TÄRKEÄÄ TIETOA

Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot huolellisesti. Tiedot koskevat kaikkia henkilöitä, jotka vierailevat tässä osassa internetsivustoa.

Jotta pääsisitte tutustumaan ostotarjousta koskevaan materiaaliin, teidän tulee ensin tutustua seuraaviin tietoihin ja tämän jälkeen valita ”Hyväksy”. Jos ette valitse ”Hyväksy”, ette pääse tutustumaan ostotarjousta koskevaan materiaaliin.

Ostotarjousta ei tehdä, eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi keneltäkään henkilöltä tai kenenkään henkilön puolesta, suoraan tai epäsuorasti, missään valtiossa, jossa ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen ei olisi paikallisen arvopaperimarkkinalainsäädännön tai muun lainsäädännön tai määräysten mukaista tai edellyttäisi viranomaisrekisteröintiä, -hyväksyntää tai -ilmoitusta tai vaatisi muita toimenpiteitä Suomen lain vaatimusten lisäksi. Ostotarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen on sovellettavan lain nojalla kiellettyä, millään keinoin, mukaan lukien ja rajoittamatta, postilla, faksilla, teleksillä, sähköpostilla, puhelimilla, internetin tai muiden elektronisten viestintämuotojen välityksellä.

Osakkeita koskevaa ostotarjousta ei erityisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hong Kongissa, eikä tarjousasiakirjaa saa missään tapauksessa levittää edellä mainituille alueille tai muulle alueelle jossa tämä on sovellettavan lain nojalla kiellettyä.

Tarjousasiakirjan julkaiseminen tällä internetsivulla ei muodosta kehotusta tarjoutua ostamaan tai myymään Affecto Oyj:n osakkeita. Lisäksi se ei muodosta CGI Nordic Investments Limitedin, CGI Group Inc.:n tai minkään tahansa muun osapuolen suositusta myydä Affecto Oyj:n osakkeita tai muita arvopapereita.

Mikäli teidän ei ole luvallista tutustua tällä internetsivulla olevaan ostotarjousta koskevaan materiaaliin, tai jos tämän materiaalin tarkastelu johtaisi paikallisen lainsäädännön rikkomiseen, tai jos ette ole täysin varma, onko teillä oikeutta tutkia ostotarjousta koskevaa materiaalia, pyydämme teitä poistumaan tältä internetsivulta.

Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan lisäksi, että en asu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai missään muussa maassa jossa ostotarjouksen hyväksyminen tai levittäminen olisi sovellettavan lain nojalla kiellettyä. Tiedostan ja hyväksyn, että kaikki ostotarjousmateriaaleissa esitetty Affecto Oyj:tä koskeva tieto on kerätty ja esitetään ainoastaan perustuen julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, josta johtuen CGI Nordic Investments Limited tai CGI Group Inc.:llä ei ole vastuuta sellaisesta tiedosta, lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä. Vahvistan, että minun on sallittua jatkaa tähän internetsivuston osaan.

IMPORTANT NOTICE

Please read this notice carefully. It applies to all persons who access this part of the Internet site.

To be able to access information on the tender offer, you must read the following information and then tap “Hyväksy”. If you do not tap “Hyväksy”, you will not be able to access information on the tender offer.

The tender offer is not being made, and the shares will not be accepted for purchase from or on behalf of persons, directly or indirectly in any jurisdiction in which the making or acceptance thereof would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority or any other measures in addition to those required under Finnish law. The tender offer document and related acceptance forms are not and may not be distributed, forwarded or transmitted into or from any jurisdiction where the making or acceptance thereof would be prohibited by applicable law by any means including without limitation mail, post, facsimile transmission, e-mail, telex, telephone, internet or other forms of electronic communications.

In particular, the tender offer for the shares is not being made in and the tender offer document must under no circumstances be distributed into the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or Hong Kong or any other jurisdiction where prohibited by applicable law.

Making the tender offer document available on this internet site does not constitute any solicitation of any offer to purchase or sell shares in Affecto Plc. Further, it does not constitute a recommendation by CGI Nordic Investments Limited, CGI Group Inc. or any other party to sell shares or other securities in Affecto Plc.

If you are not permitted to access information on the tender offer presented on this Internet site, or if accessing such information would result in a breach of the laws of your jurisdiction, or if you are in any doubt as to whether you are permitted to access information on the tender offer, please exit this Internet page.

I have read and understood the restrictions set out above. I further hereby represent and warrant that I am not a resident of the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or Hong Kong or of any other jurisdiction in which the distribution or acceptance of the tender offer would be prohibited by applicable law. I acknowledge and agree that all information concerning Affecto Plc presented in the tender offer document has been extracted from, and has been provided exclusively based upon, publicly available information, and consequently neither CGI Nordic Investments Limited nor CGI Group Inc. shall have any responsibility for such information, except for the accurate restatement of such information therein. I confirm that I am permitted to proceed to this part of this Internet site.