KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi 3 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja yhtiö aloittaa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana(GlobeNewswire)

14.02.2020 klo 08:00 Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi 3 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja yhtiö aloittaa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019: Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi 3 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja yhtiö aloittaa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana

Verkkokauppa.com Oyj – tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) 14.2.2020 klo 8.00

1.10.–31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto 160 miljoonaa euroa (10–12/2018:156), kasvua 3 %Myyntikate 22,2 miljoonaa euroa (22,9), pieneni -3 %Myyntikate 13,9 % liikevaihdosta (14,7 %)Liiketulos 4,5 miljoonaa euroa (5,9)Liiketulosprosentti 2,8% liikevaihdosta (3,8%)Katsauskauden tulos 3,2 miljoonaa euroa (4,4)Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,10)KESKEISET TUNNUSLUVUT (IFRS) 10-12/2019 10-12/2018 Muutos% 1-12/2019 1-12/2018 Muutos%               Liikevaihto, tuhatta euroa 159 908 155 852 3 % 504 113 477 833 5 % Myyntikate, tuhatta euroa 22 198 22 933 -3 % 73 874 72 020 3 % Myyntikate-% 13,9 % 14,7 % -6 % 14,7 % 15,1 % -3 % Käyttökate, tuhatta euroa 5 713 7 205 -21 % 16 330 18 414 -11 % Käyttökate-% 3,6 % 4,6 % -23 % 3,2 % 3,9 % -16 % Liiketulos, tuhatta euroa 4 467 5 946 -25 % 11 290 13 324 -15 % Liiketulos-% 2,8 % 3,8 % -27 % 2,2 % 2,8 % -20 % Kauden tulos, tuhatta euroa 3 236 4 443 -27 % 7 810 9 334 -16 %

             

1.1.–31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto 504 miljoonaa euroa (1–12/2018: 478), kasvua 5 %Myyntikate 73,9 miljoonaa euroa (72,0), kasvua 5 %Myyntikate 14,7 % liikevaihdosta (15,1 %)Liiketulos 11,3 miljoonaa euroa (13,3)Liiketulosprosentti 2,2 % liikevaihdosta (2,8%)Katsauskauden tulos 7,8 miljoonaa euroa (9,3)Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle neljännesvuosittain jaettavaa osinkoa yhteensä 0,214 euroa osaketta kohti tilikaudelta 2019Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,21)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 18.12.2019, että Suomen BKT kasvaa 1,0 % vuonna 2020.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12–15 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa) vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 3 % ja oli 160 miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin onnistuneella Black Friday -myynnillä, lisääntyneillä markkinointipanostuksilla sekä tehokkaalla kampanjoinnilla. Black Friday -kampanjoiden aikana yhtiö rikkoi kaikki aiemmat myyntiennätyksensä kaikissa kanavissa, mikä korvasi maltillisen myynnin kehityksen ennen ja jälkeen Black Fridayn. Muutokset veronpalautusten aikatauluissa sekä kuluttajien epävarmuus tuotteiden toimituksista lakosta johtuen vaikuttivat negatiivisesti kuluttajien käyttäytymiseen joulun myyntisesongin aikana.

Kodinelektroniikan markkinan keskittyminen kolmelle isolle toimijalle jatkui. Markkina kasvoi GfK:n mukaan loka-joulukuussa 4,4 %. Verkkokauppa.com jatkoi edelleen markkinointipanostuksiaan sekä kilpailukykyistä hinnoittelua. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö kasvoi markkinoita nopeammin pienemmissä tuotealueissa, parhaissa jopa 40 %. Myynti suurissa tuotekategorioissa laski tiukan markkinatilanteen takia. Neljännen vuosineljänneksen myyntikate oli 13,9 % ja edellisvuotta matalampi (Q4/2018 14,7 %) johtuen erityisesti Black Fridayn aikaisesta kampanjoinnista. Yhtiön viimeisen neljänneksen liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (Q4/2018: 5,9 miljoonaa euroa) pääosin alhaisemman myyntikatteen vuoksi. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 6 % 504 miljoonaan euroon liiketuloksen ollessa 11,3 miljoonaa euroa. GfK:n mukaan kodinelektroniikan markkina kasvoi Suomessa tammi-joulukuussa 2,9 %.

