KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Yleiselektroniikka Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2019     

14.02.2020 klo 08:30 Yleiselektroniikka Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2019     

Yleiselektroniikka Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2019      

Tilinpäätöstiedote 14.2.2020 kello 8:30

LIIKEVAIHDON KASVU JA INVESTOINNIT TULEVAISUUTEEN JATKUIVAT

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 59,9 (57,2) miljoonaa euroaLiikevoitto edellisen vuoden tasolla 3,5 miljoonaa euroaOsakekohtainen tulos 0,90 (1,00), muutokseen vaikutti lähinnä Venäjän ruplan vahvistuminen Hallituksen esitys osingoksi 0,34 eur/osake

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia oli 15,9 (15,6) miljoonaa euroaLiikevoitto oli 777 (1 062) tuhatta euroa, muutokseen vaikutti lähinnä henkilöstöresursseihin investoiminen vuoden aikanaOsakekohtainen tulos 0,20 (0,31) euroa

       
(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

AVAINLUKUTAULUKKO                       AVAINLUVUT 10-12.19 10-12.18 1-12.19 1-12.18   Liikevaihto, Me 15,9 15,6 59,9 57,2   Liikevoitto, Me 0,8 1,1 3,5 3,5   Liikevoitto-% 4,9 6,8 5,8 6,2   Tulos ennen veroja, Me 0,7 1,1 3,3 3,6   Katsauskauden tulos, Me 0,6 0,9 2,6 2,9               Liiketoiminnan rahavirta, Me 2,1 1,5 3,3 3,0               Tulos/osake, eur 0,20 0,31 0,90 1,00   Oma pääoma/osake eur     5,95 5,15   Oman pääoman tuotto (ROE), %     17,4 21,6   Omavaraisuusaste, %     65,4 63,4  

TOIMITUSJOHTAJA MARTTI YRJÖ-KOSKINEN

”Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme jatkoi kasvua. Suhteellinen kannattavuus heikentyi hieman edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti vuoden aikana henkilöstöön tehdyt investoinnit, jotka ovat osoittautuneet lupaaviksi, sekä myyntikaterakenteen muutos, joka juontaa pienempikatteisten tuotteiden myynnin suuremmasta suhteellisesta osuudesta.

Vuonna 2019 vietimme konsernin 50-vuotisjuhlavuotta. Tämän kunniaksi lahjoitimme loppusyksystä Aalto Yliopiston elektroniikan laboratorioon RF-mittauspaikkoja. Jatkamme Aalto Yliopiston kanssa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on lisätä ja helpottaa työharjoittelua alallamme.

Katsauskauden jälkeen 3.2.2020 tiedotimme että olemme allekirjoittaneet merkittävän sopimuksen, jolla ostamme Machinery Group Oy:n koko osakekannan, 18,750 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yleiselektroniikan ja Machineryn yhdistyminen lähes kaksinkertaistaen yhtiön koon ja on merkittävä askel entistä vahvemman teollisuustuotteita, - ratkaisuja ja -palveluita tarjoavan konsernin luomiseksi.

Uudella konsernilla tulee olemaan yli 300 työntekijää viidessä maassa ja sen odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, laajemmasta tarjoamasta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Yrityskaupan seurauksena syntyvällä uudella konsernilla odotetaan olevan laajemmat resurssit kasvattaa tarjoamaansa ja synnyttää lisäarvoa asiakkailleen ja sopimuskumppaneilleen sekä paremmat mahdollisuudet investoida tulevaisuuden kasvuun. Samalla yrityskauppa tasapainottaa yhtiön liiketoimintaa maantieteellisesti.

Lisäksi yhdistyminen tarjoaa työntekijöille entistä monipuolisempia kehittymismahdollisuuksia ja tekee uudesta konsernista houkuttelevamman työnantajan.

Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen järjestettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle ja yrityskaupan odotetaan toteutuvan 2.3.2020 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Tulemme rahoittamaan yrityskaupan pankkilainalla.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

3.2.2020 Yleiselektroniikka Oyj (”Yleiselektroniikka”) tiedotti allekirjoitaneensa sopimuksen, jolla se ostaa Machinery Group Oy:n (”Machinery”) koko osakekannan, 18,750 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Yleiselektroniikan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Yleiselektroniikan hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 2.3.2020. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan viipymättä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yleiselektroniikka arvioi yrityskaupan lähes kaksinkertaistavan sen liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen ennen kertaluonteisia eriä.

Uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, laajemmasta tarjoamasta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta.

