KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

OP Gruppen uppfyller klart det nya MREL-kravet som Verket för finansiell stabilitet fastställt

12.06.2019 klo 17:00 OP Gruppen uppfyller klart det nya MREL-kravet som Verket för finansiell stabilitet fastställtOP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Insiderinformation
12.6.2019 kl. 17.00

OP Gruppen uppfyller klart det nya MREL-kravet som Verket för finansiell
stabilitet fastställt

Verket för finansiell stabilitet har för OP Gruppen fastställt ett sådant
minimikrav för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (MREL) som avses i
resolutionslagen. Det nya MREL-kravet uppgår till ca 13,4 miljarder euro, dvs.
27,3 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet (RWA) vid slutet av
2017, och det träder omedelbart i kraft. OP Gruppen uppfyller klart
myndighetskraven: OP Gruppens MREL-relationstal var uppskattningsvis 39 procent
vid årsskiftet 2018.

MREL-kraven fastställs årligen enligt enhetliga principer för alla banker inom
euroområdet som en del av resolutionsbestämmelserna på EU-planet.
Resolutionsmyndighet för OP Gruppen är EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution
Board, SRB) i Bryssel.

Resolutionsnämnden höll OP Gruppens resolutionsstrategi oförändrad.
Resolutionsåtgärderna riktas till OP Företagsbanken som är Single Point of
Entry.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Tuuli Kousa
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer

Ytterligare information:
Ekonomidirektör Vesa Aho
Kontakt via OP:s kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att
med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång,
välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av 153
andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och
närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. OP Gruppen har 1,9 miljoner
ägarkunder.
www.op.fi

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via GlobeNewswire
https://www.pohjola.fi
GlobeNewswire