOMA       Emoyhtiön omistajille kuuluva       oma pääoma       Osakepääoma 2 484 2 484 2 484 Muu sidottu pääoma 62 62 62 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 18 18 18 Edellisten tilikausien voitto 10 263 8 220 8 147 Tilikauden voitto 1 791 1 763 2 425 Yhteensä 14 618 12 547 13 136         Vähemmistöosuus 896 634 699         Pitkäaikaiset velat       Rahoitusvelat 1 857 1 098 756         Lyhytaikaiset velat       Ostovelat ja muut velat 7 629 8 146 8 023 Rahoitusvelat 838 246 436 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 25 838 22 671 23 050


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-9/19 1-9/18       Liiketoiminnan rahavirta     Voitto ennen veroja 2 508 2 431 Poistot ja arvonalentumiset 802 427 Muut oikaisut 0 -74 Korkotuotot -46 -47 Korkokulut 43 12 Vaihto-omaisuuden     lisäys(-) /vähennys(+) -901 -707 Lyhytaikaisten varojen     lisäys(-) /vähennys(+) -389 -1 444 Lyhytaikaisten velkojen     lisäys(+) /vähennys(-) -385 1 206 Maksetut verot -457 -441 Saadut korot 46 45 Maksetut korot -38 -12 Liiketoiminnan rahavirta 1 183 1 397       Investointien rahavirta     Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -254 -438 IFRS 16 muutos -1 972 0 Luovutushinnat 0 26 Investointien rahavirta -2 226 -412       Rahoituksen rahavirta     Lainojen lyhennykset -454 -970 Lainojen nostot 45 623 IFRS 16 muutos 1 972 0 Omien osakkeiden luovutus 0 18 Maksetut osingot -952 -919 Yrityshankinnan vaikutus 0 0 Vähemmistöosuuden nettomuutos 0 0 Rahoituksen rahavirta 611 -1 248       Rahavarojen muutos -432 -264 Rahavarat 1.1. 4 722 4 296 Valuuttakurssien ja konsolidoinnin vaikutus 419 -452 Rahavarat 30.9. 4 708 3 580


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)                                     2018 Osake Vara SVPO Muunto Kert. Vähem- Yht.   pääoma rahasto rahasto ero voitto mistö             varat osuus   Oma pääoma               31.12.17 2 484 61 0 -12 9 415 678 12 626 Tilikauden tulos         1 763 210 1 973 Muuntoerot   1   31 -398 -28 -394 Muu muutos     18 0   0 18 Osingonjako         -816 -225 -1 041                 Oma pääoma               30.9.18 2 484 62 18 19 9 964 634 13 181                 2019 Osake Vara SVPO Muunto Kert. Vähem- Yht.   pääoma rahasto rahasto ero voitto mistö             varat osuus   Oma pääoma               31.12.18 2 484 62 18 -72 10 644 699 13 835 Tilikauden tulos         1 791 249 2 039 Muuntoerot   0   125 409 58 593 Muu muutos     0       0 Osingonjako         -843 -110 -952                 Oma pääoma               30.9.19 2 484 62 18 53 12 001 895 15 515


Segmenttitiedot (TEUR)           1-9/2019             Suomi Venäjä Baltia Segm. Yhteensä         väliset   Tulos           Liikevaihto 19 047 15 858 9 589 -553 43 942 Poistot -322 -326 -154   -802 Liikevoitto 780 1 554 383   2 716 Rahoitustuotot 6 339 0   345 Rahoituskulut -18 -530 -6   -553 Tulos ennen veroja 768 1 363 377   2 508             Varat 12 309 8 885 4 612 -316 25 490 Velat 5 351 3 365 1924 -316 10 323 Investoinnit 161 81 12   254 Henkilöstö 54 126 56   236             Segmenttitiedot (TEUR)           1-9/2018             Suomi Venäjä Baltia Segm. Yhteensä         väliset   Tulos           Liikevaihto 18 711 14 197 9 343 -612 41 639 Poistot -192 -153 -82   -427 Liikevoitto 602 1 430 426   2 458 Rahoitustuotot 6 531 0 0 537 Rahoituskulut -13 -564 -2 0 -579 Tulos ennen veroja 595 1 414 423   2 431             Varat 11 544 6 598 4502 -322 22 322 Velat 5 267 2 420 2 124 -322 9 489 Investoinnit 337 79 22   438 Henkilöstö 57 126 55   238             Segmenttitiedot (TEUR)           1-12/2018             Suomi Venäjä Baltia Segm. Yhteensä         väliset               Liikevaihto 25 272 20 155 12 622 -832 57 217 Poistot -250 -205 -110   -565 Liikevoitto 874 2 148 499   3 520 Rahoitustuotot 9 711 2 0 722 Rahoituskulut -14 -671 -5 0 -690 Tulos ennen veroja 868 2 188 496   3 552                         Varat 11 717 6 439 4 701 -158 22 699 Velat 5 280 2 245 1 847 -158 9 215 Investoinnit 397 112 28   537 Henkilöstö 56 116 55   227


VASTUUSITOUMUKSET (TEUR) 30.9.19 30.9.18             Vastuut     Rahalaitoslainat 2 651 1 548 Shekkitililimiitti 268 268 Vastuut yhteensä 2 919 1 816       Annetut vakuudet     Kiinteistökiinnitykset 715 715 Yrityskiinnitykset 673 673 Pantatut arvopaperit 100 100 Takaukset 0 35 Annetut vakuudet yhteensä 1 488 1 523       Rahalaitoslainat sisältää 1 900 tuhatta   IFRS 16 mukaisia lainoja.    

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta
yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.

Espoossa 6.11.2019

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja
puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Marika Rusko
Talousjohtaja
puh +358(0)10 2891 282 tai +358(0)400 542 022

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 236 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

 

GlobeNewswire