Yrityskaupan toteutuksen kertaluonteiset kustannukset tullaan kirjaamaan kokonaisuudessaan tämän vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Yrityskaupan ei odoteta aiheuttavan muita merkittäviä kertaluonteisia integrointikustannuksia tai -investointeja.

Yhtiö tulee tarkentamaan näkymiä viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkaisun yhteydessä.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1–31.12.2019

Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 59,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden liikevaihto oli 57,2 miljoonaa ja liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa.

Suomi

Suomessa Yleiselektroniikka konsernilla on kaksi liiketoimintayhtiötä, Yleiselektroniikka Oyj ja Noretron Komponentit Oy. Noretron Komponenttien brändiä kehitetään omana yhtiönään.                     

Suomen segmentin liikevaihto oli 24,8 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa ja edellisen vuoden vastaavana kautena 0,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja liikevoitto olivat vertailukautta edellä alkuvuoden. Viimeisellä vuosineljänneksellä kärsimme kesän heikosta tilauskertymästä ja avainasiakkaidemme pienentyneistä vuosisopimusten kotiinkutsuista.  Jälkimmäisen osalta tilanne on jo normalisoitunut.

Venäjä

Venäjän euromääräinen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia haastavassa markkinatilanteessa ja oli 22,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana kautena liikevaihto oli 20,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaavalla kaudella liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla olivat uudet tuotealueet ja ennen kaikkea onnistuminen pitkäjänteisessä projektimyynnissä.

Baltia

Baltian liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 13,2 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa, edellisen vuoden liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Baltian elektroniikkakomponenttien markkinat ovat seuranneet historiallisesti Suomen suhdannetta.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 59,9 milj. euroa. (2018 57,2 milj. euroa, 2017 54,2 euroa)

Konsernin liikevoitto oli 3,5 milj. euroa eli 5,8% liikevaihdosta. Edellisen tilikauden liikevoitto oli 3,5 milj. euroa eli 6,2% liikevaihdosta (2017 2,5 milj. euroa). Ruplan valuuttakurssimuutokset ja kurssimuutosten bruttokirjaaminen aiheuttaa suuret kurssivoitot ja kurssitappiot konsernin rahoituserissä.

Oman pääoman tuotto oli 17,4% (2018 21,6%, 2017 17,2%). Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,2% (2018 24,1%, 2017 19,2%). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 65,4% (2018 63,4%, 2017 63,9%).

ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konserni arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuuden. Varaston kuranttiutta valvotaan jatkuvasti. Asiakas- ja toimittajariskit minimoidaan säännöllisellä yhteistyöllä. Myyntisopimukset ovat valuuttasidonnaisia kurssiriskien välttämiseksi.

Hallitus arvioi muita liiketoiminnan riskejä strategiatyön yhteydessä vuosittain.

Venäjän RoHS säännöstön voimaantulo vuonna 2020 saattaa aiheuttaa viiveitä toimitusketjuun.

Venäjän maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi vaikeuttaa teknisten tuotteiden maahantuontia.  Venäjän ruplan nopeat kurssimuutokset vaikuttavat tuontitavaran kilpailukykyyn ja aiheuttavat valuuttariskin. Venäjään kohdistuvat talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti liiketoimintaan.

Brexit tulee mahdollisesti vaikuttamaan RS liiketoimintamme kilpailukykyyn. Vaikutusten laajuus riippuu Britannian erosopimuksen sisällöstä.

Baltian komponenttikaupan alihankintapainotteisuus on riski, koska se reagoi suhdanteisiin herkästi.

YMPÄRISTÖ

Yleiselektroniikka -konserni noudattaa RoHS määräyksiä. RoHS määräyksillä (Restriction of Hazardous Substances) tarkoitetaan EU:n 1.7.2006 voimaan tullutta direktiiviä, jonka tarkoituksena on poistaa elektronisista laitteista haitallisimmat aineet. Konserni toimii myös aktiivisesti asiakkaiden ja toimittajien kanssa kooten tietoa RoHS-yhteensopivista tuotteista kunkin yrityksen tarpeiden mukaan ja pyrkien näin saamaan yhteistyökumppaneilleen oikeat tuotteet oikeaan aikaan ja näin omalta osaltaan varmistaen asiakkaidensa kilpailukykyisen ja tehokkaan toiminnan.

