KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET / PÖRSSITIEDOTTEET

Nassib Abou-Khalil nimitetään lakiasiainjohtajaksi, Jenni Lukander Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja molemmat Nokian johtokunnan jäseniksi(GlobeNewswire)

19.06.2019 klo 08:00 Nassib Abou-Khalil nimitetään lakiasiainjohtajaksi, Jenni Lukander Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja molemmat Nokian johtokunnan jäseniksi
Nokia Oyj
Pörssitiedote
19.6.2019 08.00

Nassib Abou-Khalil nimitetään lakiasiainjohtajaksi, Jenni Lukander Nokia
Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja molemmat Nokian johtokunnan
jäseniksi

Nokia ilmoitti tänään, että Nassib Abou-Khalil nimitetään Nokian
lakiasiainjohtajaksi ja Jenni Lukander Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän
johtajaksi. Molemmat tulevat raportoimaan Nokian toimitusjohtajalle, Rajeev
Surille, ja heistä tulee Nokian johtokunnan jäseniä. Nimitykset astuvat voimaan
1.8.2019.

Abou-Khalil ja Lukander seuraavat tehtävissään Maria Varsellonaa, joka lähtee
Nokiasta lokakuun lopussa siirtyäkseen ABB:n palvelukseen.

"Jenni ja Nassib sopivat erityisen hyvin uusiin rooleihinsa", sanoi Suri.
"Molemmat ovat vahvoja johtajia, joilla on syvällistä asiantuntemusta ja
merkittäviä saavutuksia aiemmissa tehtävissään. Haluan kiittää Mariaa hänen
panoksestaan Nokiassa. Kunnioitan Mariaa ja olen kiitollinen hänen
johtajuudestaan viimeisten kuuden vuoden aikana."

Jenni Lukander, joka tällä hetkellä johtaa patenttiliiketoimintaa, nousee Nokia
Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi.
Lukander aloitti Nokiassa vuonna 2007 ja hän on johtanut patenttilisensointia,
riidanratkaisua ja kilpailuoikeuteen sekä muuhun sääntelyyn liittyviä asioita.
Lukander on kansainvälisesti tunnettu immateriaalioikeuksien ja kilpailuoikeuden
osaaja, joka aloitti uransa asianajajana johtavassa helsinkiläisessä
asianajotoimistossa. Hän on oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta.

Nassib Abou-Khalilista tulee Nokian lakiasiainjohtaja ja myös hän nousee Nokian
johtokunnan jäseneksi. Hän toimii tällä hetkellä Nokian liiketoiminnoista
vastaavana varalakiasiainjohtajana. Abou-Khalil aloitti Nokiassa vuonna 2014
Lähi-Idän ja Afrikan lakiasiainjohtajana, jota ennen hänellä oli alueellisia
lakiasiainjohtajan rooleja Yahoolla ja GE:llä. Hän on johtanut Alcatel-Lucentin
ja Nokian compliance-ohjelmien integraatiota vahvan, yhtenäisen lähestymistavan
varmistamiseksi. Viimeisimpänä hän on johtanut lakiasioita asiakasrajapinnassa
ja on ajanut vahvasti yksikön digitalisaatiota. Hänellä on University of
Ottawasta maisterin tutkinto kansainvälisestä kauppaoikeudesta ja tutkinto
siviilioikeudesta sekä alemmat korkeakoulututkinnot common law:sta ja politiikan
tutkimuksesta. Hänellä on oikeus toimia asianajajana Ontarion provinssissa
Kanadassa sekä Englannissa ja Walesissa.

Näiden muutosten myötä Nokian johtokunta muodostuu seuraavista jäsenistä
1.8.2019 alkaen: Rajeev Suri, Nassib Abou-Khalil, Basil Alwan, Hans-Juergen
Bill, Kathrin Buvac, Ricky Corker, Joerg Erlemeier, Barry French, Sanjay Goel,
Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Jenni Lukander, Sandra Motley, Kristian
Pullola, Sri Reddy, Tommi Uitto and Marcus Weldon.

Lisätietoja kaikista nykyisistä johtokunnan jäsenistä löytyy sivulta:
https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/mita-teemme/johtokunta/

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa
maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima
verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia.
Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä
yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella
sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja
rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta
johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on
käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu
korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa,
jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja


TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo
toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä
tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt,
jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja
odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat
tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja,
suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta,
mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat
markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja
toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä
taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme
integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa
liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien
tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin
yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai
välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä,
kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja
palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin
odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä
yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka
koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden
perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja
muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti
tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden,
hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K)
oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen
optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä,
yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen,
investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja
yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet,
mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme
tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai
muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille,
mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa",
"odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "nähdä",
"tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa",
"vaikuttaa", "oletus", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi",
"tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat
meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset
tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat
perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa,
jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat
lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja
niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa
ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.
Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa
tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina
erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme
välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme,
ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista
tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi
liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2)
yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme,
mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä
käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti
olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin,
uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti;
4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien
informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän
potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5)
riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista
sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien
fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan
omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda
uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7)
kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja
kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti,
odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa
tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme;
8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle,
poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä
markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville
riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt,
synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-
Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä
suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin,
patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka
tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai
välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata
immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki-
ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti
älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien
mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista
teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut
teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten,
lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle
ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme
prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa,
sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme
oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten
ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa
meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten
järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai
-katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan kohdistamat huolet; 17)
altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota,
petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti
sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai
tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt
maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri
lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä
verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä
maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia
muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme
sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt
valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja
toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin
tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien
oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita
koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme
investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme
saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt
onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26)
osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin;
27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä
matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja
pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset,
työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset;
30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti;
ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31)
merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka
mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon "Operating and
financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain
arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä
asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi
osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen
poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia
ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi
siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NOKIA via GlobeNewswire
http://www.nokia.com/fi_fi
GlobeNewswire