KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Raisio Oyj: Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkkioista

13.02.2020 klo 16:53 Raisio Oyj: Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Raisio Oyj, pörssitiedote 13.2.2020

EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA PALKKIOISTA

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto ehdottaa keskuudestaan asettamansa nimitystyöryhmän esitykseen perustuen 24.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta sekä hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta. Hallituksen jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenmääräksi 24.3.2020 alkavalle toimikaudelle vahvistetaan kuusi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet - Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen - valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.raisio.com/fi_FI/yhtiokokouspalvelu.

RAISIO OYJ

Mika Saarinen
Johtaja - rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com 


Lisätietoja:
hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki, puh. 040 582 8261


Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

GlobeNewswire