Euroopan Yhteisön REACH säännöstö 1907/2006 (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) controlloi Euroopan Yhteisön alueelle tuotavia haitallisia kemikaaleja. Haitallisimmiksi luokitellut kemikaalit on 1.6.2008 alkaen pitänyt rekisteröidä ennakkoon. Yleiselektroniikan toimittajat ovat noudattaneet säännöksiä, eikä asetettuja rajoja ylittäviä kemikaalipitoisuuksia ole juurikaan havaittu. Yleiselektroniikka ja sen toimittajat seuraavat luonnollisesti säännöstön kehittymistä.

Elektroniikkaromun tuottajavastuun kattamiseksi Yleiselektroniikka Oyj on SELT ry:n jäsen. SELT ry on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö. Yleiselektroniikka Oyj on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen. RINKIn tehtävä on pakkausten hyötykäytön edistäminen. Yleiselektroniikka harkitsee ympäristöjärjestelmän sertifiointia.

INVESTOINNIT

Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (2018 0,5 miljoonaa euroa, 2017 1,5 miljoonaa euroa). Investoinneista suuri osa koostuu IT järjestelmien parantamisesta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli tilikautena keskimäärin 238 (2018 227, 2017 224) ja tilikauden päättyessä 241 (2018 235, 2017 236). Työsuhteista 233 oli kokopäiväisiä ja 5 osa-aikaisia. Naisia oli 95 ja miehiä 143. Henkilökunnan keski-ikä oli 41 vuotta. Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 49 (50) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut on esitetty konsernin liitetiedoissa kohdassa 4 ja emoyhtiön liitetiedoissa kohdassa 3.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2019.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tina Aspiala, Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt. Tilintarkastajaksi valittiin Moore Stephens Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,33 euroa osakkeelta ulkonaoleville osakkeille eli yhteensä 842.560 euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 24.4.2019.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.8.2019.

Kokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 4 kuulumaan seuraavasti:

”4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. ”

Hallitukseen päätettiin valita kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka alkoi päätöksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin. 22.8.2019  alkavalle toimikaudelle uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad, hallituksen jäseninä jatkoivat Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt.

HALLITUS JA JOHTO 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Moilanen ja toimitusjohtajana Janne Silvennoinen.

Osakkeita ja osakkeenomistajia koskevat tiedot  (VMA 1020/2012) on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa  ”Tietoa Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista”.

CORPORATE GOVERNANCE

Yleiselektroniikka-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate governance). Corporate governance on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.yeint.fi.

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

3.2.2020 Yleiselektroniikka Oyj (”Yleiselektroniikka”) tiedotti allekirjoitaneensa sopimuksen, jolla se ostaa Machinery Group Oy:n (”Machinery”) koko osakekannan 18,750 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Yleiselektroniikan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Yleiselektroniikan hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 2.3.2020, joka päättää muun muassa yrityskaupan hyväksymisestä sekä Yleiselektroniikan yhtiöjärjestyksen toimialan laajentamisesta.

Yleiselektroniikan hallituksen riippumattomat jäsenet kannattavat yrityskauppaa ja suosittelevat osakkeenomistajille sen hyväksymistä. Yleiselektroniikan suurin osakkeenomistaja, Preato Capital, joka edustaa 77,4 % ulkona olevista Yleiselektroniikan osakkeista ja äänistä, on hyväksynyt yrityskaupan etukäteen Machineryn myyvänä osakkeenomistajana. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan viipymättä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yleiselektroniikka rahoittaa yrityskaupan otettavalla pankkilainalla. Yrityskaupan toteutuksen kertaluonteiset kustannukset tullaan kirjaamaan kokonaisuudessaan tämän vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle.

3.2.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiön hallitus on nimittänyt Martti Yrjö-Koskisen Yleiselektroniikka Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 3.2.2020 alkaen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

3.2.2020 Yleiselektroniikka Oyj (”Yleiselektroniikka”) tiedotti allekirjoitaneensa sopimuksen, jolla se ostaa Machinery Group Oy:n (”Machinery”) koko osakekannan, 18,750 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Yleiselektroniikan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Yleiselektroniikan hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 2.3.2020. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan viipymättä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yleiselektroniikka arvioi yrityskaupan lähes kaksinkertaistavan sen liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen ennen kertaluonteisia eriä.

Uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, laajemmasta tarjoamasta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta.

Yrityskaupan toteutuksen kertaluonteiset kustannukset tullaan kirjaamaan kokonaisuudessaan tämän vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Yrityskaupan ei odoteta aiheuttavan muita merkittäviä kertaluonteisia integrointikustannuksia tai -investointeja.

