KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

QPR Softwaren osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019

24.10.2019 klo 09:00 QPR Softwaren osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 24.10.2019 KLO 9.00


Prosessilouhinnan vahva kasvu jatkui

Tammi - syyskuu 2019

Liikevaihto oli 7 015 tuhatta euroa (tammi-syyskuu 2018: 7 376). Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihto kasvoi 42%, mutta konsernin liikevaihto laski 5 % prosessimallinnus- ja suorituskykyohjelmistojen liikevaihdon laskun vuoksi. Liiketulos -90 tuhatta euroa (391). Liiketuloksen lasku johtui liikevaihdon laskun ohella panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.Liiketulos -1 % liikevaihdosta (5).Tulos ennen veroja -113 tuhatta euroa (207). Katsauskauden tulos -42 tuhatta euroa (131). Tulos/osake -0,004 euroa (0,011).

Heinä- syyskuu 2019

Liikevaihto oli 1 981 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2018: 2 222) Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihdon kasvu oli vahvaa, mutta konsernin liikevaihto laski suorituskykyjohtamisen ja mallinnuksen ohjelmisto- ja konsultointiliiketoimintojen liikevaihdon laskun vuoksi.Liiketulos -119 tuhatta euroa (109). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.Liiketulos -6 % liikevaihdosta (5).Tulos ennen veroja -116 tuhatta euroa (113). Vuosineljänneksen tulos -85 tuhatta euroa (91).

Näkymät ja tulosohjaus tilikaudelle 2019 ovat muuttumattomat, ja yhtiön 15.10.2019 pörssitiedotteena julkistetun mukaiset.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa (process mining) kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Arvioimme prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla.

Näkymät tilikaudelle 2019

QPR arvioi liikevaihtonsa laskevan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa) sekä liiketuloksensa olevan lievästi tappiollinen (0 – 4 % liikevaihdosta). Prosessilouhintaliiketoiminnan arvioidaan jatkavan vahvaa kasvua vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020 – 2022 on keskimäärin 15 – 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Prosessilouhintaliiketoiminnassa tavoittelemme keskimäärin yli 50 %:n vuotuista kasvua.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

                Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu 7-9/
2019 7-9/
2018 Muutos,
% 1-9/
2019 1-9/
2018 Muutos,
% 1-12/
2018                 Liikevaihto 1 981 2 222 -11 7 015 7 376 -5 10 047 Käyttökate 188 348 -46 838 1 109 -24 1 470  % liikevaihdosta 9,5 15,7   11,9 15,0   14,6 Liiketulos -119 109 -209 -90 391 -123 521  % liikevaihdosta -6,0 4,9   -1,3 5,3   5,2 Tulos ennen veroja  -116 113 -203 -113 207 -155 335 Katsauskauden tulos -85 91 -194 -42 131 -132 320  % liikevaihdosta -4,3 4,1   -0,6 1,8   3,2                 Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu) -0,007 0,008 -194 -0,004 0,011 -132 0,027 Oma pääoma/osake, euroa  0,227 0,216 5 0,227 0,216 5 0,231                 Liiketoiminnan rahavirta -59 -563 90 937 1 176 -20 1 335 Rahavarat kauden lopussa 470 534 -12 470 534 -12 505 Korollinen nettovelka  -116 -534 -78 -116 -534 -78 -505 Nettovelkaantumisaste, %  -4,1 -19,9 -79 -4,1 -19,9 -79 -17,6 Omavaraisuusaste, %  58,4 58,0 1 58,4 58,0 1 48,6 Oman pääoman tuotto, % -11,9 13,8 -186 -2,0 6,4 -131 11,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % -13,9 16,2 -186 -3,1 19,6 -116 18,9


RAPORTOINTI                                                              

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

Tämän osapuolivuosikatsauksen luvut on raportoitu 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset–standardin mukaisesti tämän tiedotteen kohdassa laatimisperiaatteet tarkemmin kuvatulla tavalla.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Panostukset prosessilouhintaohjelmistoon tuottivat tulosta myös päättyneellä vuosineljänneksellä, ja tämän liiketoiminta-alueen kansainvälinen ohjelmistomyynti jatkoi kasvuaan. Prosessilouhintaohjelmistomme liikevaihdon kasvu ylsi tammi-syyskuussa 42 %:n kasvuun.

