KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän

14.06.2019 klo 14:00 Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmänEVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.6.2019 klo 14.00

Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän valituille yhtiön avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmän
perusteella maksettavat palkkiot maksetaan Evlin osakkeina. Palkkioina
maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 350.000 B-osaketta
(bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea Evlin strategiaa, sekä
linjata osakkeenomistajien ja valittujen avainhenkilöiden tavoitteet Evlin
pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tavoitteena on lisätä
avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen
palkitsemissuunnitelma.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio myönnetään yhdessä erässä
kesäkuussa 2019. Palkkion myöntämisen ja palkkion maksamisen edellytyksenä on,
että osallistujan työ- tai palvelusuhde on voimassa. Lisäksi hallitus voi
harkita osallistujan työpanosta sekä yhtiön taloudellista menestystä palkkion
myöntämisen yhteydessä.

Palkkioerään kohdistuu neljän vuoden lykkäysjakso. Omistusoikeus palkkion
kohteena oleviin osakkeisiin siirtyy palkkion saajalle vasta lykkäysjakson
päätyttyä. Näin ollen omistusoikeus osakkeisiin siirtyy osallistujille
asianomaisen lykkäysjakson jälkeen kesäkuussa 2023. Osakkeisiin kohdistuu yhden
vuoden luovutusrajoitus.

Evli Pankki Oyj

Hallitus


Lisätietoja
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888,
juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja
yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima
sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita,
vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien
hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden
sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja
suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto
3/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 66,6 miljoonaa euroa ja BIS-
vakavaraisuussuhde 15,8 prosenttia (31.3.2019). Yhtiön palveluksessa
työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq
Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland,
SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland
2015, 2016, 2017, 2018.Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Evli Pankki Oyj via GlobeNewswire
https://www.evli.com/en/institutions.html
GlobeNewswire