KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Coronaria Oy täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

19.09.2019 klo 15:00 Coronaria Oy täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Coronaria Oy täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Coronaria Oy Pörssitiedote 19.9.2019 klo 15:00 EEST EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”. Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 5.9.2019 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Silmäaseman tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 5.9.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja se päättyy 26.9.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan täydennyksen (”Täydennysasiakirja”). Tarjouksentekijä on täydentänyt tarjousasiakirjan kohtaa 4.11 Silmäaseman 18.9.2019 julkistamalla tulosvaroituksella (”Tulosvaroitus”). Tulosvaroitus on liitetty kokonaisuudessaan tarjousasiakirjan Liitteeksi F. Lisäksi Täydennysasiakirja sekä Tulosvaroitus lisätään tämän tiedotteen Liitteeksi 1. Tarjousasiakirjassa todetun mukaisesti Tarjouksentekijä ei tule korottamaan Ostotarjouksen tarjousvastiketta Tarjousaikana. Tarjousasiakirja on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa 19.9.2019 alkaen Coronarian pääkonttorissa, Saaristonkatu 22, 3. kerros, 90100 Oulu, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorissa, Eteläesplanadi 22 A, 7. kerros, 00130 Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa suomeksi 19.9.2019 alkaen internetissä osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous sekä englanniksi 19.9.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.coronaria.fi/tender-offer ja www.carnegie.se/tenderoffer. Liite 1: Täydennysasiakirja ja Tulosvaroitus LISÄTIETOJA ANTAA: Teppo Lindén Toimitusjohtaja Coronaria Oy Puh. 0400 684 119 teppo.linden@coronaria.fi TÄRKEÄÄ TIETOA TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

GlobeNewswire