Yhtiö tulee tarkentamaan näkymiä viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkaisun yhteydessä.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa 16.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,34 euroa ulkona oleville osakkeille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto ROE tulos rahoituserien jälkeen ./. verot * 100   oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)         Omavaraisuusaste oma pääoma + vähemmistöosuus * 100   taseen loppusumma ./. saadut ennakot         Henkilöstö keskimäärin Keskiarvo kuukauden lopun henkilömääristä         Tulos/osake (EPS) tulos rahoituserien jälkeen ./. verot     tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä         Oma pääoma/osake oma pääoma     osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa  

TAULUKKO-OSA 1.1.-31.12.2019

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönottoa. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-STANDARDIT

Yleiselektroniikka-konsernissa otettiin käyttöön uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardi 1.1.2019. Tämän seurauksena konsernissa kirjattiin taseeseen ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin mukaista helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät saadaan jättää kirjaamatta taseeseen. Konserni noudatti siirtymisessä yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailuvuoden (2018)  lukuja ei ole oikaistu eikä omaan pääomaan ole tehty oikaisuja IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuen.

Standardin käyttöönoton alussa vaikutus konsernin taseen käyttöomaisuuseriin oli 1 972 tuhatta euroa. Vastaavasti pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin kirjattiin 1 972 tuhannen euron suuruinen vuokrasopimusvelka.Tilikauden päättyessä IFRS 16 poistot käyttöomaisuudesta olivat 489 tuhatta euroa, korkokulut 50 tuhatta euroa ja lainat rahoituslaitoksille 1.815 tuhatta euroa.

Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-12/19 1-12/18 10-12/19 10-12/18           Liikevaihto 59 871 57 217 15 929 15 579           Liiketoiminnan muut tuotot 13 26 2 5 Materiaalit ja palvelut -43 492 -41 279 -11 706 -11 346 Työsuhdekulut -8 776 -8 314 -2 381 -2 007 Poistot ja arvonalentumiset -1 047 -565 -245 -138 Liiketoiminnan muut kulut -3 077 -3 565 -822 -1 031 Liikevoitto 3 493 3 520 777 1 062 Rahoitustuotot 446 722 101 185 Rahoituskulut -685 -690 -131 -127 Voitto ennen veroja 3 254 3 551 746 1 120 Tuloverot -645 -687 -176 -229 Katsauskauden tulos 2 609 2 864 570 891           Katsauskauden tuloksen jakautuminen       Emoyhtiön omistajille 2 300 2 557 509 794 Vähemmistölle 309 307 61 97           Tulos/osake (laimentamaton) EUR 0,90 1,00 0,20 0,31 Tulos/osake (laimennettu) EUR 0,90 1,00 0,20 0,31           Laajan tuloslaskelman erät (TEUR)       Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää       tulosvaikutteiseksi:         Ulkomaiseen yksikköön liittyvät         muuntoerot 672 -632 79 -238 Katsauskauden muut laajan tuloksen       erät verojen jälkeen 0 0 0 0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 282 2 232 649 653 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen       Emoyhtiön omistajille 2 914 1 991 588 594 Vähemmistölle 367 241 61 59           Ulkonaolevien osakkeiden lkm ka (tkpl) 2 553 2 552 2 553 2 552 Ulkonaolevat osakkeet kauden lopussa 2 553 2 553 2 553 2 553 Osakkeiden lkm (tkpl) 2 563 2 563 2 563 2 563


KONSERNIN TASE (TEUR) 31.12.2019 31.12.2018       VARAT     Pitkäaikaiset varat     Muut aineettomat oikeudet 42 62 Liikearvo 643 643 Aineettomat käyttöom. hyödykkeet 772 700 Aineelliset käyttöom. hyödykkeet 2 938 1 545 Muut rahoitusvarat 237 237 Laskennallinen verosaaminen 122 115       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 7 262 7 093 Myynti- ja muut saamiset 7 247 7 935 Rahavarat 6 571 4 722 VARAT YHTEENSÄ 25 833 23 050       OMA PÄÄOMA JA VELAT           OMA PÄÄOMA     Emoyhtiön omistajille kuuluva     oma pääoma     Osakepääoma 2 484 2 484 Muu sidottu pääoma 62 62 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 18 18 Edellisten tilikausien voitto 10 336 8 147 Tilikauden voitto 2 300 2 425 Yhteensä 15 200 13 136       Vähemmistöosuus 964 699       Pitkäaikaiset velat     Rahoitusvelat 2 015 756       Lyhytaikaiset velat     Ostovelat ja muut velat 7 126 8 023 Rahoitusvelat 528 436 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 25 833 23 050


