KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

13.12.2019 klo 15:10 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

 OLVI OYJ                              PÖRSSITIEDOTE 13.12.2019

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Olvi Oyj (y-tunnus 0170318-9) on 13.12.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen FMR LLC:ltä.  FMR LLC:n kontrolloimien yhteisöjen omistusosuus Olvi Oyj:n A-osakkeista on laskenut 4,83 prosenttiin 11.12.2019 tehdyillä osakekaupoilla.

Olvi Oyj:llä on kaksi (2) osakesarjaa. Olvi Oyj:n osakemäärä on yhteensä 20 722 232 kappaletta ja se jakaantuu 3 732 256 K-osakkeeseen ja 16 989 976 A-osakkeeseen. Yhtiökokouksessa jokainen K-sarjan osake tuottaa 20 ääntä ja A-sarjan osake yhden äänen.

1. Kohdeyhtiön nimi: Olvi Oyj
2. Liputuksen peruste: Osakkeiden luovutus
3. Ilmoitusvelvollisen nimi: FMR LLC
4. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä liputusilmoituksessa annettujen tietojen perusteella:

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:   % osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,83 % osakkeista
1,09 % äänistä 0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä 4,83 % osakkeista
1,09 % äänistä 20 722 232 osaketta
91 635 096 ääntä Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  
5,00 % osakkeista
1,13 % äänistä  
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä  
5,00 % osakkeista
0,13 % äänistä  Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009900401   1 001 611 osaketta

1 001 611 ääntä    4,83 % osakkeista

1,09 % äänistä A YHTEENSÄ   1 001 611 osaketta

1 001 611 ääntä    4,83 % osakkeista

1,09 % äänistäTiedot liputusvelvollisesta: Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä FMR LLC
Fidelity Management & Research Company
FMR Co., Inc. 2,17 % osakkeista
0,49 % äänistä   2,17 % osakkeista
0,49 % äänistä
FMR LLC
Fidelity Management & Research Company
Fidelity Management & Research (Japan) Limited 1,45 % osakkeista
0,33 % äänistä   1,45 % osakkeista
0,33 % äänistä
  FMR LLC
Fidelity Management & Research Company
Fidelity Management & Research (U.K.) Inc.
FMR Investment Management (UK) Limited 1,21 % osakkeista
0,27 % äänistä   1,21 % osakkeista
0,27 % äänistä

OLVI OYJ

Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

GlobeNewswire