KURSSIT JA MARKKINAT / UUTISET

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

26.02.2019 klo 13:40 KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. helmikuuta 2019 klo 13.40

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26. helmikuuta 2019.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,6475 euroa kutakin
76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,65 euroa kutakin ulkona olevaa
440 070 040 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.
helmikuuta 2019 ja osingot maksetaan 7. maaliskuuta 2019.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä
jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin,
Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 55 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa.
Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien
jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa.
Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput
rahana.

Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
KHT Jouko Malinen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 440 000 kappaletta siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 44 820 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.

Jussi Herlin valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Anne Brunila,
Antti Herlin ja Ravi Kant jäseniksi. Anne Brunila ja Ravi Kant ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Antti Herlin valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi sekä
Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi. Matti Alahuhta ja
Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä
osakkeenomistajista.

Lisätiedot:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme
alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä,
liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja
modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta
korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa.
Vuonna 2018 KONEen liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa ja vuoden 2018 lopulla
henkilöstömäärä oli yli 57 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation
clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.

Source: KONE OYJ via GlobeNewswire
http://www.kone.com
GlobeNewswire