Paremman kannattavuuden saavuttamiseksi yhtiö investoi teknologioiden kehittämiseen useissa liiketoiminnoissaan. Nämä investoinnit parantavat entisestään yhtiön kustannusrakennetta. Yhtiö selvittää uusia kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja tuotekategorioiden laajentamiseksi. Hyödyntämällä ensiluokkaisen matalia operatiivisia kuluja ja jatkuvasti paranevia prosesseja yhtiö uskoo parantavansa kannattavuutta tulevien vuosien aikana. Markkinoita nopeampi kasvu uskotaan saavutettavan kasvattamalla markkinaosuutta keskisuurissa tuotekategorioissa. Yhtiö valmistelee lisäksi uusien alakategorioiden julkaisua vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Verkkokauppa.comin brändin tunnettuus oli yhtiön historian korkein vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla parantuneen brändimainonnan ja mediamixin ansiosta. Brändin spontaanin tunnettuuden (top of mind) vahvistamista jatketaan seuraavaksi kevään aikana televisiossa valtakunnallisten mainoskampanjoiden muodossa. Vahva bränditunnettuus yhdistettynä tehokkaaseen markkinointiin parantaa yhtiön kannattavuutta myös jatkossa. Asiointikokemuksen parantaminen jatkuu muun muassa nettikaupan käytettävyyttä, hakutoimintoja ja tuotetietojen saatavuutta kehittämällä. Tämän lisäksi Jätkäsaaren myymälän uudistamista jatketaan asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä. Erikoisliikkeiden vähentyminen jatkuu edelleen, mikä tukee vähittäiskaupan nopeaa siirtymistä verkkoon. Lisäksi läpinäkyvyys ja vastuullisuus vaikuttavat yhä enemmän kuluttajien ostopäätöksiin. Verkkokauppa.com aikoo määrätietoisesti jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista saavuttaakseen johtavan aseman Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa. Matkallaan kohti markkinajohtajuutta yhtiö vahvistaa jatkuvasti kilpailuetujaan ja parantaa asiakaskokemusta. Tuotteiden erinomainen saatavuus, tunnetuin brändi, monipuoliset toimitusvaihtoehdot sekä pääkilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Myös tänä vuonna arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy verkkoon. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 %, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

Yhtiön seuraava merkkipaalu lähestyy sen aloittaessa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana. Suunnitellun muutoksen tavoitteena on viestiä Verkkokauppa.comin kasvua julkisena osakeyhtiönä, parantaa yhtiön tunnettuutta sijoittajien keskuudessa ja lisätä yhtiön osakkeen likviditeettiä.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Loka-joulukuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi loka-joulukuu 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 4,1 miljoonaa euroa ja oli 159,9 miljoonaa euroa (155,9). Erityisesti kasvoi, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, lelujen, kellojen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa loka-joulukuussa 4,4 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus säilyi vertailuvuoden tasolla. Sen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus kasvoi 0,6 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat loka-joulukuussa 9,1 % ja olivat 9,1 miljoonaa euroa (8,4). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut pienenivät 0,4 % ja olivat 7,5 miljoonaa euroa (7,6). Verkkokauppa.com lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua. Samalla muut liiketoiminnan kulut pienenivät.

Yhtiön liiketulos loka-joulukuussa 2019 oli 4,5 miljoonaa euroa (5,9) ja kauden tulos 3,2 miljoonaa euroa (4,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,10).

