KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Aktia Bank Abp:s nya aktier har registrerats i handelsregistret

14.11.2019 klo 10:00 Aktia Bank Abp:s nya aktier har registrerats i handelsregistret

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
14.11.2019 kl. 10.00

Aktia Bank Abp:s nya aktier har registrerats i handelsregistret

Totalt 77 684 nya aktier har tecknats inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna avsett för Aktia Bank Abp:s medarbetare.

De nya aktierna har registrerats i handelsregistret 14.11.2019. Efter emissionen ökar antalet aktier i Aktia Bank Abp med 77 684 aktier till 69 172 437 aktier. Teckningspriset på 588 387,15 euro har avsatts i sin helhet till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

De nya aktierna medför fulla aktieägarrättigheter i bolaget från och med registreringsdagen 14.11.2019.

Aktierna upptas till fri handel på Nasdaq Helsinki Oy tillsammans med de övriga aktierna från och med 15.11.2019.

Aktia Bank Abp

För ytterligare information:
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning samt personförsäkringar. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.


GlobeNewswire