KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Historian paras tulos

17.02.2020 klo 10:30 Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Historian paras tulos

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.2.2020 KLO 10.30, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Historian paras tulos

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-joulukuun 2019 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Historian paras tulos

Vuosi oli menestys ja teimme historian parhaan tuloksen. Onnistuimme kasvattamaan liiketoiminnan tuottoja 21,9 % ja taseemme kasvoi tilikauden aikana yli 17 %, päätyen lähes 3,5 miljardiin euroon.  Samlinkin osakkeiden myynti kasvatti tuottoja 5,3 milj. eurolla. Kustannusrakenteeseen vaikuttivat muun muassa investoinnit uusiin konttoreihin ja yt-neuvotteluiden kertaluontoiset kulut. Tammi-joulukuun tuloksemme ennen veroja oli 32,7 milj. euroa, kasvua 30,9 %. Vertailukelpoinen tuloksemme ennen veroja kasvoi 7,0 % ja oli 28,0 milj. euroa.

Vuoden viimeinen vuosineljännes sujui odotetun hyvin ja annoimme positiivisen tulosvaroituksen koskien koko tilikauden tulosnäkymiä. Kasvatimme liiketoiminnan tuottoja 26 % ja samaan aikaan pystyimme hillitsemään liiketoiminnan kulujen kasvua. Asunto- ja yritysluottojen kysyntä jatkui voimakkaana ja keskimääräinen lainamarginaali pysyi lähes ennallaan. Neljännen kvartaalin aikana odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan toteutettiin muutoksia, joiden vaikutus tulokseen oli -0,9 milj euroa. Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja kasvoi 25 % ja oli 5,6 milj. Euroa. Vertailukelpoinen tulos pieneni 11,4 % ja oli 5,8 milj. euroa.    

Katse kilpailukyvyn parantamisessa
Olemme vahvistaneet asemaamme keskeisissä kasvukeskuksissa Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Seinäjoella pääsimme muuttamaan uuteen OmaSp pankkitaloon joulukuussa. Joulukuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena kuusi pienempää konttoria päädyttiin yhdistämään läheisiin täyden palvelun konttoreihin.

Pohdimme jatkuvasti liiketoiminnan kasvun ajureita ja siinä yhtenä keskeisenä näkökulmana on jatkuva asiakaspalvelun parantaminen. Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkuu määrätietoisesti ja loppuvuoden aikana uusia lanseerauksia tehtiin erityisesti mobiilimaksamisen palveluissa.

Seuraavan sukupolven peruspankkijärjestelmän kehittämishanke on ollut käynnissä nyt vajaan vuoden. Asiakkaille Temenos-teknologiaan pohjautuva pankkijärjestelmä tarkoittaa tulevaisuudessa uusia tuotteita ja palveluita aiempaa nopeammin ja edelleen parempaa palvelukokemusta monipuolisissa palvelukanavissamme.   

Erinomaisista lähtökohdista uudelle vuosikymmenelle
On mielenkiintoista seurata finanssialan muuttuvaa toimintaympäristöä, joka tarjoaa pankillemme monia mahdollisuuksia. Näkemyksemme on, että korko pysyy poikkeuksellisen alhaisena lähivuodet. Olemme valmistautuneet hyvin tulevaan ja liiketoimintamallimme on rakennettu siten, että pystymme menestymään korkotasosta riippumatta. Odotamme alalla tapahtuvan rakennejärjestelyitä ja olemme mielellämme mukana niissä keskusteluissa.

Muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta OmaSp:n taloudellisen asema ja lähtökohdat vuoteen 2020 ovat erinomaiset. Voimme luottaa siihen, että OmaSp pärjää tehokkaana ja suoraviivaisena toimijana kaikissa olosuhteissa, vaikka seuraammekin hiukan huolestuneena Suomen kansantalouden kehitystä.

Strategiamme ytimessä ovat tyytyväiset asiakkaat ja osaava henkilöstö. Onnistumisten myötä olemme vakiinnuttaneet aseman Pohjoismaiden nopeimmin kasvavana pankkina ja odotamme kannattavan kasvun jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tuloksekas työ on heijastunut positiivisesti myös OmaSp:n markkina-arvoon. Vaalimme hyvää asiakaskokemusta, joka meillä tarkoittaa parasta pankkipalvelua.

Sydämelliset kiitokset asiakkaille, henkilöstölle, omistajille sekä yhteistyökumppaneille vuodesta 2019!