Tammi-joulukuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 5,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 26,3 miljoonaa euroa ja oli 504,1 miljoonaa euroa (477,8). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, audio- ja hifi-tuotteiden, grillaustarvikkeiden, oheislaitteiden, suurten kodinkoneiden, kellojen sekä urheilutarvikkeiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa tammi-joulukuussa 2,9 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,1) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com myi katsauskaudella erääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskienhallintaa. Luottotappiovaraus kasvoi 0,6 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-joulukuussa 7,6 % ja olivat 32,6 miljoonaa euroa (30,3). Kasvu johtui pääasiallisesti myymälöiden, osto-osaston ja tietohallinnon kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,6 % ja olivat 25,5 miljoonaa euroa (23,7). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

Yhtiön liiketulos tammi-joulukuussa 2019 oli 11,3 miljoonaa euroa (13,3) ja kauden tulos 7,8 miljoonaa euroa (9,3).

Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,21).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 9,7 miljoonaa euroa (8,9). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin käyttöpääoman vähenemisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.comin käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi tietohallinnon palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,4). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-joulukuussa 2019 olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,4).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta alkaen 1.7.2019.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 6 813 481 kappaletta, mikä oli 15,1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,455 euroa ja alin 2,85 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 3,67 euroa. Kauden osakevaihto oli 25,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,53 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 159 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 31.12.2019 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2019 aikana yhteensä 35 337 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 31.12.2019 oli 81 296 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,18 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2019). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkio-ohjelma.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa oli kolme sitouttamisjaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että ohjelmaan osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 arviolta enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet. Ohjelman kohderyhmään kuuluu molemmilla sitouttamisjaksoilla noin kymmenen henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosake kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Ohjelmasta maksettavat palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Yhtiön lisäosakeohjelman 2018–2020 viimeistä sitouttamisjaksoa 2020–2022 ei toteuteta lainkaan, sillä se korvataan tällä uudella, perustetulla suoriteperusteisella lisäosakeohjelmalla 2020–2022.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 4 % ja oli joulukuun 2019 lopussa 758 (683). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Taina Suorsa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2019 alkaen. Vesa Järveläinen nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi 1.1.2019 alkaen. Järveläinen jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Kalle Koutajoki nimitettiin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.12.2018. Koutajoki aloitti Verkkokauppa.comissa 25.2.2019. Talousjohtaja Jussi Tallgren jätti tehtävänsä 20.8.2019 ja yhtiön uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Mikko Forsell 2.9.2019 alkaen.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

Panu Porkka, toimitusjohtajaMikko Forsell, talousjohtajaHenrik Weckström, IT-kehitysjohtajaMiika Heinonen, logistiikkajohtajaVesa Järveläinen, kaupallinen johtajaSeppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtajaTaina Suorsa, henkilöstöjohtajaKalle Koutajoki, myyntijohtaja

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 2 160 382,33 euroa eli 0,048 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset), yhteensä enintään 6 759 769,50 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti maksaa osinkoa 0,048 euroa (yhteensä 2 160 382,33 euroa) osaketta kohti. Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,150 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2019 aikana.

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä 2 208 191,37 euroa).

Hallitus päätti 9.8.2019 maksaa osinkoa 0,050 euroa osakkeelta (yhteensä 2 253 256,50 euroa).

Hallitus päätti 25.10.2019 maksaa osinkoa 0,051 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 298 321,63 euroa).

EHDOTUS OSINGONJAOSTA

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 35 952 543,57 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj:n tilikauden voitto 7 810 067,76 euroa siirretään kertyneet voittovarat -tilille ja että osinkoa jaetaan yhteensä 0,214 euroa osaketta kohti vuodelta 2019.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018. Verkkokauppa.com antoi 13.2.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com julkaisi 12.2.2019 IFRS vertailutiedot tilikaudelta 2017.

Verkkokauppa.com julkaisi 15.2.2019 IFRS-standardien mukaan päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2019 sopineensa yhteensä 20 miljoonan euron valmiusluottolimiiteistä (RCF). Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020, että se selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana.

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020 uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 14.2.2020 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 14.2.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.


TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Vuosikertomus 2019 julkaistaan verkossa viikon 10 aikana, 2020Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020, perjantaina 24.4.2020Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020, perjantaina 24.7.2020Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020, perjantaina 23.10.2020

Helsingissä 14. helmikuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


VERKKOKAUPPA.COM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019

Sisällysluettelo

1      Päälaskelmat

1.1         Tuloslaskelma

1.2         Laaja tuloslaskelma

1.3         Tase

1.4         Rahavirtalaskelma

1.5         Laskelma oman pääoman muutoksista

2      Liitetiedot

2.1         Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

2.2         Segmenttiraportointi

2.3         Liikevaihto asiakassopimuksista

2.4         Toiminnan kausiluontoisuus

2.5         Käyttöoikeusomaisuuserät

2.6         Myyntisaamiset

2.7         Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

2.8         Osingot

2.9         Lähipiiritapahtumat

2.10      Vakuudet ja vastuusitoumukset

2.11      Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

2.12      Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

3      Lisäinformaatio

3.1         Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

3.2         Vaihtoehtoiset tunnusluvut

3.3         Tunnuslukujen laskentaperiaatteet


1       Päälaskelmat

1.1          Tuloslaskelma

    10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Tuhatta euroa Liite 2019 2018 2019 2018             Liikevaihto 2.3 159 908 155 852 504 113 477 833             Liiketoiminnan muut tuotot   153 175 555 389 Materiaalit ja palvelut   -137 710 -132 919 -430 239 -405 813 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -9 115 -8 352 -32 595 -30 300 Poistot   -1 246 -1 259 -5 040 -5 090 Liiketoiminnan muut kulut   -7 523 -7 551 -25 504 -23 696             Liiketulos   4 467 5 946 11 290 13 324             Rahoitustuotot   2 2 64 9 Rahoituskulut   -421 -399 -1 591 -1 670             Tulos ennen veroja   4 048 5 550 9 763 11 662             Tuloverot   -812 -1 106 -1 953 -2 328             Kauden tulos   3 236 4 443 7 810 9 334             Kauden tuloksen jakautuminen           Yhtiön omistajille   3 236 4 443 7 810 9 334             Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos           Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)   0,07 0,10 0,17 0,21

1.2          Laaja tuloslaskelma

    10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Tuhatta euroa   2019 2018 2019 2018             Kauden tulos   3 236 4 443 7 810 9 334             Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi           Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista   - - - -  Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista   0 - 0 -15 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen   0 0 0 -15 Kauden laaja tulos   3 236 4 443 7 810 9 319             Kauden laajan tuloksen jakautuminen           Yhtiön omistajille   3 236 4 443 7 810 9 319

1.3          Tase

Tuhatta euroa Liite 31.12.2019 31.12.2018 Pitkäaikaiset varat       Aineettomat hyödykkeet   592 1 067 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   2 381 1 970 Käyttöoikeusomaisuuserät 2.5 18 770 21 764 Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 2.7 266 275 Laskennalliset verosaamiset   1 195 1 112 Myyntisaamiset 2.6,2.7 1 882 1 544 Muut pitkäaikaiset saamiset 2.7 435 438 Pitkäaikaiset varat yhteensä   25 521 28 171         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus   66 702 65 784 Myyntisaamiset 2.6,2.7 14 620 15 266 Muut saamiset   1 143 1 752 Tuloverosaamiset   278 199 Siirtosaamiset   9 424 9 823 Rahavarat 2.7 42 495 46 746 Lyhytaikaiset varat yhteensä   134 662 139 570         Varat yhteensä   160 183 167 741         Oma pääoma       Osakepääoma   100 100 Omat osakkeet   -701 -502 Käyvän arvon rahasto   00 -33 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 707 25 585 Kertyneet voittovarat   3 647 3 082 Kauden tulos   7 810 9 334 Oma pääoma yhteensä 1.5 36 563 37 565         Pitkäaikaiset velat       Vuokrasopimusvelat 2.7 19 676 22 753 Laskennalliset verovelat   7 18 Varaukset   660 560 Pitkäaikaiset velat yhteensä   20 343 23 331         Lyhytaikaiset velat       Vuokrasopimusvelat 2.7 3 758 3 592 Saadut ennakkomaksut   3 819 4 301 Ostovelat 2.7 73 068 80 695 Muut lyhytaikaiset velat   7 892 4 077 Siirtovelat   14 741 14 181 Lyhytaikaiset velat yhteensä   103 277 106 845         Velat yhteensä   123 620 130 176         Oma pääoma ja velat yhteensä   160 183 167 741

