KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Förändringar i Aktias ledningsgrupp: Niina Bergring ny direktör för kapitalförvaltning

22.10.2019 klo 08:00 Förändringar i Aktias ledningsgrupp: Niina Bergring ny direktör för kapitalförvaltning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
22.10.2019 kl. 8.00

Förändringar i Aktias ledningsgrupp: Niina Bergring ny direktör för kapitalförvaltning

Ekonomie magister Niina Bergring har utnämnts till direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning från och med 1.1.2020. Hon kommer att vara medlem i Aktias ledningsgrupp och rapportera till verkställande direktör Mikko Ayub.

Niina Bergring har en gedigen bakgrund inom kapitalförvaltning, senast som vice verkställande direktör och placeringsdirektör på Veritas Pensionsförsäkringsbolag. Under sin långa karriär har Bergring haft flera ledande positioner inom finanssektorn och hon har mångsidig erfarenhet från såväl internationella banker, pensionsbolag som stiftelseaktörer.

”Aktia har i och med strategiuppdateringen skärpt fokus på kapitalförvaltning och det gläder mig verkligen att just Niina Bergring kommer att leda våra fortsatta satsningar inom kapitalförvaltningsområdet. Jag är övertygad om att Niina med sin värdefulla bakgrund och omfattande kompetens kommer att möjliggöra för oss att uppnå våra ambitiösa tillväxtmål inom kapitalförvaltning”, konstaterar Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

”Jag är väldigt glad och entusiastisk över att få ta över ledarskapet för affärsområdet Kapitalförvaltning på Aktia och driva och utveckla affärsområdet i enlighet med Aktias uppdaterade strategi. Det är mycket intressanta tider: kapitalförvaltningen har farten uppe och jag känner ett starkt engagemang inför utmaningen att utveckla utbudet och tillhandahålla kapitalförvaltningens expertis till en ännu större kundkrets såväl i Finland som utomlands”, berättar Niina Bergring. 

I syfte att försnabba strategiimplementeringen och ytterligare effektivera verksamheten görs därtill följande förändringar i ledningsgruppsmedlemmarnas ansvarsområden:

Vice verkställande direktör Juha Hammarén fokuserar framöver på att driva koncernens strategiska transaktioner och vidareutveckla bankens kreditportfölj och balansräkning samt fortsätter som styrelseordförande för Aktia Livförsäkring. Hammarén fortsätter som medlem i ledningsgruppen och verkställande direktörens ställföreträdare.

HR-direktör och ledningsgruppsmedlem Anu Tuomolin utses till Chief Operating Officer (COO) med ansvar för HR, Business Risk Management, Production Center samt Data & Analytik.

Ändringarna i ledningsgruppens ansvarsområden träder i kraft 1.11.2019.

Politices magister Petteri Arinen har utnämnts till Head of Sales inom kapitalförvaltning med ansvar för institutionella kunder. Arinen inleder sitt nya arbete senast 1.1.2020 och han kommer att rapportera till Niina Bergring, direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning. Arinen är inte medlem i Aktias ledningsgrupp.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Mikko Ayub, tfn +358 10 247 6250

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning samt personförsäkringar. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.

 

GlobeNewswire