Prosessilouhinta ja -analytiikkaohjelmistot ovat globaalisti vahvistamassa asemiaan erityisesti suurten organisaatioiden toiminnan analysointivälineenä. Analysointituloksia käytetään liiketoiminnan kehitykseen, prosessien optimointiin ja automatisointiin sekä muun muassa digitalisoinnin vaatimien suurten muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Prosessilouhintaohjelmiston tuotekehitys eteni katsauskaudella hyvin. Lisäsimme tuotteeseen muun muassa ominaisuuksia, joiden avulla voidaan aiempaa helpommin ja tarkemmin mitata prosessien suorituskykyä sekä tukea prosessiautomaatiohankkeita. Uusien ominaisuuksien ansiosta organisaatioiden todellista toimintaa voidaan myös aiempaa helpommin verrata suunniteltuihin prosesseihin ja toimintamalleihin. Lisäksi toimme tuotteeseen uusia tekoälyyn perustuvia toiminnan klusterointi- ja ennustamistoimintoja.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailu säilyi odotetusti kireänä. Emme yltäneet edellisvuoden tammi-syyskuun liikevaihtoon, joka sisälsi useita merkittäviä suorituskykyjohtamisen ohjelmistokauppoja kehittyvillä markkinoilla. Mallinnusohjelmistojemme liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kiristynyt kilpailu sekä Suomen julkisella sektorilla tekemämme pilvipalvelujen hinnoittelumuutos, jolla pyrimme lisäämään kokonaisarkkitehtuuriohjelmistomme käyttäjämäärää merkittävästi pitkällä tähtäimellä.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

Heinä-syyskuu 2019

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 981 tuhatta euroa (2 222). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 61 % (58).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 436 tuhatta euroa (533) ja laski 18 % johtuen suorituskykyjohtamisen ohjelmiston lisenssimyynnin laskusta Lähi-idässä. Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin ohjelmistolisenssimyynti kasvoi. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 761 tuhatta euroa (768).

Pilvipalvelujen liikevaihto oli 269 tuhatta euroa (338).  Liikevaihdon lasku johtui Suomen julkisella sektorilla toteuttamastamme mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta, jolla pyrimme kyseisen ohjelmiston merkittävään käyttäjämäärän kasvuun pitkällä tähtäimellä. Konsultointipalvelujen liikevaihto laski 515 tuhanteen euroon (583), mikä johtui lähinnä suorituskykyjohtamisen ohjelmistokonsultoinnin laskusta Lähi-idässä. Prosessilouhintakonsultoinnin liikevaihto kasvoi.

Liikevaihto Suomessa laski 17 %, mikä johtui pääosin mallinnusohjelmiston liikevaihdon laskusta. Tähän laskuun vaikutti merkittävästi edellä kuvattu hinnoittelumuutos Suomen julkisella sektorilla. Kansainvälinen liikevaihto laski 5 % suorituskykyjohtamisen liikevaihdon laskun vuoksi. Prosessilouhintaliiketoiminnan kansainvälinen liikevaihto kasvoi.

Liikevaihdosta kertyi 47 % (50) Suomesta, 30 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 23 % (23) muualta maailmasta.


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN                           Tuhatta euroa 7-9/
2019 7-9/
2018 Muutos,
% 1-9/
2019 1-9/
2018 Muutos,
% 1-12/
2018                 Ohjelmistolisenssit 261 355 -26 1 093 1 125 -3 1 559 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 175 178 -2 908 934 -3 1 126 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 761 768 -1 2 044 2 250 -9 2 989 Pilvipalvelut 269 338 -20 788 968 -19 1 316 Konsultointi 515 583 -12 2 182 2 098 4 3 057 Yhteensä 1 981 2 222 -11 7 015 7 376 -5 10 047                 LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI                           Tuhatta euroa 7-9/
2019 7-9/
2018 Muutos,
% 1-9/
2019 1-9/
2018 Muutos,
% 1-12/
2018                 Suomi 933 1 119 -17 3 638 4 016 -9 5 444 Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 598 584 2 2 248 1 967 14 2 817 Muu maailma 450 519 -13 1 128 1 392 -19 1 786 Yhteensä 1 981 2 222 -11 7 015 7 376 -5 10 047


Tammi-syyskuu 2019

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 7 015 tuhatta euroa (7 376) ja laski 5 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 53 % (56).

Liikevaihto Suomessa laski 9 % edellisvuodesta, mikä johtui pääosin mallinnusohjelmiston liikevaihdon laskusta.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi hieman (+1 %). Prosessilouhintaohjelmiston liikevaihto kasvoi, mutta suorituskykyjohtamisen ohjelmiston ja konsultointipalvelujen liikevaihto laski.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 52 % (54) Suomesta, 32 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (19) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2019

Konsernin liiketulos oli -119 tuhatta euroa (109). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 1 858 tuhatta euroa (1 895), ja laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74 % (70).

