KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

23.08.2019 klo 09:00 Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 23.8.2019 klo 9.00

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Oman pääoman tuotto taloudellisten tavoitteiden mukainen, kohdeyhtiöiden liikevaihdot pääosin kasvussa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2019 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Huhti-kesäkuu 2019

Tilikauden tulos oli 1,5 (3,7) milj. euroaTulos / osake oli 0,03 (0,06) euroa

Tammi-kesäkuu 2019

Tilikauden tulos oli 3,4 (7,8) milj. euroaTulos / osake oli 0,06 (0,14) euroaSubstanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,19 (1,06) euroaOman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 14,1 (26,9) prosenttiaNettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 7,6 (4,4) prosenttiaLiikevaihto kasvoi kolmessa neljästä sijoituskohteesta, mutta käyttökate laski kaikissaSievi Capital aloitti selvitystyön koskien mahdollisuuksia hankkia uutta pääomaa

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Sievi Capitalin oman pääoman tuotto edellisen 12 kuukauden ajalta oli katsauskauden lopussa taloudellisten tavoitteidemme mukainen. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos kuitenkin laski selvästi vertailukauden tasosta johtuen edellistä vuotta pienemmästä sijoitusten arvonmuutosten ja osinkotuottojen summasta.

Kohdeyhtiömme jatkoivat katsauskaudella strategiansa mukaisia toimenpiteitä. Näistä merkittävinä voi mainita Suvanto Trucksin laajentumisen Ruotsiin sekä useassa yhtiössä katsauskaudella toteutetut avainhenkilörekrytoinnit. Useassa kohdeyhtiössämme on nyt käynnissä panostusvaihe tulevaisuuden kasvun edellytysten luomiseksi, mikä heijastui negatiivisesti yhtiöiden tuloskehitykseen katsauskaudella. Kohdeyhtiöiden liikevaihdot jatkoivat kuitenkin pääosin kasvuaan katsauskaudella, mihin olemme tyytyväisiä.

Sijoitusstrategiamme mukaisesti olemme jatkaneet selvityksiä uusista sijoitusmahdollisuuksista. Selvitykset eivät johtaneet uuden sijoituksen toteuttamiseen katsauskaudella, mutta markkinassa on selvästi meille hyviä mahdollisuuksia ja työmme uusien sijoituskohteiden löytämiseksi jatkuu. Olemme suunnitelmiemme mukaisesti vahvistaneet omaa sijoitustiimiämme. Tehtyjen rekrytointien myötä meillä on entistä paremmat resurssit uusien sijoitusmahdollisuuksien aktiiviseen kartoittamiseen sekä kohdeyhtiöidemme tukemiseen arvonluontityössä.

Käynnistimme alkuvuonna myös selvitystyön koskien mahdollisuuksia hankkia uutta pääomaa. Sievi Capitalin taloudellinen asema on vakaa, mutta mahdollisella lisäpääomalla pystymme varmistamaan kykymme tarttua hyviin sijoitusmahdollisuuksiin ja tehdä uusia sijoituksia strategiamme mukaisesti.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1-2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät.

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2019 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

 

Liite

Sievi Capital puolivuosikatsaus 2019

GlobeNewswire