KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Silmäasema Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

22.11.2019 klo 10:00 Silmäasema Oyj: Coronaria Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Silmäasema Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Silmäasema Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

Silmäasema Oyj                
Pörssitiedote                      
22.11.2019 klo 10.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 18.11.2019 tiedottanut, että sen omistus ylitti 90 prosenttia Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista. Tarjouksentekijä on ilmoittanut Silmäasemalle, että sille on syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden Silmäaseman osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta.

Tarjouksentekijä on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikki muiden jäljellä olevien Silmäaseman osakkeenomistajien omistamat osakkeet (”Osakkeet” ja jokainen osake erikseen ”Osake”). Toteuttaakseen Osakkeiden lunastuksen Tarjouksentekijä tulee mahdollisimman pian saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn. Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että Osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 6,00 euroa Osakkeelta, joka vastaa Tarjouksentekijän ostotarjouksessa maksamaa vastiketta.

Tarjouksentekijä aikoo myös myöhemmin aloittaa toimet Silmäaseman osakkeiden poistamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalta. Tarjouksentekijä on varannut oikeuden hankkia Silmäaseman osakkeita julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä Tarjouksentekijän ostotarjouksessa maksamaa tarjousvastiketta.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.


SILMÄASEMA OYJ

Lisätietoja antaa
Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195


Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

GlobeNewswire