1.4          Rahavirtalaskelma                        

  1-12 1-12/ Tuhatta euroa 2019 2018 Liiketoiminnan rahavirta     Tulos ennen veroja 9 763 11 662 Oikaisut     Poistot ja arvonalentumiset 5 040 5 090 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset - - Rahoitustuotot ja -kulut 1 527 1 630 Muut oikaisut 476 69 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 16 806 18 451 Käyttöpääoman muutos     Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)  -335  -506 Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) 1 653  -7 384 Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)  -918  -18 772 Lyhytaikaisten ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (‒)  -3 650 21 276 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 13 557 13 065 Maksetut korot  -59  -38 Saadut korot 7 9 Vuokrasopimusvelkojen koron osuus  -1 483  -1 632 Maksetut välittömät verot  -2 333  -2 543 Liiketoiminnan rahavirta 9 690 8 861       Investointien rahavirta     Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin  -1 016  -582 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  -186  -774 Investoinnit oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin - - Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 57 - Investointien rahavirta  -1 145  -1 356       Rahoituksen rahavirta     Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-)  -3 690  -3 939 Maksetut osingot  -8 908  -8 195 Omien osakkeiden hankinta  -198  -502 Rahoituksen rahavirta  -12 796  -12 636       Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒)  -4 251  -5 131       Rahavarat tilikauden alussa 46 746 51 878 Rahavarat tilikauden lopussa 42 495 46 7461.5          Laskelma oman pääoman muutoksista

A  Osakepääoma E  Kertyneet voittovarat   B  Omat osakkeet F  Oma pääoma yhteensä C  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       D  Käyvän arvon rahasto      


Tuhatta euroa A B C D E F Oma pääoma 1.1.2018 100 - 25 493  -18 11 222 36 797 Kauden tulos - - - - 9 334 9 334 Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - -  -15 -  -15 Kauden laaja tulos yhteensä - - -  -15 9 334 9 319 Osingonjako - - - -  -8 195  -8 195 Omien osakkeiden hankinta -  -502 - - -  -502 Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - - 92 - - 92 Osakeperusteiset maksut - - - - 54 54 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -  -502 92 -  -8 141  -8 551 Oma pääoma 31.12.2018 100  -502 25 585  -33 12 416 37 565                             Tuhatta euroa A B C D E F Oma pääoma 1.1.2019 100  -502 25 585  -33 12 416 37 565 Kauden tulos - - - - 7 810 7 810 Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - - 33 - 33 Kauden laaja tulos yhteensä - - - 33 7 810 7 843 Osingonjako - - - -  -8 908  -8 908 Omien osakkeiden hankinta -  -198 - - 0  -198 Omien osakkeiden luovutukset - hallituspalkkiot - - 122 - - 122 Osakeperusteiset maksut - - - - 139 139 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -  -198 122 -  -8 769  -8 845 Oma pääoma 31.12.2019 100  -701 25 707 - 11 457 36 563

2        Liitetiedot

2.1          Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019 on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 7. maaliskuuta 2019 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 erillisellä yhtiötiedotteella IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna. Yhtiötiedotteessa on kuvattu myös keskeisimmät muutokset laatimisperiaatteisiin.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2019 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö

Tätä tilinpäätöstiedotetta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

2.2          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

2.3          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

            10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Tuhatta euroa 2019 2018 2019 2018 Yhtenä ajankohtana 158 266 153 997 498 343 470 971 Ajan kuluessa 1 641 1 855 5 770 6 862 Liikevaihto yhteensä 159 908 155 852 504 113 477 833

