KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2020 – Admicomin kasvu jatkuu ehjänä, Liikevaihto +43 % ja EBITDA 42 %

09.04.2020 klo 10:00 ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2020 – Admicomin kasvu jatkuu ehjänä, Liikevaihto +43 % ja EBITDA 42 %

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2020 – Admicomin kasvu jatkuu ehjänä, Liikevaihto +43 % ja EBITDA 42 %

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 9.4.2020 KLO 10:00

Tammi-maaliskuun 2020 yhteenveto (vertailukausi 1.1.2019 - 31.3.2019):

Liikevaihto oli 4 886 tuhatta euroa (3 427), kasvua +43 %.Käyttökate eli EBITDA oli 2 043 tuhatta euroa (1 314), EBITDA-% 42 (38).Liikevoitto oli 1 818 tuhatta euroa (1 171), Liikevoitto-% 37 (34).Ensimmäisen neljänneksen tulos oli 1 419 tuhatta euroa (937).Nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos kasvatti +5 % liikevaihtoa edellisvuodesta, 10.3.2020 julkistetun Tocoman Oy:n yritysoston osuus kasvusta oli +9 % ja valtaosa, 29 %, kasvusta tuli uusmyynnistä.Ensimmäisen neljänneksen uusmyynnistä talotekniikan osuus oli 31 %, rakentamisen 48 %, teollisuuden 15 % ja muiden kuin ydintoimialojen 6 %.

Avainluvut

Admicom-konserni 1-3/2020   1-3/2019   Muutos-% 2019 Liikevaihto, 1 000 euroa 4 866 3 427 43 15 641 EBITDA, 1 000 euroa 2 043 1 314 56 7 155   % liikevaihdosta 42 38   46 Liikevoitto, 1 000 euroa 1 818 1 171 55 6 613   % liikevaihdosta 37 34   42 Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 1 419 937 51 5 291 Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa 172 122   145 Osakekohtainen tulos, euroa 0,29 0,19   1,09

Esitettyihin lukuihin on sisällytetty Tocoman Oy:n tiedot 1.3.2020 alkaen. Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja FAS-muodossa.

Toimitusjohtaja Antti Seppä:

”Admicomin kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavoitteiden mukaisena liikevaihdon kasvaessa +43 %. Kannattavuus kehittyi niin ikään positiivisesti EBITDA:n ollessa 42 % liikevaihdosta. Jakson merkittävin tapahtuma oli Tocoman Oy:n yritysosto 10.3.2020, mikä vahvistaa yhtiön markkina-asemaa rakentamisen toimialalla turvaten sen pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Yrityskaupan vaikutus konsernin liikevaihtoon oli jaksolla +9 %, jolloin konsernin vertailukelpoinen kasvu ilman Tocoman Oy:n vaikutusta oli +34 %. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen osuus tästä oli 5 %-yksikköä. Asiakastoimialojemme hyvän vuoden 2019 ansiosta arvioimme nykyasiakkaiden tasauslaskutuksen tuovan tänä vuonna vähintään puoli miljoonaa euroa liikevaihtoa, mutta kokonaisuutena arvioimme vaikutuksen edellisvuotta pienemmäksi. Enin osuus tästä ajoittuu toiselle kvartaalille.

Maaliskuussa Suomeen rantautunut koronaepidemia toi haasteita vuoteen 2020, vaikkei rakentamisen ja talotekniikan toimialat ole rajoitustoimenpiteiden suurimpia kärsijöitä. Yksittäisten asiakkaiden osalta tilanne voi olla akuutti jo nyt, mutta vaikutukset koko toimialoihin selviävät vasta lähikuukausina. Teollisuudessa hidastuminen näkyy nopeammin sen osuuden ollessa Admicomin liiketoiminnasta kuitenkin vielä melko pieni. Adminetin kilpailuedut (esim. kustannussäästöt ja pilvipohjaisen järjestelmän etäkäyttö) eivät kriisissäkään katoa vaan jopa korostuvat, mutta asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen ja muut etämyynnin haasteet saattavat vaikeuttaa uusmyyntiä tänä vuonna. Taantuman suurimpien vaikutusten ennakoidaan osuvan rakennus- ja talotekniikka-alaan vasta loppuvuodesta ja tulevina vuosina mm. konkurssitilastojen kautta.

Uudessa tytäryhtiössä Tocoman Oy:ssä käynnistettiin 26.3.2020 YT-neuvottelut toimintojen uudelleenjärjestelyn vuoksi, arviona enintään neljän henkilön vähennykset. Konsernin työntekijät ovat siirtyneet lähes kokonaan etätöihin maalis-toukokuun rajoitteiden ajaksi. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi Tocomanin 19 työntekijän lisäksi kahdeksalla henkilöllä.

Yhtiökokous päätti 31.1.2020 maksaa päättyneeltä 2019 tilikaudelta osinkoa helmikuussa 0,72 eur per osake ja myönsi hallitukselle osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2021) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta). Yhtiöllä on vahva kassa sekä tase ja se jatkaa kasvuinvestointien kartoittamista Suomesta ja ulkomailta.”

Näkymät loppuvuodelle 2020

Tocomanin yrityskaupan yhteydessä 10.3.2020 annettu ohjeistus säilyy ennallaan, eli yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvuksi vähintään +37 % ja kannattavuustason arvioidaan säilyvän 35 – 45 % EBITDA-haarukassa.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen 3.7.2020.

Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointijohtaja
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/


JAKELU


Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

GlobeNewswire