Tulos ennen veroja oli -116 tuhatta euroa (113) ja kauden tulos oli -85 tuhatta euroa (91). Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,007 euroa (0,008) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2019

Konsernin liiketulos oli tammi-syyskuussa -90 tuhatta euroa (391). Liiketuloksen heikkeneminen johtui liikevaihdon laskun ohella strategian mukaisista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Poistot kasvoivat 29 % edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui pääosin IFRS 16 -tilinpäätösstandardin käyttöönotosta.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 340 tuhatta euroa (6 114). Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74 % (73). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 66 tuhatta euroa (8).

Tulos ennen veroja oli -113 tuhatta euroa (207) ja katsauskauden tulos oli -42 tuhatta euroa (131). Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,004 euroa (0,011) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 937 tuhatta euroa (1 176).  Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 470 tuhatta euroa (534).

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 23 tuhatta euroa (184) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 18 tuhatta euroa (190). Edellisvuoden poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuivat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta.

Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 763 tuhatta euroa (601), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä korollista rahalaitoslainaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -4% (-20). Nettovelkaantumisasteen muutos johtuu IFRS 16 -standardin soveltamisesta vuoden alusta lähtien. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 58% (58).

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tammi-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 1 653 tuhatta euroa (1 438) eli 24 % liikevaihdosta (20). Katsauskaudella tammi-syyskuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 544 tuhatta euroa (565).  Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 613 tuhatta euroa (571). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 83 henkilöä (82). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 82 (80).

Henkilöstön keski-ikä on 42,0 (40,1) vuotta. Naisia on 25 % (21) ja miehiä 75 % (79) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 42 % (43), tuotekehityksessä 31 % (30) ja hallinnossa 9 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019 ottaa yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa optio-ohjelman käyttöönottohetkellä. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla.


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.  

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

          Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2019 1-9/2018 Muutos, % 1-12/2018           Vaihdetut osakkeet, kpl 902 160 841 756 7 1 026 097 Vaihto, euroa 1 797 056 1 391 470 29 1 694 088 % osakkeista 7,5 7,0   8,6 Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa 1,99 1,65 21 1,65           Osake ja markkina-arvo 30.9.2019 30.9.2018 Muutos, % 31.12.2018           Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854 Osakkeenomistajat, kpl 1 147 1 169 -2 1 151 Päätöskurssi, euroa 2,40 1,75 37 1,63 Osakekannan markkina-arvo, euroa 28 770 850 20 978 745 37 19 540 202 Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271 Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307 Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 4.4.2019 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.  

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 4.4.2019 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR julkisti katsauskauden jälkeen 15.10.2019 tiedotteen, jossa yhtiö kertoi muuttavansa vuoden 2019 tulosohjaustaan perustuen aiempaa heikompiin näkymiin suorituskykyjohtamisen ja mallinnuksen ohjelmisto- ja konsultointiliiketoiminnoissa. Samalla yhtiö antoi ennakkotietoja tammi-syyskuun 2019 tuloksestaan.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 48% oli euromääräisiä (54). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2018 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset).

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

                Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu 7-9/
2019 7-9/
2018 Muutos,
% 1-9/
2019 1-9/
2018 Muutos,
% 1-12/
 2018                 Liikevaihto 1 981 2 222 -11 7 015 7 376 -5 10 047 Liiketoiminnan muut tuotot -  0   0 -10 102 -10                 Materiaalit ja palvelut 243 218 11 765 861 -11 1 196 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 375 1 321 4 4 712 4 475 5 6 142 Liiketoiminnan muut kulut 175 336 -48 700 921 -24 1 229 Käyttökate 188 348 -46 838 1 109 -24 1 470                 Poistot 307 239 29 928 717 29 949 Liiketulos -119 109 -209 -90 391 -123 521                 Rahoitustuotot ja -kulut 3 4 -22 -23 -184 87 -187 Tulos ennen veroja -116 113 -203 -113 207 -155 335                 Tuloverot 31 -22 240 71 -76 193 -15 Katsauskauden tulos -85 91 -194 -42 131 -132 320                                 Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu) -0,007 0,008 -194 -0,004 0,011 -132 0,027                 Konsernin laaja tuloslaskelma:                Katsauskauden tulos -85 91 -194 -42 131 -132 320 Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:                Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot -4 0   -4 179 -102 179 Laajan tuloslaskelman tulos -89 91 -198 -46 310 -115 499


