KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

13.11.2019 klo 17:00 BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   13.11.2019 klo 17:00 EET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 13.11.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen yhteenlaskettu omistus UPM:n osakkeista ja äänistä on 12.11.2019 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on noussut 26 786 176 osakkeeseen, mikä vastaa 5,01 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 12.11.2019 oli 5,11 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteenlaskettu 
%-osuus (A+B)  Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,01 % 0,09 % 5,11 % Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  4,86 % 0,22 % 5,09 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet 

Osakesarja/ osakelaji 

  Osakkeiden ja
äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja
äänioikeuksien
lukumäärä  Osakkeiden ja
äänioikeuksien
%-osuus  Osakkeiden ja
äänioikeuksien
%-osuus  ISIN-koodi (jos mahdollista)  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)  FI0009005987    26 786 176   5,01 % A YHTEENSÄ    26 786 176   5,01 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja
äänioikeuksien
lukumäärä Osakkeiden ja
äänioikeuksien
%-osuus Securities Lent  N/A  N/A  Osakeomistus 207 065 0,03 % CFD  N/A  N/A  Nettoarvon tilitys 281 390 0,05 %       B YHTEENSÄ  488 455 0,09 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä BlackRock Japan Co., Ltd.     Alle 5 % BlackRock Investment Management, LLC     Alle 5 % BlackRock Investment Management (UK) Limited     Alle 5 % BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Alle 5 % BlackRock International Limited     Alle 5 % BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Alle 5 % BlackRock Fund Advisors     Alle 5 % BlackRock Financial Management, Inc.     Alle 5 % BlackRock Asset Management North Asia Limited     Alle 5 % BlackRock Asset Management Deutschland AG     Alle 5 % BlackRock Asset Management Canada Limited     Alle 5 % BlackRock Advisors, LLC     Alle 5 % BlackRock Advisors (UK) Limited     Alle 5 % BlackRock (Singapore) Limited     Alle 5 % BlackRock (Netherlands) B.V.     Alle 5 %

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

GlobeNewswire