KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n avainhenkilöille uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä

26.05.2020 klo 17:15 Heeros Oyj: Heeros Oyj:n avainhenkilöille uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä


HEEROS OYJ Yhtiötiedote 26.5.2020 klo 17.15

Heeros Oyj:n avainhenkilöille uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä

Heeros Oyj:n (”Heeros” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmästä, joka koostuu suunnatusta osakeannista ja optio-ohjelmasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu Heeroksen johtoa ja avainhenkilöitä.

Suunnatun osakeannin suuruus on enintään 60.000 uutta Yhtiön osaketta. Osakeannin merkintäaika alkaa 27.5.2020 klo 16.00 ja päättyy 11.6.2020 klo 16.00. Osakkeiden merkintähinta on 2,37 euroa osakkeelta. Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) osakeantipäätöstä edeltävien kolmenkymmenen (30) päivän ajalta. Merkintähinta on maksettava viimeistään 3.7.2020 klo 16:00 mennessä. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatulle osakeannille on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän toteuttaminen.

Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti avainhenkilöille tarjotaan merkittäväksi optio-oikeuksia yhteensä enintään 90.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 90.000 Yhtiön uutta tai Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön osaketta. Annettavat optiot jakautuvat kolmeen optiosarjaan 1/2020A, 1/2020B ja 1/2020C. Jokaisen optiosarjan lukumäärä on 30.000 kappaletta ja osakkeiden merkintähinta on 2,20 euroa.

Optiosarjan 1/2020A ansaintajakso päättyy 31.3.2021 ja osakkeiden merkintäaika on 1.4.2022 - 31.3.2025. Optiosarjan 1/2020B ansaintajakso päättyy 31.3.2022 ja osakkeiden merkintäaika on 1.9.2023 - 31.3.2026. Optiosarjan 1/2020C ansaintajakso päättyy 31.3.2023 ja osakkeiden merkintäaika on 1.9.2024 - 31.3.2026. Optiot tarjotaan vastikkeetta avainhenkilöiden merkittäväksi. Yhtiö säilyttää optiot avainhenkilöiden lukuun. Optioita ei saa luovuttaa tai pantata ilman hallituksen lupaa.  Optioiden merkintäaika alkaa 27.5.2020 klo 16.00 ja päättyy 11.6.2020 klo 16.00. Optioiden antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optiot annetaan avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Kunkin optiosarjan ansaintajakson päättymispäivän saavuttamisen edellytyksenä on se, ettei avainhenkilön toimisuhde ole päättynyt ennen kyseisen optiosarjan ansaintajakson päättymispäivää ja että avainhenkilö on merkinnyt ja maksanut 26.5.2020 päätetyssä suunnatussa osakeannissa kaikki tarjotut Yhtiön osakkeet ja omistaa kunakin ansaintajakson päättymispäivänä edelleen kaikki kyseiset Yhtiön osakkeet. Mikäli avainhenkilö luovuttaa edellä mainittuja osakkeita ja omistusehto ei enää täyty, katsotaan avainhenkilön kyseisenä päivänä luovuttaneen ja siirtäneen Yhtiölle vastikkeetta kaikki optiot, joiden osalta yllä määriteltyä optiosarjan ansaintajakson päättymispäivää ei ole vielä saavutettu.

Osakeannin ja optio-ohjelman tarkemmat ehdot löytyvät Heeroksen verkkosivuilta: https://www.heeros.com/sijoittajille/tietoja-osakkeesta/

Suunnattua osakeantia ja optio-ohjelmaa koskevat päätökset perustuvat Heeroksen varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2020 antamaan valtuutukseen. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on avainhenkilöstön sitouttaminen. Osakeannilla ja optio-ohjelmalla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 150.000 osakkeella.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi, puhelin 050 549 5571

sähköposti marko.kauppi@tenendum.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

GlobeNewswire