KONSERNIN LYHENNETTY TASE

          Tuhatta euroa 30.9.2019 30.9.2018 Muutos, % 31.12.2018           Varat                   Pitkäaikaiset varat:          Aineettomat hyödykkeet 1 904 1 870 2 1 831  Liikearvo 513 513 0 513  Aineelliset hyödykkeet 440 120 266 116  Muut pitkäaikaiset varat 87 62 41 62 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 944 2 564 15 2 521           Lyhytaikaiset varat:          Myynti- ja muut saamiset 2 272 2 352 -3 3 409  Rahavarat 470 534 -12 505 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 743 2 886 -5 3 915           Varat yhteensä 5 687 5 450 4 6 436           Oma pääoma ja velat                   Oma pääoma:          Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359  Muut rahastot 21 21 0 21  Omat osakkeet -439 -439 0 -439  Muuntoerot -64 -61 6 -61  Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 5 5 0 5  Kertyneet voittovarat 1 945 1 798 8 1 987 Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma 2 827 2 683 5 2 873           Pitkäaikaiset velat:          Korolliset velat 71 -   - Pitkäaikaiset velat yhteensä 71 -   -           Lyhytaikaiset velat:          Korolliset rahoitusvelat 282 -   -  Saadut ennakot 844 824 2 523  Siirtovelat 1 237 1 612 -23 2 489  Osto- ja muut korottomat velat 426 331 29 551 Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 788 2 767 1 3 563           Velat yhteensä 2 860 2 767 3 3 563           Oma pääoma ja velat yhteensä 5 687 5 450 4 6 436          


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                Tuhatta euroa 7-9/
2019 7-9/
2018 Muutos,
% 1-9/
2019 1-9/
2018 Muutos,
% 1-12/
 2018                 Liiketoiminnan rahavirta:                Katsauskauden tulos -85 91 -194 -42 131 -132 320  Oikaisut kauden tulokseen 268 251 7 877 1 156 -24 1 327  Käyttöpääoman muutokset -231 -889 74 172 -76 327 -267  Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut -8 -8 0 -42 -22 -95 -28  Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot 11 -1 1 462 19 7 153 9  Maksetut verot -14 -7 -88 -47 -21 -126 -27 Liiketoiminnan rahavirta  -59 -563 90 937 1 176 -20 1 335                 Investointien rahavirta:                Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin -274 -148 86 -763 -601 27 -790 Investointien rahavirta  -274 -148 86 -763 -601 27 -790                 Rahoituksen rahavirrat:                Lainojen takaisinmaksut -70 -   -208 -   -  Maksetut osingot - 0   0 -360   -360 Rahoituksen rahavirta -70 0   -208 -360   -360                 Rahavarojen muutos -403 -710 43 -35 215 -116 185 Rahavarat kauden alussa  871 1 238 -30 505 318 59 318 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 2 6 -72 0 1 -140 2 Rahavarat kauden lopussa  470 534 -12 470 534 -12 505


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

                Tuhatta euroa Osake-
pääoma Muut
rahastot Muunto-
erot Omat
osakkeet Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto Kertyneet
voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2018 1 359 21 -240 -439 5 2 027 2 733 Osingonmaksu           -360 -360 Kauden laaja tulos     179     131 310 Oma pääoma 30.9.2018 1 359 21 -61 -439 5 1 798 2 683 Kauden laaja tulos     0     189 189 Oma pääoma 31.12.2018 1 359 21 -61 -439 5 1 987 2 873 Kauden laaja tulos     -4     -42 -46 Oma pääoma 30.9.2019 1 359 21 -64 -439 5 1 945 2 827


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2019 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla.

Tilikauden 2019 alusta alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan tasapoistoina omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 keskimäärin 2 %:n lainakorolla. Konserni on soveltanut IFRS 16 standardin käyttöönotossa yksinkertaistetun takautuvan soveltamisen menettelytapaa eikä vertailutietoja ole oikaistu.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja toimitilakäyttöön. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti joko määräaikaisina sopimuksina, joita voi olla mahdollista jatkaa, tai toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina, joissa yleensä on alle vuoden irtisanomisaika. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina. Vuoden 2018 loppuun saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti 1.1.2019 tase-eriin seuraavasti:
- aineellinen omaisuus kasvoi käyttöoikeusomaisuuden osalta noin 560 tuhatta euroa
- pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa
- lyhytaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa

Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivulta 56: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

