KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Korjaus Valoen pitkäaikaisten varojen luokitteluun. Valoe siirtää taseessaan osan kehitysmenoista kohtaan Koneet ja kalusto ja korjaa vertailutietoja vuodelta 2018. Korjauksella ei vaikutusta kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.  (GlobeNewswire)

31.03.2020 klo 18:55 Korjaus Valoen pitkäaikaisten varojen luokitteluun. Valoe siirtää taseessaan osan kehitysmenoista kohtaan Koneet ja kalusto ja korjaa vertailutietoja vuodelta 2018. Korjauksella ei vaikutusta kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.  

Valoe Oyj                                                                                                Pörssitiedote 31.3.2020 klo 18.55

                                                                                                                     

Valoe Oyj (”Valoe” tai ”Yhtiö”) luokittelee uudelleen aiemmin virheellisesti taseen tuotekehitysmenoihin sisältyneen aineellisen käyttöomaisuuden. Tilinpäätöksessä 2019 yhtiön käytössä olevat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet esitetään taseen pitkäaikaisissa varoissa kohdassa koneet ja kalusto. Yhtiö korjaa vertailutiedot vuodelta 2018 vastaamaan uutta luokittelua.

Valoe tiedotti 13.2.2020 nimittävänsä ulkopuolisen asiantuntijan käymään läpi Yhtiön tilinpäätöksen 2018 liittyen Patentti- ja Rekisterihallituksen yhtiön tuolloiselle tilintarkastajalle annettuun huomautukseen, vaikka huomautus ei suoranaisesti liittynyt Valoen tilinpäätöksen sisältöön, vaan Valoen tilinpäätöksen tilintarkastukseen. Ulkopuolisen asiantuntijan ja Valoen johdon näkemyksen mukaan tilinpäätökset vuosilta 2012 - 2018 ovat antaneet oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta sijoittajille, koska omaisuuserät ovat olleet luonteensa mukaisesti pitkävaikutteisissa varoissa ja erään liittyvistä riskeistä on ollut kuvaus tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksessa.

Tilinpäätöksissä 2012 – 2018 yhtiö on kirjannut kehitysmenoihin myös aineellista käyttöomaisuutta, kuten tuotanto- ja tuotekehityskoneita, jotka eivät yhtiön tuolloisen näkemyksen mukaan ilman onnistunutta tuotekehitystä kykenisi tuottamaan merkittävää kassavirtaa.

Valoen johto on tilinpäätöstä 2019 valmistellessaan ja keskusteltuaan asiasta tilintarkastajan ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa päättänyt korjata vuoden 2019 tilinpäätöstä sekä sen vertailulukuja siten, että yhtiön käytössä olevaa aineellista käyttöomaisuutta ei esitetä osana yhtiön kehitysmenoja, vaan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden erässä koneet ja kalusto. Valoe on keskustellut asiasta myös Finanssivalvonnan kanssa.

Virhe on korjattu vertailukauden 2018 lukuihin ja pienentää tuotekehitysmenoja 3,7 miljoonalla ja kasvattaa vastaavasti koneiden ja kaluston arvoa 3,7 miljoonalla eurolla. Oikaisun kumulatiivinen vaikutus tilikaudella 2019 on 4,1 miljoonaa euroa.

Korjauksella ei ole vaikutusta  kannattavuuteen tai omavaraisuuteen.


Mikkelissä 31. päivänä maaliskuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

                                               

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

GlobeNewswire