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-12/19 1-12/18       Liiketoiminnan rahavirta     Voitto ennen veroja 3 254 3 552 Poistot ja arvonalentumiset 1 047 565 Muut oikaisut 0 -74 Korkotuotot -69 -61 Korkokulut 56 17 Vaihto-omaisuuden     lisäys(-) /vähennys(+) -169 -260 Lyhytaikaisten varojen     lisäys(-) /vähennys(+) 687 -1 208 Lyhytaikaisten velkojen     lisäys(+) /vähennys(-) -897 1 101 Maksetut verot -622 -685 Saadut korot 69 61 Maksetut korot -56 -17 Liiketoiminnan rahavirta 3 300 2 991       Investointien rahavirta     Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -324 -537 IFRS 16 muutos -1 972 0 Luovutushinnat 0 29 Investointien rahavirta -2 294 -508       Rahoituksen rahavirta     Lainojen lyhennykset -670 -1 019 Lainojen nostot 48 520 IFRS 16 muutos 1 972 0 Omien osakkeiden luovutus 0 18 Maksetut osingot -952 -943 Yrityshankinnan vaikutus 0 0 Vähemmistöosuuden nettomuutos 0 0 Rahoituksen rahavirta 398 -1 424       Rahavarojen muutos 1 403 1 060 Rahavarat 1.1. 4 722 4 296 Valuuttakurssien ja konsolidoinnin vaikutus 448 -636 Rahavarat 31.12 6 571 4 720


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)                                     2018 Osake Vara SVPO Muunto Kert. Vähem- Yht.   pääoma rahasto rahasto ero voitto mistö             varat osuus   Oma pääoma               31.12.17 2 484 61 0 -12 9 415 678 12 626 Tilikauden tulos         2 557 307 2 864 Muuntoerot   1   -60 -512 -61 -632 Muu muutos     18     0 18 Osingonjako         -816 -225 -1 041                 Oma pääoma               31.12.18 2 484 62 18 -72 10 644 699 13 835                 2019 Osake Vara SVPO Muunto Kert. Vähem- Yht.   pääoma rahasto rahasto ero voitto mistö             varat osuus   Oma pääoma               31.12.18 2 484 62 18 -72 10 644 699 13 835 Tilikauden tulos         2 300 309 2 609 Muuntoerot       148 458 66 672 Muu muutos             0 Osingonjako         -843 -110 -952                 Oma pääoma               31.12.19 2 484 62 18 76 12 559 964 16 164


Segmenttitiedot (TEUR)           1-12/2019             Suomi Venäjä Baltia Segm. Yhteensä         väliset   Tulos           Liikevaihto 24 830 22 593 13 237 -788 59 871 Poistot -437 -405 -204   -1 047 Liikevoitto 698 2 365 431   3 494 Rahoitustuotot 8 437 1   446 Rahoituskulut -22 -655 -7   -685 Tulos ennen veroja 683 2 146 424   3 254             Varat 12 371 8 855 4 421 -174 25 474 Velat 5 544 2 586 1713 -174 9 669 Investoinnit 161 81 12   254 Henkilöstö keskim. 55 127 56   238             Segmenttitiedot (TEUR)           1-12/2018             Suomi Venäjä Baltia Segm. Yhteensä         väliset               Liikevaihto 25 272 20 155 12 622 -832 57 217 Poistot -250 -205 -110   -565 Liikevoitto 874 2 148 499   3 520 Rahoitustuotot 9 711 2 0 722 Rahoituskulut -14 -671 -5 0 -690 Tulos ennen veroja 868 2 188 496   3 552                         Varat 11 717 6 439 4 701 -158 22 699 Velat 5 280 2 245 1 847 -158 9 215 Investoinnit 397 112 28   537 Henkilöstö keskim. 56 116 55   227


VASTUUSITOUMUKSET (TEUR) 31.12.19 31.12.18             Vastuut     Rahalaitoslainat 2 651 1 192 Shekkitililimiitti 100 268 Vastuut yhteensä 2 751 1 460       Annetut vakuudet     Kiinteistökiinnitykset 715 715 Yrityskiinnitykset 0 673 Pantatut arvopaperit 0 100 Takaukset 0 35 Annetut vakuudet yhteensä 715 1 523       Rahalaitoslainat sisältää 1 815 tuhatta   IFRS 16 mukaisia lainoja.    

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta
yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.

Espoossa 14.02.2020

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Martti Yrjö-Koskinen
Toimitusjohtaja
puh +358(0)40 6844 643

Marika Rusko
Talousjohtaja
puh +358(0)10 2891 282 tai +358(0)400 542 022

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 238 työntekijää. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.


 

GlobeNewswire