        Tuhatta euroa 1-9/
2019 1-9/
2018 1-12/
2018         Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:        Hankintameno 1.1. 10 057 9 318 9 318  Lisäykset 732 566 739         Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:        Hankintameno 1.1. 2 433 1 821 1 821  Lisäykset 31 35 50


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

          Tuhatta euroa 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018 Muutos, %           Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa) 1 384 1 386 1 386 0           Vuokrasopimusten perusteella         maksettavat vähimmäisvuokrat:          Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 19 166 267 -93  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 2 0 254 -99 Yhteensä 21 166 521 -96           Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä 1 406 1 552 1 907 -26


KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

        Tuhatta euroa 1-9/
2019 1-9/
2018 1-12/
2018         Korolliset rahoitusvelat 1.1. 562 - - Takaisinmaksut 208 - - Korolliset rahoitusvelat 30.9. 354 - -


VUOKRASOPIMUSVELAN TÄSMÄYTYS

Tuhatta euroa   Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.2018 521 Käytetty huojennus - lyhytaikainen vuokrasopimus -6 Muut ml. vuokrasopimuksen pituuden uudelleenarviointi 59 Diskonttauksen vaikutus -12 Vuokrasopimusvelka 1.1.2019 562


VUOKRASOPIMUKSET

IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuen 30.9.2019 taseeseen ja katsauskauden tammi-syyskuu tuloslaskelmaan on vuokrasopimuksiin liittyen kirjattu seuraavat erät käyttöomaisuuden käyttöoikeusomaisuuteen, vuokravelkoihin, poistoihin ja korkokuluihin:


VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA

    Tuhatta euroa 30.9.2019 Varat   Pitkäaikaiset varat   Käyttöoikeusomaisuus - kiinteistöt 351 Yhteensä 351     Oma pääoma ja velat   Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 71 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 282 Yhteensä 354


VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA

    Tuhatta euroa 1-9/2019 Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrakulut 0 Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -211 Korkokulut -7 Yhteensä -218


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

                Tuhatta euroa 7-9/
2019 4-6/
2019 1-3/
2019 10-12/
2018 7-9/
2018 4-6/
2018 1-3/
2018                 Liikevaihto 1 981 2 285 2 748 2 671 2 222 2 272 2 882 Liiketoiminnan muut tuotot - 0 - 0 0 -5 -5                 Materiaalit ja palvelut 243 260 263 335 218 255 388 Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut 1 375 1 644 1 693 1 667 1 321 1 603 1 551 Liiketoiminnan muut kulut 175 228 296 308 336 288 297 Käyttökate 188 153 497 362 348 120 640                 Poistot 307 310 310 231 239 238 240 Liiketulos -119 -158 187 130 109 -118 400                 Rahoitustuotot ja -kulut 3 -6 -20 -2 4 1 -189 Tulos ennen veroja -116 -164 167 128 113 -117 211                 Tuloverot 31 66 -26 62 -22 32 -86 Katsauskauden tulos -85 -98 141 189 91 -85 124


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

        Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2019 tai 30.9.2019 1-9/2018 tai 30.9.2018 1-12/2018 tai 31.12.2018         Liikevaihto 7 015 7 376 10 047 Liikevaihdon muutos, % -4,9 5,7 12,4 Käyttökate 838 1 109 1 470  % liikevaihdosta 11,9 15,0 14,6 Liiketulos -90 391 521  % liikevaihdosta -1,3 5,3 5,2 Tulos ennen veroja -113 207 335  % liikevaihdosta -1,6 2,8 3,3 Katsauskauden tulos -42 131 320  % liikevaihdosta -0,6 1,8 3,2         Oman pääoman tuotto (per annum), % -2,0 6,4 11,4 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -3,1 19,6 18,9 Rahavarat 470 534 505 Korollinen nettovelka -116 -534 -505 Oma pääoma 2 827 2 683 2 873 Nettovelkaantumisaste, % -4,1 -19,9 -17,6 Omavaraisuusaste, % 58,4 58,0 48,6 Taseen loppusumma 5 687 5 450 6 436         Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 763 601 790 % liikevaihdosta 10,9 8,2 7,9 Tuotekehitysmenot 1 653 1 438 1 989 % liikevaihdosta 23,6 19,5 19,8         Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 82 80 81 Henkilöstö kauden alussa 84 76 76 Henkilöstö kauden lopussa 83 82 84         Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu) -0,004 0,011 0,027 Oma pääoma/osake, euroa 0,227 0,216 0,231
GlobeNewswire