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Tuhatta euroa 2019 2018 2019 2018 Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 346 330 1 293 1 123 Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 519 562 1 983 2 019 Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 865 892 3 276 3 142

2.4          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

2.5          Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Kirjanpitoarvo 1.1. 21 764 24 589 Lisäykset 113 284 Uudelleenarvostukset 700 716 Vähennykset -33 - Poistot ja arvonalentumiset -3 774 -3 825 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 18 770 21 764

Verkkokauppa.com Oyj on soveltanut IFRS16 -vuokrasopimusstandardia ennenaikaisesti ja täysin takautuvasti IFRS-standardeihin siirtymisen yhteydessä vuonna 2018. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Tilikausilla 2018 ja 2019 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin sekä vuonna 2018 tapahtuneeseen muutokseen Jätkäsaaren vuokrasopimuksessa perustuen alkuperäisiin sopimusehtoihin.

2.6          Myyntisaamiset

  31.12.2019 31.12.2018 Tuhatta euroa Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä Erääntymättömät saamiset 12 226 101 12 553 212 1-60 päivää erääntyneet 4 399 331 4 305 173 61-120 päivää erääntyneet 419 110 455 136 Yli 121 päivää erääntyneet 17 17 33 14 Yhteensä 17 061 559 17 345 535

2.7          Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

31.12.2019, tuhatta euroa Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotet-tuun hankinta-menoon Vuokra-sopimus-velat   Arvostusryhmä   Tasearvo Pitkäaikaiset rahoitusvarat         Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) -     - Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266     266 Myyntisaamiset ja muut saamiset   2 317   2 317 Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 2 317   2 583           Lyhytaikaiset rahoitusvarat         Myyntisaamiset   14 620   14 620 Rahavarat   42 495   42 495 Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä   57 116   57 116           Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 59 432   59 698           Pitkäaikaiset rahoitusvelat         Vuokrasopimusvelat     19 676 19 676 Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä     19 676 19 676           Lyhytaikaiset rahoitusvelat         Vuokrasopimusvelat     3 758 3 758 Ostovelat   73 068   73 068 Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   73 068 3 758 76 826           Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä   73 068 23 434 96 502


31.12.2018, tuhatta euroa Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotet-tuun hankinta-menoon Vuokra-sopimus-velat   Arvostusryhmä   Tasearvo Pitkäaikaiset rahoitusvarat         Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) 9     9 Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266     266 Myyntisaamiset ja muut saamiset   1 982   1 982 Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 275 1 982   2 257           Lyhytaikaiset rahoitusvarat         Myyntisaamiset   15 266   15 266 Rahavarat   46 746   46 746 Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä   62 012   62 012           Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 275 63 994   64 269           Pitkäaikaiset rahoitusvelat         Vuokrasopimusvelat     22 753 22 753 Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä     22 753 22 753           Lyhytaikaiset rahoitusvelat         Vuokrasopimusvelat     3 592 3 592 Ostovelat   80 695   80 695 Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   80 695 3 592 84 287           Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä   80 695 26 344 107 039

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

2.8          Osingot

Katsauskauden ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2019     Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa   8.4.2019 0,048   21.5.2019 0,049   20.8.2019 0,050   5.11.2019 0,051 Osingot yhteensä, tuhatta euroa   8 908       2018     Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa   3.4.2018 0,044   16.5.2018 0,045   21.8.2018 0,046   6.11.2018 0,047 Osingot yhteensä, tuhatta euroa   8 195

2.9          Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

            Tuhatta euroa 2019 2018 Tavaroiden ja palveluiden myynti     Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen 46 31       Tavaroiden ja palveluiden osto     Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään - 19                   Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot      Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 7 7        Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 0 2

2.10        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Omasta puolesta annetut vakuudet     Takaukset 2 652 2 850       Muut vastuut ja vastuusitoumukset 11 14