Tammi-joulukuu 2019
• Korkokate kasvoi loka-joulukuussa 11,9 % sekä tammi-joulukuussa 16,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
• Asuntoluottokanta kasvoi vahvasti: loka-joulukuun aikana 4,4 % ja tammi-joulukuussa 20,3 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 6,2 % ja 21,3 %.
• Talletuskanta kasvoi viimeisen kvartaalin kuluessa 0,6 %, kun koko vuoden kasvu oli 13,9 %.
• Palkkiotuottojen ja -kulujen netto -erä kasvoi loka-joulukuussa 32,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vertailukauden erää rasitti listautumisen kulut. Koko vuoden kasvu erän osalta oli 5,2 %.
• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 26,0 % loka-joulukuussa ja olivat yhteensä 23,0 (18,2) milj. euroa. Koko vuoden aikana liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 22,0 % ja olivat yhteensä 92,6 (76,0) milj. euroa.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat loka-joulukuussa 3,6 (0,2) milj. euroa. Vastaava erä tammi-joulukuussa oli 9,6 (3,7) milj. euroa.
• Kulu-tuottosuhde parani selvästi vuoteen 2018 verrattuna ja oli loka-joulukuulta 59,5 (74,0) % ja koko vuodelta 54,4 (62,2) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde koko vuodelta oli 56,7 (61,1) %.
• Neljännen kvartaalin tulos ennen veroja kasvoi 25,0 % vertailukauteen nähden ja oli 5,6 (4,5) milj. euroa. Koko vuoden tulos ennen veroja oli 32,7 (25,0) milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen 30,9 %.
• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja loka-joulukuulta pieneni 11,4 % vertailukauteen nähden ja oli 5,8 (6,6) milj. euroa. Neljännen kvartaalin aikana odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan toteutettiin muutoksia, joiden vaikutus tulokseen oli -0,9 milj. euroa. Muutoksen vaikutusta ei ole huomioitu vertailukelpoisessa tuloksessa. Koko vuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 7,0 % 28,0 (26,2) milj. euroon. 

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-12/2019 1-12/2018 Δ % 2019 Q4 2018 Q4 Δ % Korkokate 57 522 49 351 17 % 15 020 13 426 12 % Palkkiotuotot ja –kulut, netto 25 414 24 158 5 % 6 327 4 785 32 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -9 567 -3 746 155 % -3 644 -196 1757 % Tulos ennen veroja 32 684 24 976 31 % 5 646 4 516 25 % Kulu-tuottosuhde, % 54,4 % 62,2 % -13 % 59,5 % 74,0 % -20 % Taseen loppusumma 3 416 530 2 914 661 17 % 3 416 530 2 914 661 17 % Oma pääoma 319 865 290 330 10 % 319 865 290 330 10 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,9 % 0,7 % 20 % 0,5 % 0,5 % 3 % Oman pääoman tuotto, ROE % 9,0 % 7,6 % 18 % 5,7 % 5,5 % 4 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,93 0,78 19 % 0,16 0,13 19 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 16,8 % 18,4 % -9 % 16,8 % 18,4 % -9 %               Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 28 045 26 210 7 % 5 835 6 583 -11 % Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde, % 56,7 % 61,1 % -7 % 57,0 % 66,1 % -14 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 7,4 % 8,0 % -8 % 5,9 % 7,9 % -26 %

Näkymät tilikaudelle 2020
Yhtiön liiketoimintavolyymien ennakoidaan jatkavan vahvaa kasvua tilikauden 2020 ajan. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä. Lisäksi yhtiö on sopeuttanut konttoriverkostoaan vastaamaan entistä paremmin muuttunutta toimintaympäristöä.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja sekä tuloksen ennen veroja osalta. Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Tulosohjeistus tilikaudelle 2020
Kannattavan kasvun jatkuessa yhtiö arvioi, että konsernin vuoden 2020 vertailukelpoinen tulos ennen veroja sekä tulos ennen veroja pysyy samalla tasolla tai kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,19 euroa jokaiselle vuodelta 2019 osinkoon oikeuttavalle osakkeelle. Hallituksen ehdotus on yhtiön osinkopolitiikan mukainen. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2019.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous
Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.4.2020. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen.


Oma Säästöpankki Oyj


Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talous- ja hallintojohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Median lisätieto- ja haastattelupyynnöt:
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite

OmaSp Tilinpäätöstiedote 2019

GlobeNewswire