2.11        Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

2.12        Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

3       Lisäinformaatio

3.1          Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

  10-12 7-9 4-6/ 1-3/ 10-12/ Tuhatta euroa 2019 2019 2019 2019 2018             Liikevaihto 159 908 120 560 107 848 115 797 155 852             Liiketoiminnan muut tuotot 153 118 119 164 175 Materiaalit ja palvelut  -137 710  -101 611  -92 521  -98 398  -132 919 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -9 115  -7 614  -8 114  -7 751  -8 352 Poistot  -1 246  -1 255  -1 258  -1 281  -1 259 Liiketoiminnan muut kulut  -7 523  -5 866  -5 884  -6 231  -7 551             Liiketulos 4 467 4 333 190 2 301 5 946             Rahoitustuotot 2 59 1 3 2 Rahoituskulut  -421  -391  -382  -397  -399             Tulos ennen veroja 4 048 4 000  -191 1 906 5 550             Tuloverot  -812  -797 37  -381  -1 106             Kauden tulos 3 236 3 203  -154 1 525 4 443             Kauden tuloksen jakautuminen           Yhtiön omistajille 3 236 3 203  -154 1 525 4 443             Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos           Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,07 0,07 0,00 0,03 0,10

3.2          Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja.

    2019 FY   2018 FY   Q1 Q2 Q3 Q4 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 2018                       Liikevaihto, tuhatta euroa 115 797 107 848 120 560 159 908  504 113 102 693 102 414 116 874 155 852 477 833 Myyntikate, tuhatta euroa 17 399 15 327 18 949 22 198 73 874 16 706 15 024 17 358 22 933 72 020 Myyntikate-% 15,0 % 14,2 % 15,7 % 13,9%  14,7%  16,3 % 14,7 % 14,9 % 14,7 % 15,1 % Käyttökate, tuhatta euroa 3 581 1 448 5 588 5 713  16 330 3 955 2 291 4 962 7 205 18 414 Käyttökate-% 3,1 % 1,3 % 4,6 % 3,6%  3,2% 3,9 % 2,2 % 4,2 % 4,6 % 3,9 % Liiketulos, tuhatta euroa 2 301 190 4 333 4 467  11 290 2 663 1 012 3 702 5 946 13 324 Liiketulos-% 2,0 % 0,2 % 3,6 % 2,8%  2,2% 2,6 % 1,0 % 3,2 % 3,8 % 2,8 % Kauden tulos, tuhatta euroa 1 525 -154 3 203 3 326 7 810 1 813 462 2 615 4 443 9 334                       Omavaraisuusaste, % 26,5 27,7 25,6 23,4  23,4 29,9 28,6 27,8 23,0 23,0 Nettovelkaantumisaste, % -24,0 -2,6 -28,4 -52,1  -52,1 3,0 20,0 3,8 -54,3 -54,3 Henkilöstö kauden lopussa* 657 731 688 758  758 681 687 659 683 683                       Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,00 0,07 0,07  0,17 0,04 0,01 0,06 0,10 0,21 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,00 0,07 0,07  0,17 0,04 0,01 0,06 0,10 0,21 Osakkeiden lukumäärä yhteensä 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130  45 065 130  45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 Omien osakkeiden lukumäärä 57 164 101 001 90 928 81 296  81 296 0 82 500 71 368 64 633 64 633 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 45 003 686 44 964 129 44 944 056 44 98 834  44 983 834 45 065 130 45 058 179 45 046 433 45 042 616 45 042 616 Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 45 096 269 45 057 712 45 057 712 44 944 424  44 944 424 45 065 130 45 058 179 45 096 433 45 092 616 45 092 616

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

3.3          Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ   PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE MYYNTIKATE  

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

    Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.  

MYYNTIKATE, %

  (Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto x 100 Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta. KÄYTTÖKATE (EBITDA) Liiketulos + poistot + arvonalentumiset   Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.  

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

  (Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto x 100 Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.  

LIIKETULOS

  Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja   Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen.  

LIIKETULOS, %

  Liiketulos/
Liikevaihto x 100 Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.  

OMAVARAISUUSASTE, %

  Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot   Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.  

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

  Korolliset velat + vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä x 100 Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta. LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo     LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet    

Liite

Verkkokauppa.com Oyj IFRS tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

GlobeNewswire